Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 14 Ocak Perşembe günü Ankara’da Başbakanımız Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu tarafından temel hatları hakkında duyurusu yapılan Ar-Ge Reformu, ülkemizde bir çok dengeyi değiştirebilecek yenilikler sunmaktadır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Fikri Işık tarafından yapılan davete icap ederek katıldığımız ve LinkedIn hesabımız üzerinden canlı yayınladığımız bu sunumda;

Yeni Ar-Ge Reformu stratejileri 6 temel başlıkta toplanmakta olduğu bilgisi verilmiştir. Şu anda Meclis'e sunulacak yasalar da bu konuları temel alarak hazırlanmaktadır:

Tasarım Faaliyetlerini Desteklemek

Ar-Ge Faaliyetlerini Özendirmek

Ar-Ge Personelinin Niteliğini ve İstihdamını Arttırmak

Ar-Ge Faaliyetlerini Ticarileştirmek

Üniversite - Sanayi İşbirliğini Kurumsallaştırmak

Ar-Ge ve Yenilik Desteklerinin Etkin Koordinasyonunu Sağlamak

 

Bu kapsamda yapılacak bazı radikal değişiklikler şu şekildedir:


1- Tasarım Merkezleri kurularak Ar-Ge Merkezleri’ne sağlanan destek ve muafiyetlerden yararlandırılması söz konusudur. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde gerçekleştirilecek tasarım faaliyetlerinin de destek ve muafiyet kapsamına alınması da sağlanacaktır.

2- Ar-Ge ve tasarım yapan firmalarımızın yanı sıra, Ar-Ge ve tasarımı siparişle yaptıran KOBİ’lerimizin de vergi indiriminden yararlandırılması kapsamında bir çok yenilik getirtilmektedir.

3- Ar-Ge Merkezi kurmak için gerekli en az  Ar-Ge personeli sayısının özellikle yüksek teknolojili sektörlerde 30’dan 15’e düşürülmesi söz konusudur. Bu sektörlerin arasında yazılım, gıda, ilaç, tıbbi cihaz, tohumculuk ve biyoteknolojinin olması beklenmektedir. Ayrıca, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde dışarıda geçirilen projeler ile alakalı süreler de %100’e kadar destek kapsamına alınacaktır.

4- Ar-Ge Merkezleri’nde istihdam edilecek Temel Bilimler mezunlarımızın maaşlarının brüt asgari ücret kadarlık kısmının, 2 yıllığına Devlet tarafından karşılanması da kapsama alınacaktır.

5- Firmaların ortak proje yapmalarını teşvik etmeye yönelik Rekabet Öncesi İşbirliği projelerine vergisel ve hibe destekler sağlanması da öncelikle dikkate alınacak hususlar olacaktır.

6- Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri kapsamında dışarıdan temin edilen ürünlere Gümrük Vergisi İstisnası getirilerek proje sürelerinin kısaltılması ve maliyetlerinin düşürülmesi de ortaya fayda çıkaracak bir diğer husustur.

7- Öncelikli ve stratejik sektörlerde (bilişim, sağlık, biyoteknoloji, nanoteknoloji, savunma, uzay, havacılık vb.) İhtisas (Tematik) Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin kurularak, odak Ar-Ge yapılarının tesis edilmesi ve böylece bu sektörlerdeki gelişimin ivmelendirilmesi de hedeflenmektedir.

8-Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri’nde çalışan personelin, projelerle ve lisansüstü eğitimleriyle ilgili olarak dışarıda geçirmeleri gereken sürelerin de muafiyet kapsamına alınması ile sektörün temel bir ikilemi de çözüme kavuşacak ve çalışanların lisansüstü çalışmalar yapmaları da desteklenebilecektir.

9- Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde yer alan Teknogirişim Sermayesi Desteği ile kurulan firmalara doğrudan girişim sermayesi sağlayan firmalara vergi indirimi kolaylığının getirilmesi ve Yenilikçi fikirlere sahip gençlerimize verdiğimiz 100.000 TL’lik Teknogirişim Sermayesi Desteği’nin, proje niteliğine göre  500.000 TL’ye kadar artırılması, mezuniyet sonrası 5 yıllık sürenin 10 yıla uzatılması da bir diğer  fark yaratabilecek hususlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

10- Üniversite-Sanayi İşbirliği faaliyetlerinde bulunan öğretim üyelerinin bu faaliyetleri sonucunda elde ettikleri gelirlerden; gelir vergisi kesintisi yapılmaması, döner sermaye kesintisinin % 15 ile sınırlandırılması öğretim üyesine % 85’inin ödenmesi de Ar-Ge Projeleri sayesinde Üniversite Sanayi İşbirliği konusunu da arttıracak bir husus olarak ortaya çıkmaktadır.

Bu ve diğer bir çok yenilik çok yakında Meclis’e gelecektir. Gelişmeler için E-Bülten’lerimizi, LinkedIn ve Twitter hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn veTwitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

 

Bizi takip etmeye devam edin…