Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 Enerji Sektöründe Buharlı Güç Sistemlerine Yönelik 3.000.000 Milyon TL’ye Varan Hibe

Enerji verimliliğinde “Sanayide proses iyileştirme ve atık ısı geri kazanım” konuları her zaman önem teşkil etmektedir. TÜBİTAK, bu kapsamda Organik Rankine Çevrimine (ORC) Dayalı Buharlı Güç Sistemleri”, “Küçük Kapasiteli Buhar ve Gaz Türbinleri” ve “Ölçüm ve otomasyon amaçlı buhar sayaçlarının geliştirilmesi” konularında 3 yeni çağrı yayınlamıştır. 3.000.000 TL’ye kadar %75 varan oranda desteklenecek Ar-Ge Hibe çağrılarına ilişkin proje başvuru süresi ve çağrı içeriklerini aşağıdaki linklerden inceleyebilirsiniz.

Kimler Yararlanabilir: Bu programa Türkiye’de yerleşik tüm sermaye (Limited ve A.Ş) şirketleri başvurabilir.

Hibe Destek Oranı: Büyük Ölçekli Kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 hibe şeklinde verilmektedir.

Avantajlar
 - Daha yüksek maaş limitleri uygulanmaktadır. (TÜBİTAK’ın diğer projelerinden 2 maaş daha yüksek limitler uygulanmaktadır)
 - Kabul edilen projenin %10’u kadar tutar genel gider ödemesi olarak destek kapsamına ilave edilecektir.( Genel gider destek ödemesi sadece 1511 programı kapsamında verilmektedir.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Enerji Verimliliğine Yönelik Hibe Çağrıları

Hibe Çağrısı 1: Organik Rankine Çevrimine (ORC) Dayalı Buharlı Güç Sistemleri

Çağrı Konu ve Kapsamı: Bu çağrının konusu, komple sistem verimi artışına yönelik sanayideki ve proseslerdeki atık ısıların kullanımı ve atıl ya da yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı için komple ORC sistemi ve bileşenlerinin yerli imalatı için ilgili teknolojilerinin geliştirilmesidir. ORC sisteminde kullanılan akışkanların yerli üretimi de bu çağrı kapsamındadır. Bu çerçevede aşağıda belirtilen sistem ve/veya ekipman teknolojilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
• Komple ORC sistemleri
• ORC sisteminde kullanılacak yüksek verimli ısı değiştiriciler (buharlaştırıcı, yoğuşturucu, ara ısı eşanjörü)
• ORC’ye özgün pompalar
• ORC’ye özgün türbinler
• ORC akışkanları
  
Çağrı yalnızca yukarıda belirtilenlerle sınırlı olmayıp, çağrı amacı ve hedefi ile uyumlu, teknik ve ekonomik açılardan ORC sistemi için uygulama potansiyeli olan diğer yenilikçi ekipman ve elemanları da kapsamaktadır.

Proje önerisinde, ilgili üniversite ve araştırma kurumlarından proje konusu ile ilgili olarak danışmanlık hizmet alımları şeklinde iş birliği yapılması beklenmektedir. Ayrıca, projenin özgün değeri ve yenilikçi yönleri açıklanırken, mevcut teknoloji seviyesinin ilgili patentler, akademik yayınlar ve ticari uygulamalar göz önünde bulundurularak detaylandırılması da gerekmektedir.

Projelerde, üretim teknolojileri yanı sıra özellikle yerli bilgi (know-how) edinimi ve teknoloji gelişimine yönelik tasarım ve analiz konularında yoğunlaşılması, ilgili mühendislik disiplinlerinde ilgili modellemelerin, analizlerin (ısıl-akışkan analizleri, yapısal analizler, malzeme, test, vb.leri), optimizasyon ve performans değerlendirmelerinin yapılması beklenmektedir.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:

