Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 Tübitak 1511 İmalat Teknolojileri Hibe Çağrıları

TÜBİTAK 1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge projelerinin desteklenmesi programı kapsamında İmalat Teknolojileri alanında 2 yeni çağrı yayınlanmıştır.  Bu çağrılar kapsamında 5.000.000 Milyon TL’ye varan hibe verilecektir. Bu çağrılardan ilki maliyet etkin teknolojik ürünlerin elde edilmesinde oldukça önemli olan “çok katmanlı ileri imalat teknolojileri”dir. Bu teknoloji, toz metallerin lazerle ve elektron ışınıyla sinterlenmesi veya ergitilmesi yoluyla 3 Boyutlu ürünlerin imalatını ifade etmektedir. İkincisi ise geleneksel takımlarla işlenmesi mümkün olmayan kompozit, seramik malzemeler ve özel metallerin işlenmesine yönelik kesici takım tasarım ve imalatının yerli olarak gerçekleştirilebilmesi kapsamında açılan “kesici takım uçları” çağrısıdır. Çağrının içeriğine ve çağrıya ilişkin diğer hususları web sitemizden ulaşabilirsiniz.


Hibe Destek Oranı: Her dönem için sabit olup; Büyük Ölçekli Kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 hibe şeklinde verilmektedir.

Avantajlar
 - Daha yüksek maaş limitleri uygulanmaktadır. (TÜBİTAK diğer projelerinden 2 maaş daha yüksek verilmektedir.)
 - Kabul edilen projenin %10’u kadar tutar genel gider ödemesi olarak destek kapsamına ilave edilecektir.( Genel gider destek ödemesi sadece 1511 programı kapsamında verilmektedir.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hibe Çağrısı 1: Çok Katmanlı İleri İmalat Yöntemleri

Çağrı Konusu ve Kapsamı :
Doğrudan imalat sistemleri, klasik talaşlı ya da talaşsız imalat yöntemlerinden farklı olarak, toz metallerin lazerle ve elektron ışınıyla sinterlenmesi veya ergitilmesi yoluyla 3 Boyutlu ürünlerin imalatını ifade etmektedir. Bu yolla biyomedikal, havacılık, otomotiv vb. birçok alanda özel geometrili ürünlerin imalatı mümkün olabilmektedir. Bu imalat yöntemi için gerekli makinalar doğası gereği yazılım geliştirme ve mekatronik uygulamaları da kapsadığından katma değeri yüksek ürünlerin elde edilmesi mümkün olacaktır. Bu çağrıda doğrudan imalata ilişkin Çok Katmanlı İleri İmalat Sistemlerinin geliştirilmesine yönelik projeler beklenmektedir.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:
• Proje çıktısı ürün doğrudan metal parçası üretimine yönelik prototip makine tasarımı ve imalatına yönelik olmalıdır. İstenen geometride prototip olmayan işlevsel parçalar üretilebilmelidir.
• Üretilecek parça boyutu için makinenin kullanılabilir boyutlarının 100x100x100 mm’den büyük olması gerekmektedir.
• Prototip tezgahta üretilecek parçanın boyutsal hassasiyetinin 50 mikron ve altında olması gerekmektedir.
• Katman kalınlıklarının 200 μm’den fazla olmaması gerekmektedir.
• Yüzey pürüzlülüğünün 10μm Ra - 50μm Rz’den düşük olması istenmektedir.
• Makine imalat ve parça malzemesi ile birlikte parça üretim maliyetinin düşük olması karşılaştırma kriteri olarak değerlendirilecektir.
• Prototip makinaların üretiminde kullanılacak güç kaynağı (lazer güç kaynağı, elektron ışın tabancası) ve alt sistemlerinin de Ar-Ge kapsamında üretimini içeren proje önerileri ve/veya imalat yöntemine uygun toz üretimini içeren proje önerileri öncelikli olarak değerlendirilecektir.

Çağrı Şartları
Çağrı Açılış Tarihi             :
02 Nisan 2014
Çağrı Kapanış Tarihi       : 08 Ağustos 2014
Ön kayıt Son Tarih          : 01 Ağustos 2014
Proje süresi üst sınırı    : 36 ay
Proje bütçesi üst sınırı  : 5.000.000 TL
İşbirliği yapısı                   : Kısıt yok
Diğer hususlar                 :
•  Toz üretiminin de dahil olduğu proje önerileri için bütçe üst limiti 6.000.000 TL’dir
• Ar-Ge faaliyetleriyle ilgili iş birlikleri beklenmektedir ve bu husus değerlendirme sürecinde proje kabulünde dikkate alınacaktır.
• Üniversite ve diğer araştırma kurumlarıyla işbirlikleri dikkate alınacaktır.
• Üretim hassasiyeti, malzemenin doğrudan doğruya fonksiyonel parça üretimine yönelik olması nedeniyle belirlenen malzeme (biyomalzeme - titanyum vb.) ile üretilebilecek parçanın karmaşıklığı, malzeme içeriği ve yapısının sürekli değiştirilebilirliği hususlarını içeren proje önerileri, değerlendirme sürecinde “daha iyi proje/daha beklenen proje” kriteri olarak olumlu yönde dikkate alınacaktır.
• Proje önerisinde örnek parça tasarımı ve imalatı, hedef kullanım alanı ve mekanik özellikleri ile birlikte ömür testlerinin de yapılmasının proje iş planında yer alması önemli görülmektedir.
• Sistem için gerekli olabilecek yazılımlarının da geliştirilmesini içeren proje önerileri değerlendirme sürecinde “daha iyi proje/daha beklenen proje” kriteri olarak olumlu yönde dikkate alınacaktır. Bu tip projelerde sistem her tür CAD yazılımından alınan veriyi direkt veya dosya dönüşüm formatlarıyla (IGES, STL, ParaSolid vb.) kullanabilmelidir.
• Tasarım ve Ar-Ge faaliyetleri yurtdışında yapılan çalışmalar çağrı kapsamı dışındadır.
• Sistem veya teknolojinin -yurtiçi veya yurtdışından- ağırlıklı olarak hazır alındığı projeler ve sadece sistem entegrasyonu/montajı içeren pilot uygulama projeleri çağrı kapsamı dışındadır.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hibe Çağrısı 2 : Kesici takım tasarım ve imalatı

