Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 Elektrik, Elektronik ve Otomotiv Yan Sanayi İçin Ar-Ge ve Teknolojik yatırımlar Hibe Çağrısı Açıldı !

Trakya Kalkınma Ajansı(TRAKYAKA), 2014 yılı Mali Destek Programı kapsamında KOBİ’lere büyük destek sağlamayı hedeflediği “İktisadi Kalkınma Mali Destek Programını” açıkladı. Program kapsamında proje başına geri ödemesiz 500.000 TL’ye kadar geri ödemesiz hibe desteği sunacak. Proje başvurusu için son gün 07 Mart 2014.


Programın öncelikleri arasında Elektrik Elektronik ve Otomotiv Yan Sanayi firmalarında
• İhracat ve/veya katma değer artışına yönelik “Ar-Ge”, “Yenilik”, “Markalaşma”, “Kümelenme” ve “Pazarlama”nın geliştirilmesi
“Üretimde atık ısı ve/veya atık suyun geri dönüşümünün sağlanması veya Bölgede yenilenebilir enerji üretiminin arttırılması suretiyle çevreye duyarlı üretimin geliştirilmesi” yer almaktadır. 
 
Programın Toplam Bütçesi          : 4.000.000 TL
Destek Hibe Miktarı                       : Azami  500.000 TL                           
Azami Hibe Oranı                           : %50
Proje Süresi                                    : Asgari 6 ay – Azami 9 ay
Son Başvuru Tarihi                        : 07.03.2014
Kimler Başvurabilir                       : KOBİ (KOBİ nedir ve tanımı için lütfen tıklayınız.)

TRAKYAKA’nın açıkladığı bu destekten yararlanmak ve projenizin uygunluğunu ücretsiz öğrenmek için Alkaze’nin danışmanlığına başvurabilirsiniz.

Trakya bölgesinin dışında ki bir ilde yer alıyorsanız, hibe fırsatını kaçırmış sayılmazsınız. Yerel desteklerin yanı Tüm Türkiye genelinde başvuru zamanı kısıtlaması olmadan hibe desteklerinden yararlanmak için sanayi ölçeğinde ki şirketlerin TÜBİTAK 1501 Sanayi Ar-Ge programına, Kobi ölçeğinde ki firmaların TÜBİTAK 1507 Kobi Ar-Ge başlangıç programına bakmalarını öneriyoruz

Daha detaylı bilgi ve danışmanlık almak için lütfen tıklayınız.

Öncelik 1: İhracat ve/veya katma değer artışına yönelik “Ar-Ge”, “Yenilik”, “Markalaşma”, “Kümelenme” ve “Pazarlama”nın geliştirilmesi. Bu öncelik kapsamında gelecek olan projelerin aşağıdaki konularda faaliyetler içermesi beklenmektedir.
• İşletmelerin araştırma-geliştirme, yenilikçilik, bilgi ve teknoloji kullanım düzeylerini yükselterek; farklı ürünler geliştirmesi ve/veya yenilik içeren üretim süreçlerini kullanıma geçişin sağlanması,
• İşletmelerin yeni pazarlama ve iletişim stratejileri, teknikleri, pazarlama kanalları geliştirmesi, ürünlerini tanıtması, farklılaştırması, markalaşması,
• İşletmelerce alınmış veya alınabilecek bir faydalı model veya patentin üretimine geçişin sağlanması,
• Sektör içi işbirliklerinin geliştirilmesi, kümelenmenin sağlanması, ortak Ar-Ge alanları oluşturulması, kamu-özel sektör ve üniversite işbirliklerinin sağlanması

Desteklenen Sektörler:
• Gıda (Tohumculuk dâhil)
• Elektrik-Elektronik ve yan sanayi
• Otomotiv ve otomotiv yan sanayi
• Makine ve ekipman imalatı (Tarım makineleri dahil)

Uygulama Alanı:
• Edirne ili geneli
• Kırklareli ili geneli
• Tekirdağ ili geneli

