Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 Makine - İmalat Sektöründe Kalıp Tasarımına 2.000.000 Milyon TL’ye Varan Hibe

TÜBİTAK, makine - imalat sektöründe kalıp tasarımının gelişmesine yönelik 1511 programı kapsamında imalat mühendisliğinde önemli bir yeri olan kalıp ve kalıp teknolojileri alanında polimer ürünlere yönelik kalıp tasarımı ve imalat yöntemleri ve kalıplama teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik 2 çağrı yayınlanmıştır. Çağrılar yetkinliğimizin sınırlı olduğu değerlendirilen ince cidarlı büyük boyutlu kalıplar konusu ile yüksek mukavemetli hafif parçalar, bu parçalara yönelik yeni malzemeler ve ilgili üretim teknolojilerinin konularını kapsamaktadır. 2.000.000 TL’ye kadar desteklenecek Ar-Ge Hibe çağrılarına ilişkin proje başvuru süresi ve çağrı içeriklerini aşağıdaki linklerden inceleyebilirsiniz.


Kimler Yararlanabilir: Bu programa Türkiye’de yerleşik tüm sermaye (Limited ve A.Ş) şirketleri başvurabilir.

Hibe Destek Oranı:
Her dönem için sabit olup; Büyük Ölçekli Kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 hibe şeklinde verilmektedir.

Avantajlar

 - Daha yüksek maaş limitleri uygulanmaktadır. (TÜBİTAK diğer projelerinden 2 maaş daha yüksek verilmektedir.)
 - Kabul edilen projenin %10’u kadar tutar genel gider ödemesi olarak destek kapsamına ilave edilecektir.( Genel gider destek ödemesi sadece 1511 programı kapsamında verilmektedir.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Makine İmalat Kalıp Tasarım Hibe Çağrıları

Hibe Çağrısı 1: Büyük boyutlu polimer parçalar için kalıp tasarım ve imalat yöntemlerinin geliştirilmesi

Çağrı Konusu ve Kapsamı
Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011-2016 belgesine göre Makine İmalat sektörü Ar-Ge ve Yenilik Kapasitesinin Güçlü Olduğu Alanlardan biri olarak belirlenmiştir. Günümüzde hali hazırda yetkinliğimizin sınırlı olduğu değerlendirilen ince cidarlı büyük boyutlu kalıpların önemli bir bölümü ithal edilmektedir. Bu alandaki dışa bağımlılığın azaltılabilmesi çağrının gerekçesi ve amacıdır. Bu çağrı kapsamında büyük polimer parça üretimine (Örneğin Otomotiv Sektöründeki, tampon, torpido, kapı paneli vb.) uygun kalıp tasarımı ve imalatına yönelik projeler beklenmektedir.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:
Kalıp performans kriterleri olarak aşağıda belirtilen hususların sağlanması beklenmektedir.
• Büyük boyutlu polimer parçaların et kalınlıklarının maliyet unsurları göz önüne alınarak minimize edilmesi,
• Kalıpta üretilen polimer parça ağırlıklarının benzer ürünlere göre (örneğin %10) azaltılması,
• Kalıp ağırlıklarının %10-30 azaltılması,
• Ürün çevrim süresinin %20 oranında düşürülmesi,
• Kalıp ömrünün (baskı sayısının) artırılması.

Çağrı Şartları
Çağrı Açılış Tarihi                  : 2 Nisan 2014
Çağrı Kapanış Tarihi             : 8 Ağustos 2014
Ön kayıt Son Tarih                 : 1 Ağustos 2014
Proje süresi üst sınırı           : 36 ay
Proje bütçesi üst sınırı         : 2.000.000 TL *,**
İşbirliği yapısı                          : Kısıt yok

Diğer Hususlar :
• Ar-Ge faaliyetleriyle ilgili iş birlikleri beklenmektedir ve bu husus değerlendirme sürecinde dikkate alınacaktır.
• Üniversite ve diğer araştırma kurumlarıyla işbirlikleri dikkate alınacaktır.
• Tasarım ve Ar-Ge faaliyetleri yurtdışında yapılan çalışmalar çağrı kapsamı dışındadır.
• Sistem veya teknolojinin -yurtiçi veya yurtdışından- ağırlıklı olarak hazır alındığı projeler ve sadece sistem entegrasyonu/montajı içeren pilot uygulama projeleri çağrı kapsamı dışındadır.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hibe Çağrısı 2: Polimer Ürünler İçin İleri Kalıplama Teknolojilerinin Geliştirilmesi

Çağrı Konusu ve Kapsamı
Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011-2016 belgesine göre Makine İmalat sektörü Ar-Ge ve Yenilik Kapasitesinin Güçlü Olduğu Alanlardan biri olarak belirlenmiştir. Günümüzde her sektörde yüksek mukavemetli ve hafif parçaların kullanılması ön plana çıkmaktadır. Bu amaçla yeni malzemelerin ve üretim teknolojilerinin geliştirilmesi sonucunda kalıp teknolojilerinde de paralel bir
ilerleme yaşanmaktadır. İleri kalıp teknolojilerinin geliştirilmesi bu çağrının amacıdır.

Karbon elyafının şekillendirilmesi, Karbon Elyaf (CF) üzerine plastik enjeksiyonu, 2-3 Bileşenli Kalıplama (2-3K), Kalıp İçi Desenleme (IMD), Overmolding (Çoklu Kalıplama), Mikro Hücresel Köpüklendirme, Termoset Enjeksiyon (Injection-Compression), Termoset Kalıplama (Thermoset Molding), Gaz Destekli Enjeksiyon Kalıplama (Gas-Assisted Injection Molding) vb. teknolojilerin uygulandığı projeler beklenmektedir.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:
• Ürün çevrim süresinin düşürülmesi (örneğin %20 oranında)
• Kalıptan çıkan ürünler üzerinde ikincil işlemlerin (post-process) sayısının azaltılması
• Enerji giderlerinin düşürülmesi (örneğin %20 oranında)

Çağrı Şartları
Çağrı Açılış Tarihi                  : 2 Nisan 2014
Çağrı Kapanış Tarihi             : 8 Ağustos 2014
Ön kayıt Son Tarih                 : 1 Ağustos 2014
Proje süresi üst sınırı           : 36 ay
Proje bütçesi üst sınırı         : 2.000.000 TL
İşbirliği yapısı                          : Kısıt yok

Diğer hususlar :
• Ar-Ge faaliyetleriyle ilgili iş birlikleri beklenmektedir ve bu husus değerlendirme sürecinde dikkate alınacaktır.
• Üniversite ve diğer araştırma kurumlarıyla işbirlikleri dikkate alınacaktır.
• Kalıp nedeniyle ürün geometrisinde ortaya çıkabilecek kısıtları azaltacak uygulamaların gerçekleştirilen,
• Mevcut sistemlerle proje kapsamında geliştirilen yeni sistem arasındaki farklılık ve üstünlüklerin karşılaştırmalı olarak verilen proje önerileri, “daha iyi proje/daha beklenen proje” kriteri olarak “artı değer” yönde dikkate alınacaktır.
• Tasarım ve Ar-Ge faaliyetleri yurtdışında yapılan çalışmalar çağrı kapsamı dışındadır.
• Sistem veya teknolojinin -yurtiçi veya yurtdışından- ağırlıklı olarak hazır alındığı projeler ve sadece sistem entegrasyonu/montajı içeren pilot uygulama projeleri çağrı kapsamı dışındadır.