Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 Elektronik Haberleşme” ile “Uzay ve Havacılık” alanındaki Ar-Ge’ye %100 Hibe
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 2012 yılının eylül ayında Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren yeni destek programının ikinci başvuru dönemi 1 Mayıs – 31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Her takvim yılında 3 dönemde başvuru kabul edilen program çerçevesinde her yıl ciddi bir kaynağın “Elektronik Haberleşme” ile “Uzay ve Havacılık” alanındaki Ar-Ge araştırmalarına aktarılması hedefleniyor. Program çerçevesinde her iki konu başlığında yapılacak yazılım ve donanım projeleri desteklenmektedir.

Kimler Başvurabilir: Yönetmelik kapsamında aşağıdaki kurumlar destek almak için proje başvurusunda bulunabilirler.
1. Özel hukuk tüzel kişileri, ( Ltd. veya A.Ş. statüsündeki şirketler )
2. Üniversiteler ve Araştırmacılar
3. Şahıs İşletmeleri


Kuruluşlar İçin Başvuru Şartları
1. Destek başvurusu yapılan proje konusunun, kuruluşun ticaret siciline kayıtlı faaliyet alanıyla ilişkili olması gerekir.
2. Kuruluşun, başvuru tarihinden önceki bir yıl süresince aktif olarak faaliyette olması ve bunu belgeleyerek başvurusu ile birlikte sunması gerekir.
3. Kuruluşun, projede yer alan personel sayısının en az üçte biri kadar personeli en az bir yıldır bünyesinde çalıştırıyor olması gerekir.
4. Bir kuruluşun bir başvuru dönemi içerisinde ancak bir proje başvurusunda bulunması gerekmektedir.
5. Bir projesi destek kapsamında olan kuruluşlar destek kapsamı süresince yeni bir proje destek başvurusunda bulunamaz.
6. Kuruluşun, kanuni adresi ve iş merkezinin Türkiye’de bulunması gerekir.

 

Desteklenen Proje Konuları 

Elektronik Haberleşmeyle İlgili Genel Konular
1. Sayısal yayın şebeke ve terminal alıcı veya verici sistemlerinin geliştirilmesi,
2. Bulut bilişime yönelik yazılım, donanım ve sistem geliştirme,
3. Afet ve acil durumlar başta olmak üzere ulaştırma sistemlerinde iletişim, simülasyon vb. yazılım, donanım ve sistem geliştirme,
4. Elektronik imza uygulamalarına ilişkin yazılım, donanım ve sistem geliştirme,
5. IP tabanlı haberleşmeye yönelik yazılım ve donanım geliştirme,
6. Video konferans, etkileşimli video ve televizyon uygulamaları, internet üzerinde oyunlar, dosya paylaşım uygulamaları, ağ tabanlı yedekleme vb. konularda yazılım ve donanım geliştirme,
7. Uzaktan kontrol sistemlerine ilişkin yazılım, donanım veya sistem geliştirme,
8. E-devlet uygulamalarına ilişkin sistem geliştirme,

   

Mobil Haberleşme

1. Yeni nesil mobil şebekeler dahil mobil haberleşme şebekelerinde kullanılan verici, alıcı, anten ve benzeri donanım ile bunlara ilişkin yazılımlar,
2. Sağlık, enerji, ulaşım gibi alanlarda M2M (makineden makineye iletişim) konusunda yazılım, donanım veya sistem geliştirme,
3. Radyolink (R/L) sistemlerine ilişkin alıcı, verici ve anten tasarımı ve geliştirilmesi,
4. Tablet bilgisayar, akıllı telefon ve benzeri mobil terminal cihazlarına ilişkin dananım, yazılım veya sistem geliştirme,

  

Siber Güvenlik

1. Siber güvenlikle ilgili yazılım, donanım veya sistem geliştirme,
2. Kamu kurum ve kuruluşlarının verilerinin şifreli kaydedilmesine ve veritabanlarının siber saldırılara karşı korunmasına ilişkin yazılım, donanım ve sistem geliştirme,
3. Su, elektrik, gaz, telekomünikasyon, finans vb. kritik altyapılarının siber saldırılara karşı korunmasına yönelik yazılım, donanım ve sistem geliştirme,
  

Geniş Bant İnternet

1. Daha hızlı ve kaliteli veri transferi veya sağlayan yazılım, donanım ve sistem geliştirme,
2. Optik haberleşmeye ilişkin yazılım, donanım veya sitem geliştirme,
3. İletim sistemlerinde veri sıkıştırma sistemleri,

  

Uydu Haberleşmesi
1. Uydu haberleşmesi terminal cihazlarına ilişkin donanım, yazılım veya sistem geliştirme,
2. Konum belirleme ve izlemeye ilişkin sistemler,

  

