Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 
Ar-Ge Projeleri İstatistikler
 
TÜBİTAK  - TEYDEB bünyesinde yürütülen tüm destek programları kapsamında, 2012 ilk 6 aylık (01.01.2012-30.06.2012) başvuru istatistiklerine göre 853 firma başvuruda bulunmuştur ve bu firmaların 1.040 adet proje başvurusu gerçekleşmiştir.      


Düşünülenin aksine TÜBİTAK daha önce hiç başvuru yapmamış firmaların başvurularını da en az daha önce Ar-Ge projesi yapmış firmalar kadar kabul etmektedir. Bunun istatistiki olarak göstergesi başvuruda bulunan bu 853 firmanın 411'i ilk kez Ar-Ge desteğinden yararlanmak üzere, TÜBİTAK'a proje başvurusunda bulunan firmalardır. Bugüne kadar hiç Ar-Ge projesi yapmadıysanız harekete geçmeniz için tam zamanı, Ar-Ge projenizi birlikte hazırlamak ve bu desteklerden yararlanmak için bizimle hemen iletişime geçiniz.  
   
1501 Sanayi AR-GE Projeleri Destekleme Programı'na 360 firma, 504 proje ile başvuru yapmıştır. 360 firmanın 71'i ilk kez Ar-Ge desteğinden yararlanmak üzere proje başvurusunda bulunan firmalardır.  
 
1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı'na 473 firma, 496 proje ile başvuruda bulunmuştur. Bu 473 firmanın 335’i ilk kez AR-GE desteğinden yararlanmak üzere proje başvurusunda bulunan firmalardır. Bugüne kadar 1507 Ar-Ge projesi yaptıysanız, toplamda 5 proje hakkınız olduğunu unutmayın. Geriye kalan proje haklarınız için harekete geçmeniz için tam zamanı, Ar-Ge projenizi birlikte hazırlamak ve bu desteklerden yararlanmak için bizimle hemen iletişime geçiniz.
    
1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı'na 27 firma, 30 proje başvurusu yapmıştır. 27 firmanın 5'i ilk kez Ar-Ge desteğinden yararlanmak üzere proje başvurunda bulunan firmalardır.   
   
Alkaze Danışmanlık firmasının ana faaliyet alanını başta TÜBİTAK destekleri olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından verilen hibe ve teşviklerden müşterilerinin yararlanmasını sağlamaktır. Bu kapsamda başvurulan kaynak için gerekli olan tüm dosya hazırlığı, raporlama ve sunum faaliyetleri ile başvuru yürütme işlemleri Alkaze uzmanları tarafından verilmektedir. Düşündüğünüz projenin Ar-Ge projesine uygun olup olmadığını öğrenmek için bizimle hemen iletişime geçiniz.

 
Ar-Ge projelerinde başvurunun kabulü kadar kabul sonrası yürütme ve izleme faaliyetleri de önem taşımaktadır. Özellikle TÜBİTAK-TEYDEB’ in vermiş olduğu desteklerde aylık ve/veya dönemler bazında hazırlanan raporlar alınacak olan desteklerin miktarını ve projenin verimliliğini ciddi oranda etkilemektedir. Bugüne kadar 350’yi aşkın projeyi başarı ile gerçekleştirmiş olan Alkaze danışmanlık olarak,  Projelerinizi birlikte kurgulamak ve başarı ile hayatta geçirmek için bizimle hemen iletişime geçiniz.

Aşağıda yer alan konulardan herhangi birini yapıyorsanız veya yapmayı planlıyorsanız, sizin de firmanız bu desteklerden yararlanabilir.Bu konular hakkında ve bunların nasıl Ar-Ge projesine dönüştürüleceği hakkında danışmanlık almak için bizi hemen arayınız.


•Yurtdışında var olan ama Türkiye'de üretilmeyen yeni ürün geliştirmek
•Mevcut ürününüzün veya üretiminizin kalitesini arttıracak simülasyon ile geliştirilmiş bir makine yatırımı planlıyorsanız.
•Mevcut üretiminizde maliyet düşürme çalışmaları yapmayı planlıyorsanız.
•Otomasyon projeleri gibi üretim sürecinizi hızlandıracak ve geliştirecek bir projeniz varsa.
•Şu anda piyasada olmayan bir yazılım geliştirmek istiyorsanız.

 
Projelerinizi birlikte kurgulamak ve başarı ile hayatta geçirmek için bizimle hemen iletişime geçiniz.