Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 "Tübitak'tan-1511- Robotik Ve Mekatronik Sistemler Geliştirilmesi Çağrısı "

Çağrının amacı;

Tüm sektörler için geçerli olmakla birlikte, ülkemiz için inşaat ve madencilik sektörlerinde hizmet faaliyetlerinin kaliteli, hızlı, katma değeri yüksek ve insan gücünün minimize edilerek güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesinin öncelikli olduğu değerlendirilmektedir. İnşaat ve madencilik sektörleri için, güncel teknoloji ürünleri kullanılarak özgün nitelikli hizmet robotlarının geliştirilmesi çağrının gerekçesidir. Belirtilen sektörler için, yerli katkı oranı yüksek hizmet robotlarının geliştirilmesi, prototip üretimleri ve mevcut sistemler ile entegrasyonlarının sağlanması amaçlanmaktadır.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:

İnşaat ve madencilik sektörlerine yönelik aşağıda belirtilen teknik özelliklere uyan robotik sistemlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

· İnşaat sektöründe tünel açma hizmet robotları

o Telemetri/teleoperasyon özelliğine, otonom ya da yarı otonom niteliklere sahip robotik sistemler,
o Çalışma ortamına ilişkin çevresel özellikleri algılayıp, gerekli acil önlemler alarak operatöre bilgi aktarabilen,
o Kendi kendine arıza tespit yeteneğine sahip olan,
o Bakım, onarım ve montaj/demontaj kolaylığı sağlayan,
o Modüler ve kolay taşınabilir olan,
o Kazı yeteneği, ilerleme hızı ve diğer teknik özelliklerinin en az mevcut teknoloji seviyesinde olan (Tünel açma hizmet robotu prototipinde proje bütçesi üst sınırına uygun boyut/kapasite ölçeklendirmesi yapılabilir.),
o Uzaktan kumandanın sağlanabildiği operatör paneli ve kullanıcı arayüzü geliştirilmesi çağrı kapsamındadır.
o Robotik sistemin kazı işleminin yanı sıra tahkimat işlemini de otomatik olarak yapması beklenmektedir.

· Madencilik sektöründe yeraltı uygulamalarına yönelik tüm robotik sistemler (galeri açma ve kazı yapma sistemleri)
o Telemetri/teleoperasyon özelliğine, otonom ya da yarı otonom niteliklere sahip robotik sistemler
o Çalışma ortamına ilişkin çevresel özellikleri algılayıp, gerekli acil önlemleri alarak operatöre bilgi aktarabilen,
o Kendi kendine arıza tespit yeteneğine sahip olan,
o Bakım, onarım ve montaj/demontaj kolaylığı sağlayan,
o Modüler ve kolay taşınabilir olan,
o Kazı yeteneği, ilerleme hızı ve diğer teknik özelliklerinin en az mevcut teknoloji seviyesinde olan,
o Uzaktan kumandanın sağlanabildiği operatör paneli ve kullanıcı arayüzü geliştirilmesi proje kapsamındadır.
o Robotik sistemin kazı işlemini otomatik olarak yapması beklenmektedir.
o Güvenlik için gerekli tahkimat işleminin, otonom ya da yarı otonom şekilde, robotik sistemle uyumlu olarak gerçekleştirilmesi tercih edilecektir.

Diğer Hususlar:
· İnşaat sektöründeki tünel açma uygulamaları ile madencilik sektöründeki yeraltı uygulamalarına yönelik projeler için prototip sistemdeki malzeme transfer sisteminin de (çıkan malzeme ile tahkimat için kullanılacak malzeme için iki yönlü transfer) otonom çalışması beklenmektedir. Malzeme transfer sisteminin geliştirilen sistem ile uyumlu ve otonom çalıştığını gösterebilecek nitelikteki kısmı proje kapsamında değerlendirilecektir.
· Çağrı kapsamında, donanım ve yazılımdaki yerli katkı oranı yüksek proje başvuruları beklenmektedir.

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:
Proje süresi üst sınırı : 36 ay
Proje bütçesi üst sınırı : 6 milyon TL
Hibe Oranı : %75 +% 10 ( KOBİ ) -  %60 + %10 ( Büyük Kuruluşlar )
İşbirliği yapısı : Proje başvurusu, hedeflenen çıktıların tamamını gerçekleştirebilecek tek bir kuruluş tarafından yapılabilmekle birlikte kuruluşlar arası görev dağılımı uzmanlık alanlarına uygun olarak yapılmış ortaklı başvurular olumlu bir husus olarak göz önüne alınacaktır.

Çağrı Kapanış Tarihi:
  14 Aralık 2015

Diğer hususlar :
· Geliştirilecek sistemin ticarileşme potansiyelinin yüksek olması tercih sebebi olacaktır. Proje başvurusunda hedeflenen proje çıktısı ürünün sektörel uygulama için mevcut durumu ve ihtiyacının detaylandırılarak konu ile ilgili piyasa araştırmalarına da yer verilmesi beklenmektedir.
· Proje hedefi ürünlerin, çalışır prototiplerinin oluşturulması beklenmektedir.
· Üniversite ve diğer araştırma kurumlarıyla işbirlikleri dikkate alınacaktır.
· Sadece sistem entegrasyonu/montajı içeren pilot uygulama projeleri çağrı kapsamı dışındadır.
· Tasarım ve Ar-Ge faaliyetleri yurtdışında yapılan çalışmalar çağrı kapsamı dışındadır.

Detaylı bilgi ve Uzman Danışmanlık ekibimize buradan ulaşabilirsiniz

Rakamlarla Alkaze

Alkaze’nin danışmanlığını yaptığı TÜBİTAK AR-GE projelerinde %91,4 proje kabul başarısına ulaştığını biliyor muydunuz?

Örnek Ar-Ge Projesi