Havacılık Sistemleri

1. Yerli Hava Araçları (Uçak, Helikopter, IHA, Balon vb.) Tasarımı,
2. Hava Araçları Motorları ve Motorlarda Kullanılan Malzemelerin Geliştirilmesi ve Yerli Üretimi,
3. Yüksek İrtifa Platformu ile İlgili Sistem ve Malzemelerin Geliştirilmesi,
4. Alternatif Yakıt/Enerji Kaynaklarının Geliştirilmesi,
5. Elektromanyetik Güç Aktarma Sistemi Geliştirilmesi,
6. Yerli Aviyonik Sistemlerinin Geliştirilmesi,
7. Havacılıkla ilgili Simülatörlerin, Aviyonik Sistemlerin Modellenmesi, Dayanıklılık, Rüzgar Tüneli vb. için Test Laboratuarların Kurulumu ve Geliştirilmesi,
8. Havacılıkla ilgili Seyrüsefer (Radar vb.) Sistemlerinde Kullanılan Yerli Yazılımların ve Yerli Haberleşme Sistemlerinin Geliştirilmesi,

 

Uydu Sistemleri

1. Haberleşme Uydularına Yönelik Transponder Geliştirilmesi,
2. Alçak Yörünge Uydularında Yüksek Çözünürlükte ve Hassasiyette Görüntü Elde Etme Teknolojinin Geliştirilmesi,
3. Uydu Yönetim ve Kontrol Sistemlerinin Geliştirilmesi,
4. Uydudan Uzaktan Algılama Sistemlerinin Geliştirilmesi,
5. Uydu İtki Sistemlerinin Geliştirilmesi,
6. Uydu Konum Algılayıcı Sistemlerinin Geliştirilmesi,
7. Uydu Güç Sistemlerinin Geliştirilmesi,
8. Uydular Arası Lazer Haberleşme Sistemlerinin Geliştirilmesi,
9. Uydu Sistem Entegrasyon, Test ve Simülasyon Merkezinin Geliştirilmesi
10. Nano Teknolojinin Uydularda Kullanılması,
11. Geliştirilen Ekipmanlara Uzay Tarihçesi Kazandırılabilmesi için Modüler Test Uydu Platformu Geliştirilmesi

 

Uzay Sistemleri

1. Fırlatma Sistemlerinin Geliştirilmesi,
2. Roket Motorlarının Geliştirilmesi,
3. Roket Yakıtlarının Geliştirilmesi,
4. Uzay/Uydu Kompozit Malzeme Teknolojileri,
5. Teleskop Sistemlerinin Tasarımı ve Geliştirilmesi,
6. Uzay Şartları Oluşturma Laboratuvarı Geliştirilmesi,
7. Uzay Uygulamaları için İnsanlı/İnsansız Uzay Aracı Tasarımı ve Geliştirilmesi
8. Uzay Uygulamaları için Robotik Teknolojilerin Geliştirilmesi.

Desteklenen Harcama Kalemleri
1. Proje yöneticisi ve projede görev alan teknik personele ödenen ücretler
2. Alet, makine, teçhizat, yazılım ve donanım giderleri
3. Danışmanlık ve eğitim hizmeti alım giderleri
4. Ulusal patent tescili, faydalı model tescili ve endüstriyel tasarım tescili ile ilgili giderler
5. Projede kullanılan malzeme giderleri
6. Laboratuvar test ve analiz raporları ile ilgili giderler

Hibe Oranı: Proje bütçe üst sınırı bulunmamaktadır ve % 100 oranına kadar hibe ile desteklenebilecektir.

Ödeme Süreci: Bakanlık tarafından Ar-Ge Fonu’ndan verilecek hibenin, projenin hayata geçirilmesindeki ilk aşamada % 20’si proje sahibine verilecek. Hibenin % 30’luk kısmı ilerleyen süreçte ödenecek, geriye kalan % 50’lik kısım ise proje tamamlandıktan sonra teslim edilecek. 36 aya kadar verilecek hibe ödemesi, gerek görülmesi halinde 6 ay daha uzatılabilecek.

Başvuru Zamanı:
2. Başvuru Dönemi: 1 Mayıs–31 Mayıs tarihleri arası
3. Başvuru Dönemi: 1 Eylül–30 Eylül tarihleri arası

Projenizin uygunluğu ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın açıkladığı bu destekten yararlanmak için Alkaze’nin danışmanlığına başvurabilirsiniz. Bu desteklerin yanı sıra proje konularınız yukarda yer alan konu başlıklarının dışında yer alıyorsa hibe fırsatını kaçırmış sayılmazsınız;

• Eğer KOBİ iseniz, TÜBİTAK’ın % 75 oranında hibe verdiği 1507 KOBİ AR-GE programına başvuru zamanı kısıtlaması olmadan yıl içinde istediğiniz tarihte başvurarak yararlanabilirsiniz. Bu destek hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

• Eğer Sanayi şirketi iseniz, proje üst limiti ve başvuru zamanı kısıtlaması olmadan projelerinizi gerçekleştirmek için 1501 Sanayi AR-GE programına bakmanızı öneriyoruz.