Geliştirilecek sistem/ekipmanlarda aşağıda belirtilen hususların sağlanması beklenmektedir.
• Belirtilen konu ve kapsamda sistem/ekipman seviyesinde kullanım alanına uygun entegre bir prototip sistemin (1 kWe - 100 kWe aralığında) geliştirilmesi ve performans testlerinin (testlerin yapılacağı yerde seçilen ısı kaynağı mevcutsa sahada, değilse test ortamında uygun ısı üreticisi kullanılarak simüle edilmiş şartlar altında) yapılması
• Prototip ORC sisteminde kaynak sıcaklığının en az 120°C, elektriksel verimin ise en az % 15 olması gerekmektedir. Öneri formunda, projede önerilen teknolojilerin teknik, ekonomik ve çevresel açılardan neden tercih edildiğinin kıyaslamalı olarak değerlendirilmesi beklenmektedir. Geliştirilecek tüm sistem/ekipmanlarda yerli bilgi birikimi ve teknoloji edinimi yanında rakip ürünlere göre karşılaştırmalı olarak teknolojik bir iyileşme hedeflenmelidir. Ayrıca, projenin hedefleri ve başarı ölçütleri sayısal olarak belirtilmelidir.

Çağrı Açılış Tarihi                         : 2 Nisan 2014
Çağrı Kapanış Tarihi                    : 8 Ağustos 2014
Ön kayıt Son Tarih                        : 1 Ağustos 2014. Saat: 17:30
Proje Öneri Başvuru Tarihleri    : 6 Mayıs 2014 - 8 Ağustos 2014
Proje süresi üst sınırı                  : 24 ay
Proje bütçesi üst sınırı                : 2.000.000 TL
İşbirliği yapısı                                 : Kısıt yok.
Diğer hususlar :
• Sistem ana bileşenlerinin tümünün yerli tasarım ve imalatı durumunda proje süresi üst sınırı 36 ay ve proje bütçesi üst sınırı 3.000.000 TL olarak dikkate alınacaktır.
• Sadece sistem entegrasyonu, otomasyon ve kontrol sistemi içeren projeler çağrı kapsamı dışındadır.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hibe Çağrısı 2 : Küçük Kapasiteli Buhar ve Gaz Türbinleri

Çağrı Konu ve Kapsamı:Bu çağrının konusu, kojenerasyon ve trijenerasyon (ikili ve üçlü üretim) uygulamalarına yönelik, küçük kapasiteli buhar/gaz türbinlerinin yerlileştirilmesi yönünde tasarım, imalat ve test teknolojilerinin geliştirilmesidir. Proje önerisinde, ilgili üniversite ve araştırma kurumlarından proje konusu ile ilgili olarak danışmanlık hizmet alımları şeklinde iş birliği yapılması beklenmektedir. Ayrıca, projenin özgün değeri ve yenilikçi yönleri açıklanırken, mevcut teknoloji seviyesinin ilgili patentler, akademik yayınlar ve ticari uygulamalar göz önünde bulundurularak detaylandırılması da gerekmektedir. Projelerde, üretim teknolojileri yanı sıra özellikle yerli know-how (bilgi) edinimi ve teknoloji gelişimine yönelik tasarım ve analiz konularında yoğunlaşılması, ilgili mühendislik disiplinlerinde ilgili modellemelerin, analizlerin (ısıl-akışkan analizleri, yapısal analizler, malzeme, test, vb.leri), optimizasyon ve performans değerlendirmelerinin yapılması beklenmektedir.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:
Geliştirilecek olan sistem/ünitelerin aşağıda belirtilen hususları sağlaması kaydıyla, projenin tüm hedeflerinin ve başarı ölçütlerinin sayısal olarak belirtilmesi gerekmektedir.
• Belirtilen konu ve kapsamda kullanım alanına uygun prototipin geliştirilmesi ve performans testlerinin yapılması,
•  En az % 75 izentropik verimi sağlayacak nitelikte gövde ve kanat tasarımının yapılması
• Uluslararası standartlarca kabul edilen ses düzeyini sağlaması,
• Uygulama alanına göre türbin tipine/kapasitesine karar verilmesi ve geliştirilecek prototipin ise, ölçek belirtilerek 20 kW ile 500 kW arasında olması. Öneri formunda, projede önerilen teknolojilerin teknik, ekonomik ve çevresel açılardan neden tercih edildiğinin kıyaslamalı olarak değerlendirilmesi beklenmektedir. Geliştirilecek tüm sistem/ünitelerde yerli bilgi birikimi ve teknoloji edinimi yanında rakip ürünlere göre karşılaştırmalı olarak teknolojik bir iyileşme hedeflenmelidir.

