Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 TÜBİTAK’tan Medikal Ekipmanlar alanında %85’e varan hibelerde 6 yeni Ar-Ge Proje Çağrısı

TÜBİTAK tarafından 1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme programı kapsamında ülkemizin ihtiyaçları belirlenerek öncelikli alanlarda hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amacıyla özel sektöre yönelik yeni hibe programları açıklandı. 1511 programı kapsamında sağlanacak desteklerde teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılması, mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesi, özgün teknolojilerin geliştirilmesi ve teknolojik gelişimde ivme kazanılması hedeflenmektedir. 2012 yılında Enerji, Gıda, Makine İmalat, BİT ve Otomotiv öncelikli alanlarında toplam 22 çağrı yayımlanmıştır ve bu sene çağrı sayısı programın hedefleri doğrultusunda 34’e çıkarılmıştır. Medikal Ekipmanlar alanındaki çağrıların kapsamı aşağıdaki gibidir:

Başvuru zamanı kısıtlaması olmadan hibe desteklerinden yararlanmak için sanayi ölçeğinde ki şirketlerin TÜBİTAK 1501 Sanayi Ar-Ge programına, Kobi ölçeğinde ki firmaların TÜBİTAK 1507 Kobi Ar-Ge başlangıç programına bakmalarını öneriyoruz.

Ar-Ge projenizin TÜBİTAK kurumuna uygunluğunu ücretsiz olarak analiz ettirmek için bize başvurabilirsiniz. Daha detaylı bilgi ve danışmanlık almak için lütfen tıklayınız.

Çağrı Başlıkları

1- Çağrı Konusu: Kişiye özel implantlar, cerrahi aparatlar ve bunlara yönelik ileri üretim sistemlerinin geliştirilmesi

Çağrı Kapsamı:
• Tıbbi cihaz üretimine yönelik 3 boyutlu katmanlı üretim teknolojisi içeren sistemler (hızlı prototipleme),
• Tıbbi cihaz sektörüne yönelik yenilikçi, kişiye özel ve yüksek katma değerli implantlar ve cerrahi aparatlar
• Polimerik ve metalik implantlar ile cerrahi aparatları üretebilecek lazer sistemleri
• Kişiye özel, doku ve doku altı boyutlarda biyomimetik ürün ve/veya biyoteknolojik üretim teknolojileri geliştirme, doku mühendisliği uygulamaları
• İmplantların ve/veya tedavi sürecinin izlenebilirliği için biyouyumlu sensörler ve besleme sistemleri,
• Yenilikçi kaplama teknolojilerini içeren medikal ürünler ve sistemler
Proje çağrısı yalnızca bu alt konularla sınırlı olmayıp, çağrı amacı ve hedefi ile uyumlu yukarıda genel çerçevesi belirtilen özelliklere sahip diğer tıbbi cihazlar da proje önerilerine konu olabilir.

Çağrı Açılış Tarihi                       :  1 Temmuz 2013
Çağrı Kapanış Tarihi                  : 4 Aralık 2013
Proje Öneri Başvuru Tarihleri :16 Eylül 2013 / 4 Aralık 2013, Saat: 14:00
Proje Süresi                                : Azami 36 ay
Proje bütçesi üst sınırı             : 2.500.000 TL

2- Çağrı Konusu: Akıllı protez/ortez sistemlerinin, rehabilitasyon/destek amaçlı dış iskelet robotlarının ve bileşenlerinin geliştirilmesi

