Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
  

Alkaze Yenilikçi Mühendislik olarak biz, “Hibe Projeler ve Devlet Destekleri Danışmanlığı” alanında Türkiye’nin en büyük ve başarılı danışmanlık firmasıyız.  2007’den bu yana 350’i aşkın hibe proje gerçekleştirdik.TÜBİTAK, AR-GE Merkezi, KOSGEB, Kalkınma Ajansı, DTM İhracat Destekleri, Turquality  Projelerinde , müşterilerimize danışmanlık veriyor ve onların hibe desteklerden faydalanmalarını sağlıyoruz. Danışmanlığımız A’dan Z’ye projenin başından sonuna kadar müşterimizle beraber yürüme biçimindedir:

- Projenizi olgunlaştırır, proje yazımını gerçekleştirir ve ilgili kuruma sunarız.
- Projenin onay sürecinde , kurul ve hakem ziyaretlerinde yol gösterir ve kabul olasılığını artırırız.
- Kabülden sonra, proje bitene kadar bütün ara raporları, şartname vb. raporlamaları hazırlarız.
- Yeni proje fırsatları çıkar çıkmaz sizi bilgilendirir ve projelerinizi beraber kurgularız.

Projelerinizi birlikte kurgulamak ve başarı ile hayatta geçirmek için bizimle hemen iletişime geçiniz.

           
TÜBİTAK 1003 - Öncelikli Alanlar AR-GE Projeleri
    
Ulusal sağlık teknolojilerinin yenilikçi ve rekabetçi yönünün geliştirilmesi amacıyla TÜBİTAK tarafından 1003-Öncelikli Alanlar AR-GE Projeleri Destekleme Programı kapsamında “Tanı, Tedavi ve Destek Amaçlı Yenilikçi Tıbbi Cihazlar (TC0101)” başlıklı önemli bir çağrı programı başlatıldı.
 
TÜBİTAK ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ortak olarak desteklenecek çağrı programındaki proje önerilerinin hem katma değeri yüksek, yaratıcı ve yenilikçi olması, hedefleniyor.
 
Projelerin başlıca tanı, tedavi, destek, algılama ve izleme amaçlı kullanılabilen cihaz teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik olması gerekiyor. Bu çağrı kapsamında üniversitelerle işbirliği içine girecek aşağıdaki imalat sektörü firmaları çağrıdan avantajlı olarak yararlanabilir.
 
•  Makine imalatçıları
•  Plastik Enjeksiyon imalatçıları
•  Elektronik cihaz imalatçıları
•  Gömülü yazılım geliştiren firmaları
•  Mekatronik firmaları
•  Malzeme firmaları

Proje Destek Miktarı:
  
 Küçük Ölçekli Projeler: 500.000 TL’ye kadar
•  Orta Ölçekli Projeler: 500.001 – 1.000.000 TL
•  Büyük Ölçekli Projeler: 1.000.001 – 2.500.000 TL
       
Proje Süresi:
•  Küçük Ölçekli projelerin süresi en fazla 24 ay
•  Orta ve Büyük Ölçekli projelerin süresi en fazla 36 aydır
   
Bu çerçevede yer alan alt konular ise şöyle:
• Minimal invaziv tıbbi girişimlerde kullanılan cihazlar
• Vücut içine yerleştirilen mikro sistem tabanlı akıllı implantlar
• Kanser tedavisine yönelik vücut içine lokalize tedavi veren teknolojiler
• Hasta başı (“point-of-care”) tanı teknolojileri
• Hasta radyasyon dozunun ölçülmesine yönelik cihazlar
• Evde sağlık ve hasta izleme cihazları
• Taşınabilir tanı ve tedavi cihazları
• Taşınabilir erken tanı cihazları
• Kardiyovasküler ve sinir sistemi implantları
• Akıllı ortopedik implantlar, ortez, protez ve destek eleman teknolojileri
• İmplant ve cihaz geliştirilmesiyle tümleşik olan yenilikçi malzeme, mekanik, elektronik, sensör ve enerji teknolojileri
     
Proje çağrısı yalnızca bu alt konularla sınırlı olmayıp, çağrı amacı ve hedefi ile uyumlu yukarıda genel çerçevesi belirtilen özelliklere sahip diğer cihazlar da proje önerilerine konu olabilir. Ayrıca KOBİ niteliğindeyseniz ve yapmış olduğunuz diğer AR-GE projelerinizin % 75 oranında hibe olarak desteklendiği 1507 – KOBİ AR-GE Destek Programı hakkında bilgi almak için lütfen tıklayınız. Bu program kapsamında destek üst sınırı 500.000 TL’ye çıkarılmıştır. Bir başka ifadeyle geri ödemesiz 375.000 TL’lik hibe alabilmektesiniz.

Çağrıya Özel Hususlar
• Bu çağrı kapsamında desteklenecek projelerin ödeneği, TÜBİTAK ve Sağlık Bakanlığı tarafından eşit oranda karşılanacaktır.
• Bu çağrı programına yeni üniversitelerin (2006 yılından itibaren kurulmuş üniversiteler) katılımının sağlanması teşvik edilmektedir.
• Proje önerisinin üniversite-sanayi işbirliğini içermesi
 
Başvuru Tarihi:
7 Aralık 2012: Birinci Aşama Son Başvuru Tarihi
11 Ocak 2013: Birinci Aşama Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması
1 Mart 2013: İkinci Aşama Son Başvuru Tarihi
3 Mayıs 2013: İkinci Aşama Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması
 
Projelerinizi birlikte kurgulamak ve başarı ile hayatta geçirmek için bizimle hemen iletişime geçiniz.