Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 TÜBİTAK 1511 - Özel Motor Teknolojileri Hibe Çağrısı

Elektrik motorları enerjinin en çok kullanıldığı güç birimleridir ve bu güç birimlerinden sağlanacak verim artışları enerji verimliliğinde önemli tasarruflar sağlamaktadır. Tübitak, özel motor tasarım ve üretim alanında ülkemizde yeterli bilgi birikiminin olmaması ve özel motor uygulama alanlarının yaygınlaşması için doğrudan motor teknolojilerine yönelik  “Özel Motor Teknolojilerinin Geliştirilmesi” için hibe çağrısı yayınlanmıştır.  Bu Tübitak 1511 çağrısı kapsamında elektrik motorlarında rekabetçi, özgün verimlilik sınıfı IE4 olan ve ilgili ulusal ve uluslararası standartlar ile uyumlu motor teknolojileri ile ilgili projelerin desteklenmesi öngörülmüştür. Özel Jeneratör Ar-Ge projeleri de çağrı kapsamındadır.

Çağrı Amaçları
• Özel motor tasarım ve üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ve bu alanda bilgi birikiminin oluşmasının sağlanması.
• Uluslararası firmalarla rekabet edebilecek ve bu pazarlara girebilecek ürünlerin geliştirilmesi

Çağrı Konu ve Kapsamı
Bu çağrı kapsamında aşağıda verilen motor sistemlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
• Relüktans motor teknolojisi
• Lineer motor teknolojisi
• Eksenel akılı motor teknolojisi
• Melez motor teknolojisi


Çağrı Kapanış Tarihi        : 16 Haziran 2014
Ön kayıt Son Tarih            : 9 Haziran 2014 - Saat: 17:30
Proje süresi üst sınırı      : 30 ay
Proje bütçesi üst sınırı    : 1.000.000 TL
İşbirliği yapısı                     : Kısıt yok
Hibe Oranı  : Sanayi Şirketleri için %60, KOBİ’ler için %75 oranında geri ödemesiz (hibe) destek verilmektedir.


Tübitak 1511 Çağrı programı kapsamında sizde % 75 varan hibelerden yararlanmak için bizimle iletişime geçiniz.