Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 İstihdam ve Yatırım Artırıcı Yeni Teşvikler Geliyor:

Hükümet tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan yeni teşvik ve destek paketinde yer alan destekler aşağıdaki gibidir:

İstihdam Desteği
İŞKUR tarafından, “İşbaşı Eğitim” olarak adlandırılan, işyerlerinde geçici süreli iş öğrenmek amacıyla çalışan kişilere mali destek verilmesi uygulamasında ücretler asgari ücret tutarına yükseltildi. İşçilerin çalıştırıldığı 6 ay boyunca maaşlar İŞKUR tarafından verilecek olup, bu 6 aylık süre içinde işçi için yapılan masraflar vergiden düşülebilecek.
İşbaşı eğitim çalışması yaptırılan işçi aynı iş yerinde işe alınırsa; imalat sanayiinde 42 ay, başka sektörlerde işe yerleştirilirse 30 ay boyunca SGK primi işveren hissesi İŞKUR tarafından ödenecek. 2015 Temmuz ayına kadar işe alınanlarda 6 ay daha fazla teşvik sağlanacaktır.

Yüksek Teknoloji Yatırımlarına Destek:
 Yeni teşvik paketiyle; ileri teknoloji sınıflandırmasında yapılacak tüm yatırımlar “öncelikli yatırım” sınıfına alınacak ve 5. Bölge desteklerinden yararlanabilecektir.

Sermaye Artırımına Vergi Teşviği:

Özkaynaklarını nakdi sermaye olarak şirketlerinin sermayesine ekleyenler, ekledikleri tutar kadar vergiden düşebilecektir. Sağlanan vergi avantajıyla ayni varlıkların nakde dönüştürülmesi de teşvik edilecektir.

Yatırım Malları Ve Ara Mallarının İthalinde KKDF Sıfırlanacak

Yatırım ve ara malları ithalatında, vadeli ithalata uygulanan %6 oranındaki KKDF sıfırlanacaktır.

Ar-Ge Tasarıma Daha Fazla Destek:

Tasarım merkezleri de Ar-Ge merkezleri teşvik sistemine dahil edilecektir. Ar-Ge ve tasarım personelinin saat ücreti karşılığı çalışmasına imkan sağlanacak olup KOBİ’ler müşterilerinden aldıkları siparişleri araştırma-geliştirme yaparak yerine getirmeleri gereken durumlarda tasarım ve Ar-Ge teşviklerinden yararlanabilecekler.

Detaylı bilgi ve Tübitak  proje başvurusu için Uzman Danışmanlık ekibimize burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.İmalatçı KOBİ Ve Kadın Girişimcilere Ek Destek :
Kefalet sistemi kapsamında, her bir KOBİ’nin kullandığı kredilere 1,5 Milyon TL ve her bir risk grubu için 2 Milyon TL olan kefalet limiti, imalat sektöründeki KOBİ’ler için için 2,5 Milyon TL’ye ve her bir risk grubundakiler için 3 Milyon TL’ye yükseltildi. Maksimum vade yapma imkanı 10 yıla, kefalet oranı da imalatçı KOBİ’ler için kullanılan kredinin %80’ine yükseltildi


Yatırımlara Yüksek Oranlı Teşvik Bir Yıl Daha Sürecek:

31.12.2014’den sonra başlanacak yatırımlarda uygulanacak vergi indirimindeki düşüş söz konusu teşvik paketiyle yeniden düzenlenmiştir.

Yatırıma Katkı Oranı (%)
Bölgeler Mevcut 31.12.2015’e kadar başlanacak yatırımlarda(Bölgesel Teşvik Uygulamaları) Mevcut 31.12.2015’e kadar başlanacak (Büyük Ölçekli)
1 10 15 20 25
2 15 20 25 30
3 20 25 30 35
4 25 30 35 40
5 30 40 40 50
6 35 50 45 60


Yatırımcılar Vergi İndirimi Haklarını Yatırım Döneminde Kullanabilecek :
Yatırımcılar, vergi indirimi haklarının bir kısmını, diğer kazançlarına da uygulayabilecektir. Yeni paketle bu oran artırılmış olmakla birlikte eski uygulamadan farklı olarak 1. Bölgeye de vergi indirim hakkının yatırım döneminde yatırımcının diğer kazançlarına uygulanması imkanı getirilmiştir.

Yatırım döneminde vergi indirimi uygulaması
Bölgeler Mevcut (%) Yeni Paketle Getirilmesi Planlanan Oran (%)
1 0 50
2 10 55
3 20 60
4 30 65
5 50 70
6 80 80Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği:
2015 sonuna kadar yatırımlara başlayanlar, sağladıkları ilave istihdam için işletme döneminde aşağıdaki sürelerle “sigorta primi işveren hissesi desteği” uygulamasından yararlanabilecektir. 

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
Bölgeler mevcut 31.12.2015’e kadar başlanacak yatırımlarda
1 - 2 yıl
2 - 3 yıl
3 3 yıl 5 yıl
4 5 yıl 6 yıl
5 6 yıl 7 yıl
6 7 yıl 10 yıl