Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 Tübitak'tan-1511-Katmanlı Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi Çağrısı: 6 Milyon TL Hibe

Çağrının Amacı:
Katmanlı Üretim Teknolojileri klasik talaşlı ya da talaşsız imalat yöntemlerinden farklı olarak malzemelerin lazerle ve/veya elektron ışınıyla sinterlenmesi veya ergitilmesi yoluyla doğrudan üretilmesine dayanmakta olup, dijital olarak tasarlanan karmaşık geometrili parçaların üretimi mümkün
olabilmektedir. Bu çağrıda doğrudan Katmanlı Üretim Teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik projeler beklenmektedir.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:
- Proje çıktısı makine doğrudan polimer, metal, seramik, kompozit vb. malzemelerden lazerle ve/veya elektron ışınıyla parça üretimine yönelik olmalıdır.
- Proje çıktısı makine ile istenen geometride işlevsel parçalar (prototip olmayan) üretilmelidir.
- Proje çıktısı makinenin uluslararası pazarda yer alan muadillerine eşdeğer teknik özelliklerinin başarı kriteri olarak proje önerisinde tanımlanmış olması gerekmektedir.
- Proje çıktısı makineyi oluşturacak, aşağıda belirtilen alt bileşenlerden en az bir tanesinin proje kapsamında ulusal kaynaklarla geliştirilmesi ve makinede kullanılması ön koşuldur:
o Lazer rezonatör,
o Lazer galvo tarayıcı (scanner),
o Elektron ışın tabancası.

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:

Proje süresi üst sınırı : 36 ay
Proje bütçesi üst sınırı : 6 milyon TL
İşbirliği yapısı: Uzmanlık alanlarına göre görev dağılımı yapılmış ortaklı başvurular tavsiye edilmektedir.
Hibe Oranı : %75 +% 10 ( KOBİ ) -  %60 + %10 ( Büyük Kuruluşlar )

Çağrı Kapanış Tarihi:
  14 Aralık 2015

Diğer hususlar :

· Proje çıktısı makine ile üretilen işlevsel parçaların hedef kullanım alanlarının gerektirdiği testlerin de proje iş planında yer alması beklenmektedir.
· Sistem için gerekli olabilecek yazılımların da proje kapsamında geliştirilmesi değerlendirme kriteri olarak kullanılabilecektir.
· Sadece sistem entegrasyonu/montajı içeren pilot uygulama projeleri çağrı kapsamı dışındadır.
· Tasarım ve Ar-Ge faaliyetleri yurtdışında yapılan çalışmalar çağrı kapsamı dışındadır.
· Üniversite ve diğer araştırma kurumlarıyla işbirlikleri dikkate alınacaktır. Taraflarca imzalanmış ilgili ön sözleşmenin proje öneri dosyasına eklenmesi gerekmektedir.
· Çağrının temel amacı ulusal sanayimizin imkanlarını geliştirmektir. Bu nedenle, sistem ve/veya teknolojinin -yurtiçi veya yurtdışından- ağırlıklı olarak hazır alındığı ve/veya teknoloji transferi niteliğindeki projeler, çağrı kapsamı dışındadır.

Detaylı bilgi ve Uzman Danışmanlık ekibimize buradan ulaşabilirsiniz


Rakamlarla Alkaze
Alkaze Danışmanlık’ın, bugüne kadar Türkiye’deki firmalara Ar-Ge Desteklerinden 108,4 Milyon TL kazandırdığını biliyor muydunuz ?

Örnek Ar-Ge Projesi