Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 Tübitak’tan Biyomedikal Görüntüleme Teknolojilerinin Geliştirilmesi Çağrısı


Bu çağrıda, yenilikçi ve mevcut biyomedikal görüntüleme sistemlerinin geliştirilmesi, iyileştirilmesi, bütünleştirilmesi, klinik testlerinin yapılması ve gerekli araştırmaların tamamlanması ile ilgili projelere destek verilecektir.
Bu çağrıya sunulacak proje önerilerinin katma değeri yüksek, yaratıcı, yenilikçi ve uygulanabilir olması beklenmektedir. Proje çıktısı ürünün dünya ölçeğinde benzer ürünlerle rekabet edebilecek seviyede olması öncelikle amaçlanmaktadır.
Bu çağrı programıyla, ulusal sağlık teknolojileri sektörünün biyomedikal görüntüleme teknolojileri alanında yenilikçi ve rekabetçi yönünün geliştirilmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Bu çağrı programı kapsamında sunulan proje önerilerinin aşağıdaki konularda (en az bir tanesinde) biyomedikal görüntüleme teknolojilerine odaklanmış olması beklenmektedir:
•    Tüm vücut, hücre, doku, organ, sistem görüntüleme ve analizine yönelik yüksek başarımlı yöntemler geliştirilmesi,
•    Tanı ve/veya tedavi amaçlı medikal görüntüleme sistemleri/yöntemleri ve kateter/endoskopi/kapsül görüntüleme yöntemlerinin geliştirilmesi,
•    Mevcut görüntüleme teknolojilerinin iyileştirilerek (yüksek hız, yüksek çözünürlük,hassasiyet, düşük doz vb.) tasarlanması, farklı görüntüleme tekniklerinin donanım ve yazılım seviyesinde bir araya getirilmesi ve bütünleşik görüntüleme sistemi prototipinin geliştirilmesi,
•    Geliştirilecek görüntüleme teknolojisinin fonksiyonel doğruluk ve karakterizasyon testlerinin (in-silico) yapılması (yazılım, mekanik, elektronik, görüntüleme, elektromanyetik uygunluk testleri ile farklı enerji çeşitlerinin birbirlerini etkilememesinin sağlanması),
•    Geliştirilecek görüntüleme teknolojisinin in-vitro veya in-vivo testlerinin yapılması ve sistem üzerinde iyileştirilme çalışmalarının gerçekleştirilmesi,

 Çağrıya Özel Hususlar:
•    Önerilecek projeler küçük, orta veya büyük ölçekli projeler olarak hazırlanabilir.
•  Orta ve büyük ölçekli projelerin farklı kurum/kuruluşlarda yürütülen ve birden fazla kurumun yer aldığı alt projelerden oluşması (bir proje en fazla 1 ana ve 3 alt projeden oluşabilir) ve üniversite ile özel sektörün katılımı önerilmektedir.
•    Önerilecek projelere, yeni üniversitelerden (2006 yılından itibaren kurulmuş üniversiteler) proje yürütücüsü ve/veya araştırmacıların katılımının sağlanması teşvik edilmektedir.
•    Proje bütçe kalemleri arasında dengeli bir dağılımın gözetilmesi gerekmektedir.
•    Sadece biyomedikal görüntü işlemeye yönelik projeler, bu çağrının kapsamı dışında tutulacaktır.
•    İnsan uygulamaları ve hayvan deneyleri içeren proje önerileri için ikinci aşama başvurularında gerekli olan etik kurul belgesi onay sürecinin gecikmeden başlatılması önerilmektedir.
•    Ar-Ge boyutunun bulunması koşuluyla, ticarileşmeye yönelik ürün/prototip/teknoloji geliştirme projeleri bu çağrı kapsamında teşvik edilmektedir.

Proje önerilerinin güçlendirilmesi için aşağıdaki hususların dikkate alınması önerilmektedir:
•    Farklı uzmanlık alanlarından (mühendislik, sağlık ve temel bilimler gibi) araştırmacıların proje ekibinde görev alması ve konunun disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınması,
•    Proje çalışmasının, klinik prototipinin oluşturulması, oluşturulan prototip ile fantom, hayvan ve/veya insan çalışmalarının yapılmasını içermesi,
•    Proje ekibinde, çağrı konusu ile ilgili olarak bilimsel makale, patent veya patent başvurusu olan araştırmacıların yer alması,
•    Proje ile ilgili kavramsal tasarımın ve/veya ön çalışmaların yapılmış olması.


Çağrı Açılış Tarihi
:  13/02/2015 - 09:00
Çağrı Kapanış Tarihi:  03/04/2015 - 17:30


Detaylı bilgi ve Tübitak  proje başvurusu için Uzman Danışmanlık ekibimize  ulaşabilirsiniz.

Rakamlarla Alkaze

Alkaze Danışmanlığın, bugüne kadar ilaç ve medikal sektöründe ki firmalara 4.48 Milyon $ kazandırdığımızı biliyor musunuz?

Örnek Ar-Ge Projesi