Çağrı Takvimi
Çağrı Açılış Tarihi                           : 2 Nisan 2014
Çağrı Kapanış Tarihi                      : 8 Ağustos 2014
Ön kayıt Son Tarih                          : 1 Ağustos 2014. Saat: 17:30
Proje Öneri Başvuru Tarihleri     : 6 Mayıs 2014 - 8 Ağustos 2014. Saat:14:00
Proje süresi üst sınırı                   : 30 ay
Proje bütçesi üst sınırı                 : 3.000.000 TL
İşbirliği yapısı                                 : Kısıt yok.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hibe Çağrısı 3 : Ölçüm ve otomasyon amaçlı buhar sayaçlarının geliştirilmesi

Çağrı Konu ve Kapsamı
Bu çağrının konusu, buhar kullanılan mevcut ve yeni kurulacak olan enerji ve endüstriyel tesislerde enerjinin verimli biçimde tüketilmesi ile tesis işletme giderlerinin azaltılmasına yönelik ölçüm ve otomatik kontrol sistemlerinde kullanılabilecek nitelikte kaydedilebilir dijital çıktı veren buhar sayaçlarının yerli teknoloji ve sanayi ile ülkemizde geliştirilmesidir. Proje önerisinde, ilgili üniversite ve araştırma kurumlarından proje konusu ile ilgili olarak danışmanlık hizmet alımları şeklinde iş birliği yapılması beklenmektedir. Ayrıca, projenin özgün değeri ve yenilikçi yönleri açıklanırken, mevcut teknoloji seviyesinin ilgili patentler, akademik yayınlar ve ticari uygulamalar göz önünde bulundurularak detaylandırılması da gerekmektedir. Özellikle buhar türbini ve güç çevrimlerinin doymuş ve kızgın buhar devrelerinde kullanılabilir nitelikte, enerji, gıda, tekstil, kağıt, ilaç, kimya, demir çelik, çimento, otomotiv vb.leri tüm endüstriyel tesislerin ihtiyaçlarına yanıt verebilen, dahili sıcaklık, basınç ve yoğunluk kompanzasyonu içeren, su damlacıklarına bağlı erozyona dayanıklı, uluslararası piyasadaki rakip ürünlerle rekabet edebilecek düzeyde, düşük kalibrasyon frekansına sahip, yüksek hassasiyette, hafif ve düşük maliyetli buhar sayaçlarının geliştirilmesi çağrı kapsamını oluşturmakta olup, düşük veya orta kapasitede bir prototipin tasarımı imalatı ve mevcut bir tesis kullanılarak test edilmesi gerekmektedir. Proje önerilerinde piyasadaki benzer ürünlerin özellikleri verilerek, başarı kriterleri olarak en az mevcut rakip ürünlerle rekabet edebilir nitelikte yerli ürün ortaya çıkarılması istenmekte olup, hedef ve başarı kriterlerinin sayısal olarak açık biçimde verilmesi gerekmektedir. Bu çağrı kapsamında prototip testleri için mevcut buhar üretimi olan tesislerin kullanılması önerilmekte olup, buhar üreteci içeren tesislere ait giderler prototip kapsamında desteklenmeyecektir.

Çağrı Takvimi
Çağrı Açılış Tarihi                          : 2 Nisan 2014
Çağrı Kapanış Tarihi                     :
8 Ağustos 2014
Ön kayıt Son Tarih                         : 1 Ağustos 2014. Saat: 17:30
Proje Öneri Başvuru Tarihleri     : 6 Mayıs 2014 - 8 Ağustos 2014. Saat:14:00
Proje süresi üst sınırı                   : 18 Ay
Proje bütçesi üst sınırı                 :
500.000.-TL
İşbirliği yapısı                                 : Kısıt yok
Diğer hususlar : Üniversitelerden ve/veya araştırma merkezlerinden den alınacak teknik danışmanlıklar proje değerlendirmesinde dikkate alınacaktır.