Örnek Proje Konuları:
• Ticari potansiyele sahip olabilecek veya katma değer üretebilecek tasarım/prototip geliştirilmesine yönelik Ar-Ge ve inovasyon projeleri,
• Bölge sanayi ve ticaretinde farklılık yaratacak, ileri teknoloji araştırmalarından yararlanan yenilikçi süreçler, yöntemler ve ürünlerin geliştirilmesi,
• Üretim süreçlerinde yenilikçi bilgi teknolojileri altyapılarının geliştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması,
• İşletmenin Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları için laboratuar(lar) kurulmasını veya mevcutların donanımının güçlendirilmesini içeren projeler,
• Benzer alanlarda faaliyet göstermekte olan işletmelerce teknoloji üretme/geliştirme/transfer etmeye yönelik işbirliği projeleri,
• Üretimde ileri teknoloji izlenebilirlik sistemlerinin (RFID, etiketleme, akıllı ambalajlama vb.) kurulmasına yönelik projeler,
• Girdi tedarik stratejisinde belirtilen ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malların üretimine yönelik Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri,
• Pazarlama ve markalaşmaya yönelik teknik ve yönetimsel danışmanlık,
• Ürün farklılaştırmaya ve çeşitlendirmeye yönelik projeler,
• Markalaşmaya yönelik eco-labelling, CE, ISO, OHSAS 18001, AQAP, HACCP vb. sertifikasyonların alınmasını içeren projeler,
• Pazarlama araçlarının çeşitlendirilmesi ile ihracatın arttırılması faaliyetlerini içeren projeler,

Öncelik 2: Turizm sektöründe yenilikçi uygulamalarla hizmet kalitesi, pazarlama, kümelenme ve işbirliklerinin geliştirilmesi. Bu öncelik kapsamında gelecek olan projelerin aşağıdaki konularda faaliyetler içermesi beklenmektedir.
• Yenilikçi yöntemlerle hizmet çeşitliliğinin arttırması; tanıtım, müşteri ilişkileri, bilgi teknolojilerinden
yararlanma ve markalaşma faaliyetlerine ivme kazandırarak, pazarlama etkinliğini yükseltmesi,
• Trakya Bölgesinin kimliğini ve kültürel değerlerini yansıtan ürün ve hizmetlerin canlandırılması, hizmet mekânlarının bölgenin kültürel ve tarihi kimliğini yansıtacak şekilde düzenlenmesi,
• Sektörde kümelenme, işbirlikleri ve ortak tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi,
Bu önceliğe bağlı olarak, bölgeye gelen ve bölgede konaklayan turist sayısının arttırılarak turizm sektöründe yaratılan katma değerin arttırılması, sektörün daha rekabetçi bir yapıya kavuşturulması ve Bölgenin turizm açısından cazip hale gelmesi hedeflenmektedir.

Turizm Sektöründe Desteklenen Alanlar:

• Eko-Turizm,
• Doğa Sporları,
• Agro-Turizm,
• Gençlik Turizmi,
• Gastronomi Turizmi,
• Kültür Turizmi,
• Arkeoloji Turizmi

Uygulama Alanı:
Edirne İli Merkez, Keşan, Uzunköprü ve Enez ilçeleri
Kırklareli ili Merkez, Demirköy, Kofçaz ve Vize ilçeleri,
Tekirdağ ili Merkez, Şarköy, Saray ve Marmara Ereğlisi ilçeleri.

Örnek Proje Konuları:
• Bölgeye özgü ürünlerin tanıtılması ve pazarlanması, bunların ekonomik değere dönüştürülmesi,
• Geleneksel yöre mutfağının yaşatılması, sunumu ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik olarak bir eğitim ve demonstrasyon merkezi oluşturulması,
• Bölgenin tarihi kültüründen yola çıkarak hediyelik eşyaların üretilmesi ve satışa sunulması,
• Plajların temizlik ve düzenleme çalışmalarının yapılarak su sporlarının geliştirilmesi,
• Turizmde pazarlama, markalaşma ve insan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik teknik ve yönetimsel danışmanlık,
• Köy pansiyonculuğunun geliştirilmesi,
• Tarımsal ürünlerin turizm amaçlı ürünlere dönüştürülmesi (hardaliye, üzüm suyu, pekmez, peynir vb.),
• Turizm girişimlerinin (pansiyon, butik otel, restoran vb. işletmeler) geliştirilmesi,
• Köy mutfağı konseptli hizmet alanlarının üretilmesi,
• Bölgenin yerleşim yeri ve etkinlikleri ve yöresel ürünlerine ait değerlerin hediyelik eşya olarak üretilmesi ve konsept satış noktalarının oluşturulması,
• Eko-köy konseptli köyler oluşturulması,
• Göletlerin etrafında rekreasyon alanları oluşturulması,
• Ortak tanıtım platformu kurulması,
• Doğa sporları eğitim kursları açılması,
• Bölgede günü birlik tekne turu, mavi tur gibi turizm faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik projeler.

