Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 
Tübitak'tan-1511-Makina İmalat-Döküm Teknolojileri Çağrı Duyurusu: 3 Milyon TL Hibe

Alüminyum ve alüminyum-magnezyum gibi alaşımlara yönelik yenilikçi döküm teknolojileri

Çağrının kapsamı;
 Birincil ve/veya ikincil (hurdadan geri dönüşüm) alüminyum ve/veya magnezyum gibi alaşımları için yenilikçi döküm teknolojilerinin uygulamalarına/geliştirilmesine yöneliktir. Uluslararası literatür incelendiğinde, geleneksel döküm yöntemlerinden (yüksek ve alçak basınçlı döküm, kokil döküm vb.) farklı güncel teknolojilerin de kullanıldığı görülmektedir.

Çağrıda proje sahibi firma(lar) tarafından, kısmi-katı şekillendirme (semi-solid forming), sıkıştırma döküm (squeeze casting), köpüklendirme (metal foaming) vb. güncel teknolojilerin yurtiçinde geliştirilmesi/iyileştirilmesi ve/veya bu teknolojilerle somut bir ürün imal edilmesi için gerekli kalıp, makina vb. araçların geliştirilmesi beklenmektedir.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:

Proje çıktısının performans ve/veya verim değerleri mevcut/geleneksel teknolojiden üstün olmalı, aradaki farklılık ve üstünlükler karşılaştırmalı ve somut olarak verilmelidir.

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:

Proje süresi üst sınırı: 36 ay
Proje bütçesi üst sınırı: 3 milyon TL (+3 milyon TL makina tasarım ve imalatı olan projelerde)
Hibe Oranı: %75 +% 10 ( KOBİ ) -  %60 + %10 ( Büyük Kuruluşlar )
Çağrı Kapanış Tarihi:  14 Aralık 2015

Diğer hususlar :

- Üniversite ve diğer araştırma kurumlarıyla işbirlikleri dikkate alınacaktır. Taraflarca imzalanmış ilgili ön sözleşmenin proje öneri dosyasına eklenmesi gerekmektedir.
- Çağrının temel amacı ulusal sanayimizin imkanlarını geliştirmektir. Bu nedenle, sistem ve/veya teknolojinin -yurtiçi veya yurtdışından- ağırlıklı olarak hazır alındığı ve/veya teknoloji transferi niteliğindeki projeler, çağrı kapsamı dışındadır.
- Sadece sistem entegrasyonu/montajı içeren pilot uygulama projeleri çağrı kapsamı dışındadır.
- Tasarım ve Ar-Ge faaliyetleri yurtdışında ve/veya büyük oranda firma dışında yapılan çalışmalar çağrı kapsamı dışındadır

Detaylı bilgi ve Uzman Danışmanlık ekibimize buradan ulaşabilirsiniz


Örnek Ar-Ge Projesi