Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 Bilişim Sektöründe Kapasite Geliştirme Mali Destek Programı
  
Programın Amacı: Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova illerinde faaliyet gösteren özellikle mikro veya küçük ölçekli firmalar için " Bilişim Sektöründe Kapasite Geliştirmeye Yönelik Hibe Programını" açıkladı.

Bu programın genel amacı Ar-Ge, Ür-Ge, yenilikçilik, eko-yenilikçilik, tasarım, bilgi teknolojileri alanlarında
*yetkinliklerin ve uzmanlıkların geliştirilmesi,
*sistem/proje geliştirme ve araştırma faaliyetlerinin desteklenmesi,
*çalışanlar açısından yeni süreç ve teknolojilere adaptasyonun sağlanması
gibi işletmenin kurumsal gerekliliklerine cevap verebilecek proje faaliyetlerini desteklemektir.
   
Desteklenen iller dışında bir ilde şirketiniz yer alıyorsa, bu hibe fırsatını kaçırmış sayılmazsınız. Bütün Türkiye genelinde bilişim sektörünün gelişmesi öncelikli konular arasında yer almaktadır. TÜBİTAK ’ın % 75 oranında hibe verdiği Ar-Ge programına başvuru zamanı kısıtlaması olmadan yıl içinde istediğiniz tarihte başvurarak yararlanabilirsiniz. Bu destek hakkında daha detaylı bilgi almak ve projelerinizi TÜBİTAK’a nasıl sunacağınız öğrenmek için lütfen tıklayınız

  
Kimler Başvurabilir?

Programın Öncelikleri:
1. Tasarım/araştırma-geliştirme/ ürün geliştirme birimlerinin oluşturulması/geliştirilmesi
2. Ürün ve hizmetlerde uluslararasılaşma düzeyinin geliştirilmesi
3. Ortaklık kültürünün geliştirilmesi.


Programın Toplam Bütçesi    : 2.750.000
Proje Başına Bütçe                  : 250.000 TL
Hibe Oranı                                  : % 50              
Hibe Tutarı                                 : Azami 250.000 TL                            
Kimler Başvurabilir                 : Mikro ve Küçük ölçekli KOBİ'ler
Başvuru Tarihi                          : Son gün 17.01.2014


Program Öncelikleri:
*Tasarım/araştırma-geliştirme/ ürün geliştirme birimlerinin oluşturulması/geliştirilmesi
- İşletme-içi iş tanımları ve vasıflarda ihtisaslaşmaya gidilmesi
- İşletme bünyesinde tasarım/Ar-Ge/ Ür-Ge birimlerinin kurulması için gerekli   donanımların tedariki,
- İşletme bünyesinde mevcut tasarım/Ar-Ge/Ür-Ge birimlerinde yetkinliklerin geliştirilmesine yönelik danışmanlık desteği
- Yeni süreç/teknoloji transferi
- Geliştirilen hizmet ve ürünler için test/analiz çalışmalarıiçeren faaliyetler için başvuruda bulunulabilir
    
*Ürün ve hizmetlerde uluslararasılaşma düzeyin geliştirilmesi

-Pazar araştırması  
-Hedef pazarların dil, kültür, teknik gerekliliklerine uygun şekilde; mevcut hizmet ve ürünlerin geliştirilmesi ve pazarlanması ve yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve pazarlanması  
- Markalaşma ve belgelendirme 
- Uluslararası işbirliklerinin ve katılımların geliştirilmesi gibi faaliyetler için başvuruda bulunulabilir.
    
*Ortaklık kültürünün geliştirilmesi

- Birden çok işletmenin sözleşme tarihi itibarıyla birleşerek kurduğu yeni ve ölçeği daha büyük bir işletme eliyle,  
- Başvuru sahibi ve bir ya da daha fazla proje ortağı tarafından proje faaliyetleri kapsamında aralarındaki işbirliğini geliştirmek üzere  
-İki ya da daha fazla işletmenin faaliyetlerini ileri seviye proje geliştirmek ve uygulamak amacıyla konsorsiyum benzeri ortaklıklar yoluyla sürdürmesini öngören başvurular yapılabilir.