Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 TÜBİTAK’tan -1003-Yeni Nesil Ağ Teknolojilerine Yönelik Hibe Proje Çağrı Metni 


Bu çağrı kapsamında;

a) Yeni nesil kablosuz haberleşme teknolojilerinin geliştirilmesi;

 - 4G ve 5G teknolojilerine sahip heterojen ağ mimarisi ve anten tasarımı, düşük enerji kullanımı ve yüksek veri hızı sağlayan yazılım ve donanım platformlarının gerçeklenmesi

b) Yeni nesil optik ve fotonik iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi;

-  Ultra yüksek kapasiteli optik ağlar, yenilikçi optik ve fotonik iletişim teknikleri için maliyet etkin yenilikçi çözümlerin geliştirilmesi

c) Genişbant iletişim şebekelerinde yeni nesil ağ teknolojilerinin geliştirilmesi;

-  Yeni nesil gigabit ağ uygulamaları, yüksek hızlı ve paralel işlemci mimarileri, genişbant ağlarda öz örgütlenme (self-organizing network-SON), kaynak ve hareketlilik yönetimi, yazılım tanımlı ağlar alanlarında Genişbant Yeni Nesil İletişim Teknolojilerinin uygulamasına özgü performans gereksinimlerini sağlayan, araştırma bileşeni yüksek, yenilikçi ve özgün projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir.

                      

Detaylı bilgi ve Uzman Danışmanlık ekibimize buradan ulaşabilirsiniz

Çağrıya Özel Hususlar:

-Farklı disiplinlerden araştırmacıların proje ekibinde görev alması ve konunun disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınması önerilmektedir.

-Orta ve büyük ölçekli projelerin farklı kurum/kuruluşlarda yürütülen ve birden fazla kurumun yer aldığı alt projelerden oluşması (bir proje en fazla 1 ana ve 3 alt projeden oluşabilir) ve üniversite ile özel sektörün katılımı önerilmektedir.

-Proje bütçe kalemleri arasında dengeli bir dağılımın gözetilmesi gerekmektedir.

-Ortaklı projelerde özel sektörün projeye ayni/nakdi destek sağlamış olması gerekmektedir. İlgili destek mektubu 2. Aşama proje önerisine eklenmelidir.

-Bu çağrı programına önerilecek projelere yeni üniversitelerin (2006 yılından itibaren kurulmuş üniversiteler) katılımının sağlanması teşvik edilmektedir

-Önerilen projeler küçük, orta ve büyük ölçekli olarak hazırlanabilir.

-Entegrasyon/montaj içeren pilot uygulama projeleri destek kapsamı dışındadır.

 

Rakamlarla Alkaze
Alkaze’nin danışmanlığını yaptığı TÜBİTAK AR-GE projelerinde %91,4 proje kabul başarısına ulaştığını biliyor muydunuz?

Örnek Ar-Ge Projesi