Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 Tübitak’tan Biyomedikal Ekipmanlar(Cerrahi Ekipman ve Robotik Sistemler)Geliştirilmesi Çağrısı

Bu çağrı programıyla, ulusal sağlık teknolojileri sektörünün cerrahi alet ve cihaz teknolojileri (parenteral tedavi robotları, cerrahi robotları vb.) alanında yenilikçi ve rekabetçi yönünün geliştirilmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Cerrahi cihaz ve robotik sistemlerin cerrahiye yönelik donanım içeren eğitim ve beceri simülatörlerinin geliştirilmesi ve klinik testlerinin yapılmasına yönelik araştırma projelerine destek verilecektir.  Bu çağrı programı kapsamında sunulan proje önerilerinin aşağıdaki konularda (en az bir tanesinde) mevcut cerrahi alet ve cihaz teknolojilerinin iyileştirilmesine ve geliştirilmesine odaklanmış olması beklenmektedir:


    -Medikal tedavi ve cerrahi işlemlerde kullanılacak robotik sistemler, bunlarla ilgili uzaktan      izleme ve görselleme (visualization) araçları, bilgisayar destekli sistemlerin özellikle yazılım bileşenleri ve ilgili diğer yenilikçi ürünler,
    -Doku kesme, dikme, yapıştırma, ekleme, kapatma, örnekleme, dağlama, yakma,
    dondurma (robotik cerrahiye uygun bipolar ve monopolar elektro cerrahi modülleri,
    -lazer ve ultrasonik kesiciler, iyonlaştırıcı kaynaklar vb.), düğüm atma teknolojilerine
    ilişkin cerrahi alet ve cihazlar,
    -Mikrocerrahi ve minimal invaziv cerrahiye ilişkin alet ve cihazlar,
    -Tek kullanımlık cerrahi sarf malzemeleri ve uygulama aletleri,
    -Hayvan deneylerine yönelik cerrahi alet ve cihazlar,
    -Mikrocerrahi ve minimal invaziv cerrahiye yönelik yazılım ve donanım içeren eğitim
    ve beceri simülatörleri.


Çağrıya Özel Hususlar:

-Bu çağrı kapsamının ana konusu cerrahi alet ve cihazlar olduğundan; moleküler biyoloji, biyofarmasotik odaklı projeler ile sadece simülasyon ve modellemeye yönelik projeler kapsam dışında tutulacaktır.
-İnsan uygulamaları ve hayvan deneyleri içeren proje önerileri için ikinci aşama
  başvurularında gerekli olan etik kurul belgesi onay sürecinin gecikmeden başlatılması    önerilmektedir.
-Ar-Ge boyutunun bulunması koşuluyla, ticarileşmeye yönelik ürün/prototip/teknoloji
geliştirme projeleri bu çağrı kapsamında teşvik edilmektedir.

Proje önerilerinin güçlendirilmesi için aşağıdaki hususların dikkate alınması önerilmektedir:

-Proje çalışmasının, klinik prototipinin oluşturulması, oluşturulan prototip ile fantom,
hayvan ve/veya insan çalışmalarının yapılmasını içermesi,
-Proje ekibinde, çağrı konusu ile ilgili olarak bilimsel makale, patent veya patent
başvurusu olan araştırmacıların yer alması,
-Proje ile ilgili kavramsal tasarımın ve/veya ön çalışmaların yapılmış olması.


Çağrı Kapanış Tarihi:  03.04.2015


Detaylı bilgi ve Tübitak  proje başvurusu için Uzman Danışmanlık ekibimize bu linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.


Rakamlarla Alkaze
:

Alkaze Danışmanlık’ın, bugüne kadar Türkiye’deki firmalara Ar-Ge Desteklerinden 57 Milyon TL kazandırdığını biliyor muydunuz ?

 

Örnek Ar-Ge Projesi