Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 Verimli ve Temiz Enerji Mali Destek Programı
   
Programın Amacı:
İstanbul Kalkınma Ajansı - ISTKA’nın açıklamış olduğu yeni hibe programı kapsamında enerji tasarrufu, enerji verimliliği ve temiz enerji uygulamalarının yaygınlaştırılması ile İstanbul’un enerji yoğunluğunun ve sera gazı salınımının azaltılmasını amaçlayan Ar-Ge projeleri desteklenecektir. Hibe programı kapsamında proje başına azami 500.000 TL’lik Hibe desteği verilecektir. Program Önceliklerini öğrenmek için lütfen tıklayınız.

Şirketiniz İstanbul dışında bir ilde yer alıyorsanız bu hibe fırsatını kaçırmış sayılmazsınız. Türkiye genelinde Verimli ve temiz enerji alanında yapılacak Ar-Ge çalışmaları öncelikli konular arasında yer almaktadır. Başvuru zamanı kısıtlaması olmadan yıl içinde istediğiniz tarihte başvurarak hibe desteklerinden yararlanmak için sanayi ölçeğinde ki şirketlerin TÜBİTAK 1501 Sanayi Ar-Ge programına, Kobi ölçeğinde ki firmaların TÜBİTAK 1507 Kobi Ar-Ge başlangıç programına bakmalarını öneriyoruz.

Programın Toplam Bütçesi    : 10.000.000 TL’dir
Hibe Oranı                                  : % 50              
Hibe Tutarı                                  : Azami 500.000 TL                            
Kimler Başvurabilir                  : Sanayi(Büyük firmalar) ve KOBİ'ler
Başvuru Tarihi                           : Son gün 18.02.2014
  
Başvurmak için bizimle iletişime geçiniz.


Program Öncelikleri:

Öncelik 1. Endüstriyel faaliyetlerde, hizmetler sektöründe, binalarda ve ulaşımda temiz enerji kullanımının ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik yenilik ve ticarileştirme faaliyetlerinin geliştirilmesi:

Binalarda yaşam ve hizmet standartlarının oluşturulması, ulaşımda etkinliğin sağlanması, endüstriyel işletmelerde üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan aydınlatma, iklimlendirme, enerji dönüşümü ve ısı transferinde en yüksek verimin elde edilmesi ve enerji talebinin azaltılması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda yenilenebilir enerji sistemlerinin tasarımına ve üretimine yönelik yenilik ve ticarileştirme çalışmalarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Çalışmaların enerji tüketimi ve yoğunluğunun azaltılması, enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi ve çevre dostu yöntemlerle enerji maliyetlerinin düşürülmesine katkıda bulunması beklenmektedir. Bu hedefler doğrultusunda aşağıdaki yenilik türleri desteklenecektir:
• Ürün yeniliği, mevcut özellikleri veya öngörülen kullanımlarına göre yeni ya da önemli derecede iyileştirilmiş bir mal veya hizmetin ortaya konulmasıdır. Bu; teknik özelliklerde, bileşenler ve malzemelerde, birleştirilmiş yazılımda, kullanıcıya kolaylığında ve diğer işlevsel özelliklerinde önemli derecede iyileştirmeleri içermektedir.
• Süreç yeniliği yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir üretim veya teslimat yönteminin gerçekleştirilmesidir. Bu yenilik, teknikler, teçhizat ve/veya yazılımlarda önemli değişiklikleri içermektedir.

Öncelik 2. Temiz enerji ve enerji verimliliği uygulamalarının artırılmasına yönelik işbirliklerinin geliştirilmesi
İstanbul’da enerji verimliliği, enerji yönetimi ve temiz enerji konusunda kurumlar ve işletmeler arası tecrübe, bilgi paylaşımı ve teknoloji transferinin sağlanmasına yönelik işbirliği ağlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca kurumların işbirliği ağlarını geliştirmeleri veya bu doğrultuda faaliyet gösteren mevcut yerel ve uluslararası işbirliği ağlarında yer almalarına yönelik faaliyetlerin, enerji verimliliğinin sağlanmasına yönelik birlikte geliştirecekleri yeni yöntemlerin, ortak çalışmaların geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Örnek Projeler
1. İstanbul’un coğrafyası ve iklimine özel, enerjiyi verimli kullanmaya yönelik mimari ve endüstriyel ürünlerin tasarlanıp geliştirilmesi
2. Birden fazla yenilenebilir enerji sisteminin birlikte çalışabilmesi için entegrasyon ve sistem yönetim çalışmalarının gerçekleştirilmesi
3. Temiz enerji üretimine, iletimine ve dağıtımına yönelik yenilikçi ürün ve sistemlerin geliştirilmesi
4. Enerji etkin yapı ve sistemlerin tasarlamasına yönelik akıllı şebekelerin, akıllı yönetim sistemlerinin bilgi iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulamaya alınması
5. İmalat süreçlerinde (eritme, ergitme, tavlama, kurutma, presleme, kalıplama, boyama, vb.) enerjinin daha verimli kullanılmasının sağlanmasına yönelik uygulamaların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması
6. Rüzgâr santral yönetimi ve şebeke yönetimi konusundaki yazılım çalışmalarının geliştirilmesi
7. Biyo-yakıt üretim ve biyo-yakıt proses atıklarının değerlendirme teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretilmesi
8. Endüstriyel faaliyetlerde atık ısının değerlendirilmesinde yeni süreç tasarımlarının hayata geçirilmesi ve yaygınlaştırılması
9. Üretim süreçlerinde enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik yenilikçi kontrol ve yönetim süreçlerinin geliştirilmesi ve uygulamaya alınması
10. Elektrik ve ısının üretim, iletim ve dağıtımında verimliliği artıran, enerji kayıplarını azaltan sistemlerin geliştirilmesi
11. Ulaşımda verimli yakıt sistemlerinin, ekipmanların tasarlanması ve enerji tüketimini minimize edecek sistemlerin geliştirilmesi
12. Binalarda enerji talebinin düşürülmesine yönelik tasarımların geliştirilmesi ve uygulanması
13. Enerji verimliliği ve temiz enerji uygulamalarını yaygınlaştıracak ve rekabet gücünü artıracak sektörler arası işbirliği platformlarının, ağlarının ve ortak çalışmaların geliştirilmesi

Yukarıda fikir vermesi amacıyla verilen örnekler muhtemel proje konularının tümünü kapsamamakta olup program önceliklerine uygun olan ve yukarıda sayılmayan faaliyetler için de başvuruda bulunulabilir.