Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 TÜBİTAK’tan Biyo Malzeme Konusunda   %85’e varan hibeyle 6 yeni Proje Çağrısı

Biyo-malzeme konusunda yapılacak Ar-Ge çalışmalarına, TÜBİTAK’tan 6 yeni hibe çağrısı ile % 85’e varan oranda destek verilecektir. 1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme programı kapsamında verilecek hibe aşağıdaki konulardaki projeler için verilecektir:

Çağrı Başlıkları

1- Çağrı Konusu: Diz/kalça/tümör/el ve diğer ortopedik implantlar ve/veya protezlerin geliştirilmesi. Değişik nedenlerle meydana gelen organ veya doku kayıplarının/eksikliklerinin giderilmesine/desteklenmesine yönelik uygulamalarda kullanılmak üzere yeni implantların veya protezlerin geliştirilmesi çağrı kapsamındadır.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler
•Biyo uyumlu ve doku ile entegrasyonu arttırıcı implantlar/protezler,
•Biyo fonksiyonel (antimikrobiyal/ iyileşmeyi hızlandırıcı/ kendini onarabilen/ biyobozunur) ve en az ilgili ISO standartlarını karşılayacak implantlar/protezler,
•Klinik öncesi çalışmaları tamamlanmış implant /protezler.

Çağrı Takvimi
Çağrı Açılış Tarihi                                  : 1 Temmuz 2013
Çağrı Kapanış Tarihi                             : 25 Ekim 2013
Proje Öneri Başvuru Tarihleri            : 2 Eylül 2013 / 25 Ekim 2013, Saat: 14:00
Proje süresi üst sınırı                          : 36 ay
Proje bütçesi üst sınırı                        : 2.500.000 TL
   
2- Çağrı Konusu:
Maksilofasiyel, kraniyel kemik, dental ve çene eklem implantlarının geliştirilmesi. Değişik nedenlerle meydana gelen doku veya organ kayıplarının/eksikliklerinin giderilmesine/desteklenmesine yönelik uygulamalarda kullanılmak üzere yeni implantların geliştirilmesi çağrı kapsamındadır.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:
•Biyouyumlu, tam anatomik uyumlu ve doku ile implant entegrasyonunu arttırıcı implantlar,
•Biyofonksiyonel (antimikrobiyal/iyileşmeyi hızlandırıcı) ve en az ilgili ISO standartlarını karşılayacak implantlar,
•Klinik öncesi çalışmaları tamamlanmış implantlar.
   
Çağrı Takvimi
Çağrı Açılış Tarihi               
              : 1 Temmuz 2013
Çağrı Kapanış Tarihi       
                 : 4 Aralık 2013
Proje Öneri Başvuru Tarihleri       
: 16 Eylül 2013 / 4 Aralık 2013, Saat: 14:00
Proje süresi üst sınırı        
             : 36 ay
Proje bütçesi üst sınırı                   
: 2.000.000 TL

3- Çağrı Konusu: Dental dolgu malzemeleri ve yapıştırıcıların geliştirilmesi. Dental uygulamalarda ihtiyaç duyulan nitelikli dolgu malzemeleri ve yapıştırıcıların geliştirilmesine yönelik proje önerileri bu çağrı kapsamında değerlendirilecektir.
   
Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler

•Biyouyumlu, gerekli mekanik özelliklere sahip, diş ile aynı termal iletkenliğe sahip/çürük
•Oluşumunu önleyici/kendini onarabilen/ doğal rejenerasyonu destekleyen ve en az ilgili ISO
•Standartlarını karşılayacak özelliklere sahip dolgu malzemeleri,
•Biyouyumlu, doku entegrasyonunu arttırıcı yapıştırıcılar,
•Klinik öncesi çalışmaları tamamlanmış dolgu malzemesi ve yapıştırıcılar.
   
Çağrı Takvimi
Çağrı Açılış Tarihi                             
: 1 Temmuz 2013
Çağrı Kapanış Tarihi                        
: 4 Aralık 2013
Proje Öneri Başvuru Tarihleri       
: 16 Eylül 2013 / 4 Aralık 2013, Saat: 14:00
Proje süresi üst sınırı                    
  : 24 ay
Proje bütçesi üst sınırı                   
: 750.000 TL

4- Çağrı Konusu: Sert doku (kemik, kıkırdak, tendon, menisküs, vb.) hasarlarının iyileşmesine yönelik doğal veya sentetik polimerik (ve/veya kompozit) doku matriks sistemlerinin geliştirilmesi. Değişik nedenlerle meydana gelen sert doku (kemik, kıkırdak, tendon, menisküs, vb.) kayıplarının veya hasarlarının giderilmesine/iyileştirilmesine yönelik doku mühendisliği uygulamalarında kullanılmak üzere doğal veya sentetik polimerik (ve/veya kompozit) doku matriks sistemlerinin geliştirilmesi çağrı kapsamındadır. Bu çağrıda, doku rejenerasyonunu destekleyen sistemlerin geliştirilmesi hedeflendiğinden konu ile ilgili implantlar (protezler, cihazlar, vb.) çağrı kapsamı dışındadır.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler
• Osteokondüktif, osteoindüktif özellikte etkin vaskülarizasyon ve rejenerasyon sağlayan biyomalzemeler
•Kritik boyutlu defektler için hiyalin kıkırdak oluşumunu teşvik eden biyomalzemeler (>3 cm)
•Uygulama bölgesinin gerektirdiği mekanik özellikleri taşıyan tendon ve menisküs biyogreftleri
•Klinik öncesi çalışmaları tamamlanmış sistemlerin geliştirilmesi

