Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 Otomotiv Sektörüne Öncelikli Yatırımlar Kapsamında Büyük Destek

15 Şubat 2013 ve 28560 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2013/4288 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yatırım teşvik sisteminde yapılan düzenlemeyle, otomotiv sanayi yatırımları “Öncelikli Yatırım Konuları” kapsamına alınmıştır. Buna göre;

a) Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilecek asgari 300 milyon TL tutarındaki yatırımlar,
b) Asgari 75 milyon TL tutarındaki motor yatırımları,
c) Asgari 20 milyon TL tutarındaki motor aksamları, aktarma organları/aksamları ile otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar.
Yukarıda belirtilen tutarlardaki yatırımlar, Türkiye’nin neresinde yapılırsa yapılsın vergi ve diğer teşviklerin en yüksek olduğu 5. Bölgede ki imkânlardan yararlanacak.
 
Destek Neleri Kapsıyor
1. KDV istisnası
2. Gümrük Vergisi Muafiyeti
3. Her yıl için % 80 Kurumlar Vergisi İndirimi

Vergi İndirimi
Yatırımın başlangıç tarihi de dikkate alınarak, 2013/4288 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen asgari yatırım tutarlarını karşılayan motorlu kara taşıtları ana sanayi yatırımları, motor yatırımları ve motor aksamları, aktarma organları/aksamları ve otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar için vergi indirimi uygulaması aşağıdaki gibi olacaktır:

Yatırımın Başlangıç Dönemi

Yatırıma Katkı Oranı (%)

KV İndirim Oranı (%)

Kazançlara Uygulanacak KV Oranı (%)

31.12.2013 Öncesi

40

80

4

01.01.2014 Sonrası

30

70

6


Ayrıca, yatırımcılar, gerçekleşen yatırım harcaması tutarını geçmemek ve toplam yatırıma katkı tutarının %50’sini aşmamak üzere, yatırım döneminde, diğer faaliyetlerden elde etikleri kazanca indirimli kurumlar vergisi uygulayabileceklerdir.

4. Yatırım tutarının % 40’ına kadar Kurumlar Vergisi İndirimi Alma İmkanı
5. 7 yıl Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
Yatırımın başlangıç tarihi de dikkate alınarak, 2013/4288 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen asgari yatırım tutarlarını karşılayan motorlu kara taşıtları ana sanayi yatırımları, motor yatırımları ve motor aksamları, aktarma organları/aksamları ve otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar için sağlanacak sigorta primi işveren hissesi desteğinin uygulama süresi ve azami destek tutarları aşağıdaki gibi olacaktır:

Yatırımın Başlangıç Dönemi

Destek Süresi (Yıl)

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinin Sabit Yatırım Tutarına Oranı (%)

31.12.2013 Öncesi

7 Yıl

35

01.01.2014 Sonrası

6 Yıl

35


6. Yatırım Yeri Tahsisi
7. Azami 700 Bin Liraya kadar faiz desteği uygulanacaktır.
Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında sağlanacak faiz desteklerine ilişkin koşullar saklı kalmak kaydıyla; 2013/4288 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince öncelikli yatırım sınıfına girecek motorlu kara taşıtları ana sanayi yatırımları, motor yatırımları ve motor aksamları, aktarma organları/aksamları ve otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar için bankalardan kullanılan en az bir yıl vadeli yatırım kredileri için aşağıdaki destekler sağlanacaktır:
  
- Azami 700.000 TL ile sınırlı olmak üzere, Türk Lirası Krediler için ödenen faizlerin 5 puanı,
- Azami 700.000 TL ile sınırlı olmak üzere, Döviz Krediler için ödenen faizlerin 2 puanı
Ekonomi Bakanlığı tarafından karşılanacaktır.     
 
Geçerlilik Tarihi
2013/4288 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümleri 19.06.2012 tarihinden sonra yapılacak yatırım harcamaları için geçerli olacaktır.

Otomotiv ve yan sanayi sektörüne yukarda ki desteklerin yanı sıra, Ar-Ge projeleri ve faaliyetleri ile ilgili % 75’e varan oranlarda hibe verilmektedir.

• Sanayi ölçeğinde bir şirket iseniz üst limitsiz, TÜBİTAK 1501 programı ile % 60’a varan oranlarda hibe desteğinden yararlanabilirsiniz.
• Eğer KOBİ iseniz, TÜBİTAK’ın 1507 programı ile % 75 oranında hibe alarak projenizi hayatta geçirebilirsiniz.
   

Otomotiv Sektörü Örnek TÜBİTAK projeleri için tıklayınız:

1.    Örnek Proje
2.    Örnek Proje
3.    Örnek Proje


Bize başvurarak, ücretsiz olarak projenizin TÜBİTAK çerçevesine uygunluğunu analiz edebilirsiniz. Daha detaylı bilgi ve danışmanlık almak için lütfen tıklayınız.