Çağrı Kapsamı:
• Yenilikçi (sensör ve eyleyicilerle donatılmış) alt ve üst ekstremite protezleri,
• Myo-elektrik kontrollü üst ekstremite protezleri,
• Mikroişlemci kontrollü diz eklemleri (duruş ve sallanma fazı kontrollü),
• Mikroişlemci kontrollü ayak bilek eklemleri,
• Küçük boyutlu eyleyiciler, sensörler ve denetleyiciler (servo motor ve sürücüleri, lineer motor ve sürücüleri),
• Yenilikçi malzemelerle üretilmiş ayaklar ve liner sistemler,
• Aktif, pasif, elektronik vakum sistemli soket tasarımları,
• Rehabilitasyon robotları,
• Dış iskelet robotları,
• MR uyumlu robotlar,
• Dokunma hissini oluşturacak nitelikte yapay deri geliştirme,
• Şekil hafızalı metallerin kullanıldığı mekanizmalar,
• Biyomimetik mekanizmalar,
• Resüsitasyon (yeniden canlandırma) amaçlı robotik uygulamalar,
• Esnek robotlar,
• Kuvvet geri beslemeli sistemler,
konularından birini veya birkaçını içeren projeler desteklenecektir. Proje çağrısı yalnızca bu alt konularla sınırlı olmayıp, çağrı amacı ve hedefi ile uyumlu yukarıda genel çerçevesi belirtilen özelliklere sahip diğer cihazlar da proje önerilerine konu olabilir.

Çağrı Açılış Tarihi                       : 1 Temmuz 2013
Çağrı Kapanış Tarihi                  : 25 Ekim 2013
Proje Öneri Başvuru Tarihleri : 2 Eylül 2013 / 25 Ekim 2013, Saat: 14:00
Proje Süresi                                : Azami 36 ay
Proje bütçesi üst sınırı             : 2.500.000 TL

3- Çağrı Konusu: Akıllı protez/ortez sistemlerinin, rehabilitasyon/destek amaçlı dış iskelet robotlarının ve bileşenlerinin geliştirilmesi

Böbrek yetmezliği sürecinde hastaların hayatlarını sürdürebilmeleri için en az haftada üç defa diyaliz işlemine tabi tutulmaları gerekmekte, normal kişilerde ise kanın üre, ürik asit ve kreatininden temizlenmesi için bu işlem sürekli olarak gerçekleşmektedir. Bu sorunun çözülebilmesi, kanın artık maddelerden tam olarak ve sürekli bir şekilde temizlenmesi, ileriki süreçte böbrek nakline maruz kalınmaması için aşağıda teknik özellikleri tanımlanan akıllı diyaliz sistemlerinin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Çağrı Kapsamı:
• Diyaliz sistemlerinde kullanılan diyalizör filtrelerinin geliştirilmesi,
• Diyalizör filtrelerinde kullanılan filtrasyon bileşenlerinin geliştirilmesi,
• Vücut içine yerleştirilebilir/taşınabilir nitelikte küçük yapıda, daha yüksek kapasitede süzme kapasitesine sahip diyalizör geliştirilmesi,
• Minyatür diyalizör yapımına esas teşkil edecek içi boş lif (hollow fiber) üretim teknolojisinin geliştirilmesi,
• Diyaliz amaçlı, yüksek verime sahip, hemostatik dengeyi de dikkate alan yenilikçi membran teknolojilerinin geliştirilmesi,
• Kandaki üre, ürik asit ve kreatinin miktarını algılayan sensörlerin geliştirilmesi,
• Kandaki üre, ürik asit ve kreatinin miktarını algılayan sensörler yardımı ile çalışma zamanını otomatik ayarlayabilen, kan akış debisi ve damar yolu açıklığı ve erişimi ile ilgili bilgiyi de verebilen akıllı diyaliz sistemlerinin geliştirilmesi,
• Evde uzman yardımı gerektirmeden hasta tarafından kullanılabilen diyaliz sistemlerinin geliştirilmesi,
• Kısmen ya da tamamen vücut içine yerleştirilebilir diyaliz sistemlerinin geliştirilmesi,
• Kandaki insülin miktarını ölçerek, ilaç dozunu ve çalışma zamanını ayarlayabilen akıllı infüzyon sistemlerinin geliştirilmesi,
• Birden fazla ilacı hasta ihtiyacına göre dozajlayan akıllı infüzyon ve perfüzyon pompa sistemlerinin geliştirilmesi.
Proje çağrısı yalnızca bu alt konularla sınırlı olmayıp, çağrı amacı ve hedefi ile uyumlu yukarıda genel çerçevesi belirtilen özelliklere sahip diğer sistemler de proje önerilerine konu olabilir.

