Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 Sektörü İçin Yeni bir Hibe Programı: Tübitak 1003 
 

Tübitak 1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destek Programı” kapsamındaki bu çağrıların amacı; güvenilir gıda üretimini daha da mükemmel hale getirmek için; alternatif işleme/malzeme teknolojilerinin, izlenebilirlik sistemlerinin ve gıda bulaşanlarının hızlı ve güvenilir ölçüm teknolojilerinin geliştirilmesine ve bu konularda dışa bağımlılığın azaltılması ve bu alanda ülkemizin uluslararası rekabet gücünün artırılmasına yönelik, somut çıktılar üretebilecek araştırma projeleri desteklenecektir. 
            

Aşağıda yer alan konu başlıklarının dışında bir konuda Ar-Ge projesi yapmayı planlıyorsanız hibe fırsatını kaçırmadınız. Sanayi ölçeğinde bir şirket iseniz üst limitsiz, başvuru zamanı kısıtlaması olmadan TÜBİTAK 1501 programı ile % 60’a varan oranlarda hibe desteğinden yararlanabilirsiniz. Eğer KOBİ iseniz, başvuru zamanı kısıtlaması olmadan, TÜBİTAK’ın 1507 programı ile % 75 oranında hibe alarak projenizi hayatta geçirebilirsiniz. Bu destek hakkında daha detaylı bilgi ve danışmanlık almak için lütfen tıklayınız.

 

Bize başvurarak, ücretsiz olarak projenizin TÜBİTAK çerçevesine uygunluğunu analiz edebilirsiniz. Daha detaylı bilgi ve danışmanlık almak için lütfen tıklayınız.

  

Çağrı Konuları:
1. Gıda Güvenilirliği: Güvenilir Gıda İçin Minimum/Alternatif İşleme Teknolojilerinin Geliştirilmesi/İyileştirilmesi

• Gıdaların işlenmesi sırasında, işleme yöntemi ve bileşenlerin bozulmasından kaynaklanan ve insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek unsurların giderilmesine yönelik endüstriyel seviyede uygulama potansiyeli olan yöntem ve/veya teknolojilerin geliştirilmesi

• Gıda ile temas eden yeni madde/malzemelerin üretimi ve uygulama teknolojilerinin geliştirilmesi
      - Ürüne uygun aktif, akıllı ve güvenilir gıda ambalajlama malzemelerinin üretimi ve uygulama teknolojilerinin geliştirilmesi (MAP, antimikrobiyal, ısı değişim indikatörleri, RFID vb.)
      - Temas malzemelerinden (ambalajlar, taşıma bantları, ekipman yüzeyleri, pişirme malzemeleri vb.) gıdaya migrasyonun önlenmesine yönelik yöntem ve/veya teknolojileri

• Gıdanın duyusal özeliklerini bozmayan doğal koruyucuların veya yapay koruyucu içermeyen (temiz etiket) gıda ürünleri üretebilmek için gereken teknolojilerin geliştirilmesi.

• Ülkemiz için pazarlama potansiyeli yüksek, az işlenmiş ürünlerin raf ömrünü artırmaya yönelik tekniklerin geliştirilmesi

   

2. Gıda Güvenilirliği: Güvenilir Gıdalar İçin İzlenebilirlik/Kontrol Sistemlerinin/Tekniklerinin Geliştirilmesi

• Gıda bulaşanlarını (fiziksel, kimyasal, biyolojik) hızlı ve güvenilir şekilde ölçecek ticarileşme potansiyeli olan yöntemlerin ve/veya sistemlerin geliştirilmesi

• Güvenilir gıda üretimi için, gıda zinciri boyunca ölçüm yapacak ve geri bildirim verecek hızlı ve güvenilir yeni yöntem/teknolojilerin geliştirilmesi, (bozulma indikatör sistemleri, karar destek mekanizmaları, erken uyarı sistemleri vb.)

  

Proje Süresi
• Küçük Ölçekli projelerin süresi en fazla 24 ay
• Orta ve Büyük Ölçekli projelerin süresi en fazla 36 aydır
• Son Başvuru Tarihi: 12 Nisan 2013 - Saat 17.30

  

Proje Bütçesi
• Küçük Ölçekli Projeler            : 500.000 TL’ye kadar
• Orta Ölçekli Projeler                : 500.001 - 1.000.000 TL
• Büyük Ölçekli Projeler            : 1.000.001 - 2.500.000 TL

    

Alkaze Yenilikçi Mühendislik olarak biz, “Hibe Projeler ve Devlet Destekleri Danışmanlığı” alanında Türkiye’nin en büyük ve başarılı danışmanlık firmasıyız.  2007’den bu yana 350’i aşkın hibe proje gerçekleştirdik.TÜBİTAK, AR-GE Merkezi, KOSGEB, Kalkınma Ajansı, DTM İhracat Destekleri, Turquality  Projelerinde , müşterilerimize danışmanlık veriyor ve onların hibe desteklerden faydalanmalarını sağlıyoruz. Danışmanlığımız A’dan Z’ye projenin başından sonuna kadar müşterimizle beraber yürüme biçimindedir:

   

- Projenizi olgunlaştırır, proje yazımını gerçekleştirir ve ilgili kuruma sunarız.
- Projenin onay sürecinde , kurul ve hakem ziyaretlerinde yol gösterir ve kabul olasılığını artırırız.
- Kabülden sonra, proje bitene kadar bütün ara raporları, şartname vb. raporlamaları hazırlarız.
- Yeni proje fırsatları çıkar çıkmaz sizi bilgilendirir ve projelerinizi beraber kurgularız.

   

Projelerinizi birlikte kurgulamak ve başarı ile hayatta geçirmek için bizimle hemen iletişime geçiniz.