Çağrı Konu ve Kapsamı
Kompozit, seramik, özel metallerin talaşlı imalatına yönelik yüksek performanslı takımların geliştirilmesi bu çağrının konusudur. Geliştirilecek kesici takım özelliklerine göre optimizasyon
yapabilecek ve endüstriyel uygulamalarla doğrulanacak simülasyon yazılımlarının geliştirilmesini de içeren projelere öncelik verilecektir. Üretilecek olan kesici uç tasarımının geometrik özellikleri hususunda herhangi bir kısıtlama yoktur.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:
• Karbür, seramik, sermet, kübik bor nitrür (CBN), çok kristalli elmas (PCD) vb. nitelikli kesici takım malzemelerinin üretimine yönelik teknolojilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
• Kesici takımların bilgisayar ortamında optimizasyonunu sağlayacak simülasyon yazılımlarının veya mekanik/ısıl analizler gerçekleştirebilecek yazılımlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir.
• Kesici takımlar uluslararası standartların gerektirdiği şekilde boyutlandırılmalıdır.
• Geliştirilecek kesici takımlar için işlenecek parça malzemesi özelliklerine göre kesme parametreleri (kesme hızı, kesme derinliği ve ilerleme değerleri) aralıkları ve tavsiye edilen kesme parametreleri tanımlanmalıdır.
• İmalatı yapılacak kesici takımlar, aynı malzemenin işlenmesi için pazarda yer alan muadil ithal ürünlerin kesme parametrelerine eşit veya daha yüksek kesme parametresine ve takım ömrü değerlerine sahip olmalıdır.
• Eğer işlenecek malzeme kompozit ise, aşağıdaki kalite kriterlerinin sağlanması beklenmektedir:
a. Delaminasyon oluşmaması,
b. Kenar ya da delik ağızlarında ve çıkışlarında kesilmemiş fiberlerin olmaması,
c. Kenar ya da delik ağızlarında ve çıkışlarında parçalanmaların olmaması,
d. Reçine erimesi meydana gelmemesi.

Çağrı Şartları
Çağrı Açılış Tarihi             : 02 Nisan 2014
Çağrı Kapanış Tarihi        : 08 Ağustos 2014
Ön kayıt Son Tarih            : 01 Ağustos 2014
Proje süresi üst sınırı      : 36 ay
Proje bütçesi üst sınırı    :
2.000.000 TL
İşbirliği yapısı                     : Kısıt yok
Diğer hususlar                   :
• Ar-Ge faaliyetleriyle ilgili iş birlikleri beklenmektedir ve bu husus değerlendirme sürecinde dikkate alınacaktır.
• Üniversite ve diğer araştırma kurumlarıyla işbirlikleri dikkate alınacaktır.
• Simülasyon yazılımlarının geliştirilmesini içeren proje önerileri, “daha iyi proje/daha beklenen proje” kriteri olarak “artı değer” yönde dikkate alınacaktır. Geliştirilecek simülasyon yazılımı diğer CAD yazılımlarından standart dosya dönüşüm formatlarıyla (IGES, STL, ParaSolid vb.) alınan veriyi okuyabilmeli, takım yollarını hesaplayıp tezgaha uygun bir son işlemci (post processor) yardımıyla CNC kodlarını oluşturabilmelidir. Simülasyon yazılımı kendi çizim araçlarını da kullanabilir, bu konuda kısıtlama yoktur. Simülasyon yazılımıyla elde edilen takım yollarının uygunluğunun deneysel olarak kanıtlanmasına yönelik çalışmalara proje içeriğinde yer verilmelidir.
• Kesici takım ve tutucusunun birlikte geliştirildiği projelere değerlendirme sürecinde öncelik verilecektir.
• Tasarım ve Ar-Ge faaliyetleri yurtdışında yapılan çalışmalar çağrı kapsamı dışındadır.
• Sistem veya teknolojinin -yurtiçi veya yurtdışından- ağırlıklı olarak hazır alındığı projeler ve sadece sistem entegrasyonu/montajı içeren pilot uygulama projeleri çağrı kapsamı dışındadır.