Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 Tübitak'tan-1511- Solunum Destek ve Akıllı Termoregülasyon Sistemlerinin Geliştirilmesi Çağrısı

Çağrının amacı;

Solunum Destek Sistemleri:
Proje, aşağıdaki konuları kapsamalıdır:
1- Geliştirilecek solunun destek sistemlerinin soluma modelleri, akışkanlar mekaniği prensiplerine uygun olarak modellenmelidir.
2- Kontrol sistemi, güncel akıllı ve konvansiyonel kontrol tekniklerinin (P, PI, PID, adaptif kontrol gibi konvansiyonel kontrol tekniklerinin yapay zekâ teknikleriyle) birlikte kullanıldığı sistemleri içermelidir.
3- Solutma hassasiyetini arttırabilmek için yüksek çözünürlükte frekans, patern, basınç ve hacim ölçen sistemler geliştirilmelidir.

Akıllı Termoregülasyon Sistemleri:
Proje, aşağıdaki konuları kapsamalıdır:
4- Geliştirilecek termoregülasyon sistemleri, hastalardan sıcaklık verilerini toplamalıdır.
5- Isıtma ve/veya soğutma sistemi güncel akıllı ve konvansiyonel kontrol tekniklerinin (P, PI, PID, adaptif kontrol gibi konvansiyonel kontrol tekniklerinin yapay zekâ teknikleriyle) birlikte kullanıldığı sistemleri içermelidir.
6- Isıtma ve/veya soğutma hassasiyetini arttırabilmek için yüksek çözünürlükte vücut sıcaklık dağılımını ölçen sistemler geliştirilmelidir.
7- Isıtma ve/veya soğutma için yeni malzemelerin geliştirilmesi bu çağrı kapsamında değerlendirilmektedir.
8- Doğa koşulları nedeniyle vücut sıcaklığının kontrol edilemediği uygulamaları göz önünde bulundurarak yapılacak olan sistem tasarımları çağrı kapsamı içinde değerlendirilecektir.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:
- Geliştirilecek tüm tıbbi cihazlar ve yazılım sistemleri, türüne göre uluslararası standartların gerektirdiği asgari teknik özelliklere sahip olmalıdır.
- Kullanılacak yöntemlerin çalışma ve sonuç verme süreleri, klinik kullanıma uygun (hastane içerisinde iş akışını yavaşlatmayacak veya engellemeyecek şekilde) olmalıdır.
- İlgili standartlar proje önerisinde belirtilmeli ve hedeflenen çıktılar rakip ürünlerle karşılaştırmalı olarak sunulmalıdır.
- Hasta sağlığı ve klinik veri teşkil eden durumlarda ilgili izinlerin ve onayların alınması beklenmektedir.


Diğer Hususlar:
1- Proje çalışmasında solunum destek sistemleri için hedeflenen ürünlerin MR ve elektromanyetik uyumluluklarının sağlanması beklenmektedir.
2- Geliştirilecek solunum destek sistemlerinin gönüllü hastalarda klinik araştırmaları yapılarak, proje süresi içinde gerçekleştirilecek çalışmalar içinde, tedavi etkin oldukları ortaya konmalıdır.
3- Bu konuda mevcut patentlerin proje çalışmaları kapsamında özellikle incelenmesi,
4- Proje konusu ile ilgili olarak
 a) İlgili patentlerin nasıl aşılacağının belirlenmesi,
 b) İlgili patentlerin aşılmasına yönelik elde edilen yeni sonuçlar ile, en geç projenin ilk iki izleme dönemi içinde patent başvurusunda bulunulması ve ileriki tarihlerde patente dönüştürülmesi
c)İzleme dönemlerinde özellikle takip edilecek, olumsuz bir durumla karşılaşılması durumunda proje başarısız olarak sonlandırılabilecektir.

Çağrı kapsamında olmayan konular:

- Tasarım, üretim sistemi veya teknolojisinin ve Ar-Ge faaliyetlerinin –yurtiçi veya yurtdışındanağırlıklı olarak hazır alındığı projeler, çağrı kapsamı dışındadır. Projenin varsa patenti, bilgi birikimi (know-how) proje sahibi firmada kalmalıdır. Bunun nasıl içselleştirileceği detaylı olarak projede açıklanmalıdır ve proje izleyicisinin bunu nasıl doğrulayacağı net olarak belirtilmelidir.
- Daha önce patenti alınmış ve süresi dolmuş, yaygın olarak kullanılan solunum destek ve termoregülasyon sistemleri çağrı kapsamı dışındadır.
- Proje çalışmasında termoregülasyon sistemleri için hastadan veri almayan projeler/uygulamalar çağrı kapsamı dışındadır.

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:

Proje süresi üst sınırı : 24 ay
Proje bütçesi üst sınırı : 1 milyon TL
Hibe Oranı : %75 +% 10 ( KOBİ ) -  %60 + %10 ( Büyük Kuruluşlar )


Çağrı Kapanış Tarihi:  14 Aralık 2015

Detaylı bilgi ve Uzman Danışmanlık ekibimize buradan ulaşabilirsiniz

Rakamlarla Alkaze:
Alkaze Danışmanlık’ın, bugüne kadar Türkiye’deki firmalara Ar-Ge Desteklerinden 108,4 Milyon TL kazandırdığını biliyor muydunuz ?

Örnek Ar-Ge Projesi