Çağrı Açılış Tarihi                       : 1 Temmuz 2013
Çağrı Kapanış Tarihi                  : 4 Aralık 2013
Proje Öneri Başvuru Tarihleri : 16 Eylül 2013 / 4 Aralık 2013, Saat: 14:00
Proje Süresi                                : Azami 24 ay
Proje Bütçesi Üst Sınırı            : 1.500.000 TL

4- Çağrı Konusu: Sağlık hizmetlerinde etkinliği artıracak ve katma değer üretecek e-sağlık, evde bakım, tedavi ve takip sistemlerinin geliştirilmesi

Çağrı Kapsamı:

Bu çağrıya konu olabilecek ürün ve teknolojiler aşağıdaki gibi sıralanabilir:
• Yaşamsal parametreleri ölçen, kaydeden ve ileten sistemler,
• Kablosuz haberleşme ve güvenli veri aktarımı yapan sistemler,
• Gerçek zamanlı veri ölçen ve kaydeden sistemler,
• Platformdan bağımsız çalışabilen e-sağlık yazılımları,
• Evde, hasta bakımı ve takibini sağlayan teknoloji ve yazılım sistemleri,
• Coğrafi bilgi sistemlerinin e-sağlık uygulamalarına entegrasyonunu sağlayan sistemler,
• Sağlık bilgilerini çeşitli büyüklüklerdeki sağlık kuruluşlarında, çalışma ortamlarında ve coğrafi bölgelerde toplayan sistemler,
• Toplanmakta olan yüksek miktardaki sağlık verilerinin analizi ve veri madenciliği vb. yöntemlerini kullanan çözümler.
Proje önerileri yalnızca bu alt konularla sınırlı kalmayıp, çağrı amacı ve hedefi ile uyumlu yukarıda genel çerçevesi belirtilen özelliklere sahip diğer yazılımlar ve cihazları da kapsayabilir.

Çağrı Açılış Tarihi                       : 1 Temmuz 2013
Çağrı Kapanış Tarihi                  : 25 Ekim 2013
Proje Öneri Başvuru Tarihleri : 2 Eylül 2013 / 25 Ekim 2013, Saat: 14:00
Proje süresi üst sınırı               : 36 ay*
Proje bütçesi üst sınırı             : 2.000.000 TL**
Diğer hususlar      
*: Donanım geliştirilmesi içermeyen projeler için proje süresi 24 ay olarak uygulanacaktır.
**: Ortaklı projelerde bütçe üst sınırı toplam proje bütçesi için 3.000.000 TL’dir. Ortaklı projelerde,projeyi sunan ortakların çalışma alanlarının farklı olması kriteri dikkate alınacaktır.

5- Çağrı Konusu: Taşınabilir ve mobil medikal görüntüleme sistemleri ile görüntü analiz yöntemleri

Çağrı Kapsamı:
Çağrı konusu kapsamındaki görüntüleme sistemlerinin, taşınabilir veya mobil cihazlara entegre edilebilir şekilde tasarlanması beklenmektedir. Bununla birlikte, görüntüleme ve görüntü analiz yazılımlarının tasarlanması, gerçekleştirilmesi ve mevcut sistemlere entegre edilmesi de çağrı kapsamı içerisindedir. Bu çağrıya konu olabilecek ürün ve teknolojiler aşağıdaki gibi sıralanabilir:
• Mobil X-Ray ve ultrason sistemleri,
• Optik, elektromanyetik ve termal görüntüleme sistemleri,
• Mobil cihazlara (akıllı telefon, tablet bilgisayar vb.) entegre edilebilecek görüntüleme sistemleri,
• Taşınabilir ve mobil medikal sistemler için görüntü işleme ve analiz yazılımları,
• Medikal karar sürecini destekleyebilecek analizleri otomatik olarak yapabilen uzman sistemler
Proje çağrısı yalnızca bu alt konularla sınırlı olmayıp, çağrı amacı ve hedefi ile uyumlu yukarıda genel çerçevesi belirtilen özelliklere sahip diğer sistemler ve yazılımlar da proje önerilerine konu olabilir.

