Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 TÜBİTAK’tan MEMS İvmeölçer, Dönüölçer Teknolojilerinin Geliştirilmesine 3 milyon TL Hibe Desteği

TÜBİTAK, 1511 Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı kapsamında, taktik,   navigasyon  ve  ticari   seviye   uygulamalarda kullanılmak üzere, günümüz teknoloji seviyesinin getirdiği performansı yakalayacak MEMS ivmeölçer, dönüölçer, ataletsel ölçüm birimi, 3 eksenli ivmeölçer duyarga  ve okuma  devresi  ile  benzeri,  harekete  dayalı  yapıların  geliştirilmesi ve bu ürünlerin paketleme teknolojilerinin geliştirilmesi çağrının konusunu oluşturmaktadır.

Hibe Destek Oranı:
Büyük Ölçekli Kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 hibe şeklinde verilmektedir.

Son Başvuru Tarihi:
12 Ocak 2015 (17:30)

Detaylı bilgi ve hibe proje başvurusu için Uzman Danışmanlık ekibimize ulaşmak için tıklayınız.

Rakamlarla Alkaze
Alkaze Danışmanlık’ın, bugüne kadar Türkiye’deki firmalara Ar-Ge Desteklerinden 57 Milyon TL kazandırdığını biliyor muydunuz ?


Çağrı Kodu
1511-BİT-2014-MEMS-03

Çağrı Başlığı

Sivil  ve  taktik/navigasyon  askeri  uygulamalar  için  MEMS  Ataletsel  Ölçüm  Birimi  (AÖB),  ivmeölçer,
dönüölçer ve benzeri harekete dayalı yapıların ve bunlarla ilgili paketleme teknolojilerinin geliştirilmesi

Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar
•    Geniş kapsamlı kullanım alanı bulunan MEMS tabanlı Ataletsel Ölçüm Birimi (AÖB), ivmeölçer, dönüölçer ve benzer, harekete dayalı yapıların geliştirilmesi ve üretilmesi gerekmektedir.
•    Taktik, navigasyon veya ticari uygulamalarda gerekli olan hassasiyete sahip olacak sistemlerin geliştirilmesi ve üretilmesi amaçlanmaktadır.
•    Navigasyona  yardımcı  diğer  MEMS  tabanlı  algılayıcılar  (barometre,  pusula  vb.)  da  çağrının konusuna dahildir.

Çağrı Konu ve Kapsamı
Çağrı konusu ve kapsamı:

Taktik,   navigasyon   ve   ticari   seviye   uygulamalar   için   günümüz   teknolojik   seviyesinin   getirdiği performansı yakalayacak MEMS ivmeölçer, dönüölçer, ataletsel ölçüm birimi, 3 eksenli ivmeölçer duyarga  ve okuma  devresi  ile  benzeri,  harekete  dayalı  yapıların  geliştirilmesi çağrı  kapsamındadır. Ayrıca, bu ürünler için paketleme teknolojilerinin geliştirilmesi de çağrı kapsamındadır.


Çağrı Takvimi

Çağrı Açılış Tarihi    15 Eylül 2014
Çağrı Kapanış Tarihi    19 Ocak 2015
Ön Kayıt Son Tarih*    12 Ocak 2015 Saat : 17:30
Proje Öneri Başvuru Tarihleri    15 Ekim 2014 – 19 Ocak 2015 Saat : 17:30
*:  Proje başvuruları yapabilmek için  proje öneri başlığınız ve  kuruluşunuz durumu ile  ilgili belgeleri TÜBİTAK’a
sunarak  ön  kayıt  onayı  almanız  gerekmektedir. Burada  belirtilen  tarih  bu  evrakların  TÜBİTAK’a  evrak  girişinin
yapılabileceği en son tarihi ifade etmektedir. Bu tarihe kadar ön kayıt evraklarını TÜBİTAK’a ulaştıramayanlar proje bavurusu yapamayacaktır.

Çağrıya Özel Şartlar
Proje süresi üst sınırı             : 36 Ay

Proje bütçesi üst sınırı          : 3.000.000 TL

İşbirliği yapısı                         : Kısıt yok. (MEMS üretimi yurtiçi veya yurtdışı firmalardan hizmet alımı yolu ile karşılanabilir.)
Diğer hususlar                        :

•    Proje  hedefi  ürünün,  seri  üretime  aktarılabilecek  nitelikte,  çalışır  prototipinin  gösterilmesi beklenmektedir.
•    Üniversitelerden  ve/veya  araştırma  merkezlerinden  alınacak  teknik  danışmanlıklar  proje değerlendirmesinde dikkate alınacaktır.
•   Sadece bütünleştirme/montaj içeren pilot uygulama projeleri destek kapsamı dışındadır.
•    Proje kapsamında geliştirilen sistemlerin büyük ölçekli doğrulama testlerine yönelik ihtiyaçlar hizmet alımı yolu ile karşılanabilir.
•   Bilimsel değerlendirme sırasında aynı/yaklaşık puan alan proje önerilerinde bütçe imkânları da
gözetilerek öncelik sağlanacaktır.


İlgili Belgeler
•   1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı
Uygulama Esasları
•   1511 Proje Öneri Başvuru Formu (AGY111-02)

Bu çağrı duyurusu TÜBİTAK 1511 kodlu “Öncelikli Alanlarda Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri  Destekleme Programı”  uygulama  esasları  çerçevesinde  yapılmış  olup,  burada  belirtilmeyen hususlar için uygulama esaslarında yer alan hükümler geçerlidir.