Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 TÜBİTAK 1505 - Üniversite Sanayi İş Birliği Arge Danışmanlığı

Bu kapsamda; yürütücü kuruluşun üniversite olması şartıyla üniversite – sanayi ortak projelerini desteklemek için açılmış destek programı

 

1- TÜBİTAK KOBİ Yararına Teknoloji Transferi Destek Programı (TÜBİTAK 1505)

Proje Formatı: Üniversite/ Araştırma Enstitüsü ve KOBİ’nin Ortak Projesi

Destek Üst Limiti: 1.000.000 TL

Destek Oranı ve Şekli: % 75 Hibe

Azami Proje Süresi: 24 Ay

Destek türü ve destek süresi

(1) Program kapsamında desteklenen projeler geri ödemesiz olarak desteklenir.

(2) Projenin destek süresi, projede destek kapsamına alınan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için TÜBİTAK tarafından kabul edilen süredir. Destek süresi proje bazında en fazla 24 aydır.

Destek oranı ve projelerin bütçe sınırı

Kapsam ve Bütçe

(1) Destek kapsamına alınan proje bütçesinin %75’i TÜBİTAK, kalan %25’i müşteri kuruluş tarafından karşılanır.

(2) Programa başvuruda bulunacak projenin bütçesi Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum Hissesi hariç en fazla 1.000.000 (bir milyon) TL dir.

(3) Proje başına ödenebilecek toplam PTİ, bu Uygulama Esaslarının 10 uncu maddesinde belirlenen çerçevede Bilim Kurulunun proje yürütücüsü için belirlediği aylık PTİ tutarı üst sınırının proje süresi ile çarpımından elde edilen meblağın iki buçuk (2,5) katını geçemez.

(4) Desteklenen projelere, destek kararının alındığı yılda geçerli olan proje destek oranı, bütçe ve toplam PTİ üst sınırları uygulanır

Desteklenen Ar-Ge aşamaları

(1) Destek sağlanacak projelerin:

a) Kavram geliştirme,

b) Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü,

c) Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuar ve benzeri çalışmalar,

d) Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları,

e) Prototip üretimi,

f) Pilot tesisin kurulması,

g) Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması,

h) Saha testlerinde karşılaşılan tasarım kaynaklı sorunların çözümü faaliyetleri,

aşamalarından tamamını veya bir kısmını içermesi beklenir.

(2) Bir olgunun ya da gözlenebilir bir gerçeğin temelindeki esaslar hakkında yeni bilgi elde etmek için yapılan, belirlenmiş bir uygulaması ya da kullanımı bulunmayan teorik ya da deneysel çalışmalar, durum tespiti projeleri, rutin testler/analizler, altyapı kurmaya yönelik yatırım ağırlıklı ya da Ar-Ge içeriği bulunmayan faaliyetler içeren projeler programın amaçlarına uygun olmadığı için desteklenmez.