Öncelik 3: Üretimde atık ısı ve/veya atık suyun geri dönüşümünün sağlanması veya Bölgede yenilenebilir enerji üretiminin arttırılması suretiyle çevreye duyarlı üretimin geliştirilmesi. Bu öncelik kapsamında gelecek olan projelerin aşağıdaki konularda faaliyetler içermesi beklenmektedir.
• Atık ısının değişik teknikler ile yeniden prosese dâhil edilmesi,
• Atık ısının diğer işletmeler ve toplumun hizmetine sunulması,
• Atık ısının sera, bölgesel ısıtma ve soğutma vs. işlemlerde kullanılmasının sağlanması,
• Atık suyun arıtılarak üretimde tekrar kullanılması,
• Atık suyun arıtılarak diğer ekonomik faaliyetler için kullanılması,
• Rüzgâr, güneş, biokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi,
Bu öncelik kapsamında TR21 Trakya Bölgesinde birim enerji ve su kaynağından maksimum faydanın sağlanacağı ve yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelinin kullanıldığı temiz, çevreye duyarlı, sürdürülebilir üretim süreçlerinin geliştirilerek buna uygun teknolojilerin tasarlanması ve kullanılması öngörülmektedir.

Desteklenen Sektörler:
• İmalat Sanayi

Uygulama Alanı:
• Edirne ili geneli
• Kırklareli ili geneli
• Tekirdağ ili geneli

Örnek Proje Konuları:
• Proseslerden çıkan atık sıcak su, buhar, baca gazlarının vs. uygun teknolojiler ile üretimde kullanımına yönelik projeler,
• Ortaya çıkan atık ısıların sera, bölgesel ısıtma ve soğutma gibi alanlarda kullanılmasına imkan verecek teknolojilere yönelik projeler,
• Proseslerden çıkan atık suların tekrar tekrar üretimde kullanımına yönelik projeler,
• Atık suların arıtılarak ilgili testlerin ardından tarımsal amaçlı kullanılmasına yönelik projeler,
• Hayvansal ve bitkisel atıklara dayalı biyokütle enerji yatırımlarını içeren projeler,
• Rüzgara dayalı enerji üretilmesine yönelik projeler,
• Güneşe dayalı enerji üretilmesine yönelik projeler,

Öncelik 4: Kırsal alanda birincil tarım faaliyetleri dışı ekonomik aktivitelerin geliştirilmesi. Bu öncelik kapsamında gelecek olan projelerin aşağıdaki konularda faaliyetler içermesi beklenmektedir.
• Tarım faaliyetlerinin turizm ve sanayi ile entegrasyonunun sağlanması,
• Üretimde katma değer artışının sağlanması,
• Kırsal alanlarda istihdam olanaklarının arttırılması,
• Kırsal alanda gelir artışının sağlanması,
• Kırsal alandaki turizm ve sanayi potansiyelinin değerlendirilmesi,
• Doğal kaynaklar ile tarımsal ürünlerin değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması.

Desteklenen Sektörler:
• Tüm Sektörler (Öncelik 1,2 ve 4 kapsamında desteklenmeyecek sektörler kısmında belirtilenler hariç)

Uygulama Alanı:
Trakya Bölgesi içerisinde ağırlıklı olarak kırsal alan vasfı taşıyan aşağıda “Kırsal Alan Uygulama Tablosu”nda belirtilen yerleşim alanları ile köyler içerisinde gerçekleştirilecek projeler uygun başvuru olarak kabul edilmektedir. “Kırsal Alan Uygulama Tablosu”nda belirlenen Tekirdağ ili içerisindeki yerleşim yerleri, yeni büyükşehir kanunu çerçevesinde değerlendirilerek ilçe idari sınırları içinden gelecek başvurular uygun başvuru olarak değerlendirilmektedir.

Örnek Proje Konuları:
• Bal, tıbbi ve aromatik özelliği olan bitkilerin toplanmasını takiben işlenmesi, paketlenmesi ve pazarlanması,
• Tarımsal ve hayvansal ürün işleme ve paketleme tesislerinin kurulması ve/veya kapasitelerinin geliştirilmesi,
• Yöresel el sanatlarının üretime kazandırılması, katma değerinin artırılması ve pazarlanması,
• Köyler ve diğer kırsal alanlarda turizme yönelik nitelikli ve butik konaklama yatırımlarının gerçekleştirilmesi,
• Köy evlerinin pansiyon ve çiftlik turizmi amaçlı kullanımı,
• Orman atıkları ve ürünlerinin değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması,
• Kırsal alanda istihdam artışı oluşturmak üzere mevcut işletmelerin kapasite artırımları. Ajansa sunulan projelerin yukarıda yer alan önceliklerle ve uygulama alanlarıyla uyumlu olması gerekmektedir.
Önceliklerle ve uygulama alanlarıyla uyumlu olmayan projeler reddedilecektir. Ayrıca,
• Çevresel sürdürülebilirlik ilkelerine dayanan
• Yenilikçi, yaratıcı unsurlar içeren (yeni ürün, tasarım, süreç, prosedür, standart, teknik, organizasyon vb.geliştiren)
• İstihdam yaratan
• İhracatı arttıran veya potansiyel oluşturan
• İthalatı azaltan