Çağrı Açılış Tarihi                       :
1 Temmuz 2013
Çağrı Kapanış Tarihi                  : 4 Aralık 2013
Proje Öneri Başvuru Tarihleri  : 16 Eylül 2013 / 4 Aralık 2013, Saat: 14:00
Proje süresi üst sınırı                : 36 ay*
Proje bütçesi üst sınırı                : 2.000.000 TL**
Diğer Hususlar
*: Donanım geliştirilmesi içermeyen projeler için proje süresi 24 ay olarak uygulanacaktır.
**: Ortaklı projelerde bütçe üst sınırı toplam proje bütçesi için 3.000.000 TL’dir. Ortaklı projelerde, projeyi sunan ortakların çalışma alanlarının farklı olması kriteri dikkate alınacaktır

6- Çağrı Konusu:
Tıbbi modelleme ve simülasyon teknolojilerinin geliştirilmesi

Çağrı Kapsamı:
Bu çağrıya konu olabilecek ürün ve teknolojiler;
• Tıp temel/uzmanlık eğitimi amaçlı sistemler,
•  Eğitim amaçlı sanal ve fiziksel mankenlerin hazırlanması ve biyomekanik gerçeklik kazandırılması,
• Üç/dört boyutlu olarak, doku/organ/organ sistemleri/uzuvları içeren anatomik, normal fizyolojik veya muhtelif patofizyolojik durumlara yönelik fiziksel fantomlar, fizyolojik simülatörler ve tıbbi simülatörler,
• Cerrahi öncesi planlama, cerrahi navigasyon, cerrahi sonrası takip sistemleri,
• Radyasyon tedavi planlaması ve navigasyonuna yönelik sistemler,
• Tedavi planlaması, uygulaması sırasında kullanılacak görselleştirme, insan-bilgisayar etkileşimi ve sanal gerçeklik sistemleri,
• Sağlık sektöründe kullanılacak cihazların geliştirilmesi ve performans testleri için fantomlar ve sanal test sistemleri,
• Geniş kapsamlı ya da gerçek zamanlı biyomekanik modellemelere yönelik özgün yazılım ve donanım çözümleri (paralel, bulut, GPU tabanlı algoritmalar vb.),
• Yaygın klinik kullanımı olan konular için (kişiye özel protez, implant vb.) medikal görüntülerden otomatik olarak kişiye özel bilgisayar modellerin çıkarılması,
• Sağlık sektöründe kullanılabilecek diğer tıbbi simülatörler. şeklindedir.

Çağrı Açılış Tarihi                       : 1 Temmuz 2013
Çağrı Kapanış Tarihi                  : 4 Aralık 2013
Proje Öneri Başvuru Tarihleri  : 16 Eylül 2013 / 4 Aralık 2013, Saat: 14:00
Proje süresi üst sınırı                : 36 ay*
Proje bütçesi üst sınırı              : 2.000.000 TL**
Diğer hususlar :
*: Donanım geliştirilmesi içermeyen projeler için proje süresi 24 ay olarak uygulanacaktır.
**: Ortaklı projelerde bütçe üst sınırı toplam proje bütçesi için 3.000.000 TL’dir. Ortaklı projelerde, projeyi sunan ortakların çalışma alanlarının farklı olması kriteri dikkate alınacaktır.