Çağrı Takvimi
Çağrı Açılış Tarihi                            
  : 1 Temmuz 2013
Çağrı Kapanış Tarihi                    
    : 25 Ekim 2013
Proje Öneri Başvuru Tarihleri       
: 2 Eylül 2013 / 25 Ekim 2013, Saat: 14:00
Proje süresi üst sınırı                  
   : 36 ay
Proje bütçesi üst sınırı                 
  : 2.000.000 TL

5- Çağrı Konusu: Kardiyovasküler sistem ve dermatolojik uygulamalar için rejeneratif biyomalzemelerin geliştirilmesi. Genetik yatkınlıklar, beslenme bozuklukları, yaşam tarzı vb. nedenlerden meydana gelen kardiyovasküler sistem rahatsızlıklarının ve akut/kronik yaralar, yanık vb. hasarların giderilmesi için rejeneratif biyomalzemelerin geliştirilmesi çağrı kapsamındadır. Bu çağrıda, doku entegrasyonu ve biyoaktivitesi olmayan sistemler çağrı kapsamı dışındadır.
   
Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler
•Neovaskülarizasyonu ve rejenerasyonu sağlayan kardiyak yama
•Küçük-orta boyutlu rejeneratif ve biyobozunur damar grefti
•Tam kat deri rejenerasyonunu (neovaskülarizasyon, epitelizasyon, yeniden modelleme) sağlayan biyobozunur biyomalzemeler
•Klinik öncesi çalışmaları tamamlanmış biyomalzemelerin geliştirilmesi
    
Çağrı Takvimi
Çağrı Açılış Tarihi                          : 1 Temmuz 2013
Çağrı Kapanış Tarihi                    
: 4 Aralık 2013
Proje Öneri Başvuru Tarihleri   
: 16 Eylül 2013 / 4 Aralık 2013, Saat: 14:00
Proje süresi üst sınırı               
  : 36 ay
Proje bütçesi üst sınırı      
         : 2.000.000 TL

6- Çağrı Konusu: Hücre dışı matriks (ECM) işleme teknolojisi ile tüm doku iyileşmesi. Farklı organ ve doku kayıplarının giderilmesi amacıyla insan veya hayvan kaynaklı hücre dışı matriks kullanılması çağrı kapsamındadır. Bu çağrıda, doğrudan organ ve doku nakilleri çağrı kapsamı dışındadır.
   
Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler

• Hücrelerinden arındırılmış (deselülerizasyon) yüksek oranda biyoaktif ve rejeneratif özellikteki doku platformları,
• Patojen riski içermeyen ve immün tepkiye neden olmayan hücre dışı matriksler,
• Klinik öncesi çalışmaları tamamlanmış matriksler.

Çağrı Takvimi
Çağrı Açılış Tarihi                          : 1 Temmuz 2013
Çağrı Kapanış Tarihi  
                   : 25 Ekim 2013
Proje Öneri Başvuru Tarihleri   
: 2 Eylül 2013 / 25 Ekim 2013, Saat: 14:00

2013 yılında proje başvuru ve değerlendirme süreçlerinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Çağrı duyurusunda aksi belirtilmedikçe proje ön başvurusu alınmayacaktır. Proje başvurusu yapacak kuruluşlar doğrudan proje önerilerini sunacaklar ve projelerin değerlendirmesi bu öneri temel alınarak tek aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Başvuru zamanı kısıtlaması olmadan hibe desteklerinden yararlanmak için sanayi ölçeğinde ki şirketlerin TÜBİTAK 1501 Sanayi Ar-Ge programına, Kobi ölçeğinde ki firmaların TÜBİTAK 1507 Kobi Ar-Ge başlangıç programına bakmalarını öneriyoruz.

Ar-Ge projenizin TÜBİTAK kurumuna uygunluğunu ücretsiz olarak analiz ettirmek için bize başvurabilirsiniz. Daha detaylı bilgi ve danışmanlık almak için lütfen tıklayınız.

Alkaze Yenilikçi Mühendislik olarak biz, “Hibe Projeler ve Devlet Destekleri Danışmanlığı” alanında Türkiye’nin en büyük ve başarılı danışmanlık firmasıyız.  2007’den bu yana 350’i aşkın hibe proje gerçekleştirdik.TÜBİTAK, AR-GE Merkezi, KOSGEB, Kalkınma Ajansı, DTM İhracat Destekleri, Turquality  Projelerinde , müşterilerimize danışmanlık veriyor ve onların hibe desteklerden faydalanmalarını sağlıyoruz. Danışmanlığımız A’dan Z’ye projenin başından sonuna kadar müşterimizle beraber yürüme biçimindedir:

- Projenizi olgunlaştırır, proje yazımını gerçekleştirir ve ilgili kuruma sunarız.
- Projenin onay sürecinde , kurul ve hakem ziyaretlerinde yol gösterir ve kabul olasılığını artırırız.
- Kabülden sonra, proje bitene kadar bütün ara raporları, şartname vb. raporlamaları hazırlarız.
- Yeni proje fırsatları çıkar çıkmaz sizi bilgilendirir ve projelerinizi beraber kurgularız.
Projelerinizi birlikte kurgulamak ve başarı ile hayatta geçirmek için bizimle hemen iletişime geçiniz