Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 TÜBİTAK’tan -1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programın’da Elektronik İmza Uygulaması Başlıyor

TÜBİTAK Destek Programlarının başvuru, değerlendirme ve izleme süreçlerinde, güvenli elektronik imza uygulamasına geçilecektir. Bunun sonucu olarak, ıslak imzalı evrak alma/gönderme işlemi yerine,  evraklar elektronik ortamda alınacak/gönderilecektir.  Bu nedenle, Destek Programlarına başvuracak ya da daha önce başvurup projesi desteklenen kuruluşların kuruluş yetkililerinin nitelikli elektronik sertifika alması gerekmektedir.

Nitelikli elektronik sertifika sağlayan kuruluşların listesi aşağıda verilmiştir:

-TÜBİTAK - BİLGEM (Kamu Sertifikasyon Merkezi) (sadece öğretim elemanları ve kamu personeli için)
-Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. (E-Güven)
-TürkTrust Bilgi, İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş.
-EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş.(E-Tuğra)
-E-İmza Bilgi Güvenliği Hizmetleri A.Ş.(e-İmzaTR)

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı bünyesinde, söz konusu uygulamaya geçiş aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. İlk aşamada Eylül ayından itibaren, 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında büyük ölçekli firmaların, ön kayıt başvuruları ve destek kararı alan projelerin sözleşmeleri, güvenli elektronik imza ile alınmaya başlanacaktır.  Bu nedenle öncelikle bu durumda olan büyük ölçekli firmaların kuruluş yetkililerinin nitelikli elektronik sertifika temin etmesi gerekmektedir. Eş zamanlı olarak, 1602 Patent Destek Programında alınan ulusal ve uluslararası patent başvurularının, başvuru formları da sistem üzerinden güvenli elektronik imza ile alınmaya başlanacaktır.
İkinci aşamada, tüm programların başvuru, değerlendirme ve izleme aşamalarında güvenli elektronik imza uygulamasına geçilecektir. Uygulamanın nasıl ve hangi tarihlerde gerçekleştirileceği daha sonra detaylı olarak duyurulacaktır.

1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı:

Kimler Başvurabilir:
-Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın ülkemizde yerleşik tüm sermaye şirketleri

Destek Miktarı:

-Temel destek oranı % 40 olacak şekilde proje giderlerinin en fazla %60’ı Başarıyla tamamlanan proje sahibi firma KOBİ ise, proje fikir sahibi araştırmacıya 7.500 TL teşvik ödülü
- Bütçe sınırı yok
-Yüksek bütçeli (10 milyondan büyük) proje başvurularında bütçenin en az % 7’si KOBİ, en az % 3’ü Üniversite/Kamu Araştırma Merkezi ve Enstitüleri ile işbirliği için ayrılmalı
-Destekleme süresi proje bazında en fazla 36 ay

TÜBİTAK 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destek Programı Hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Detaylı bilgi ve Uzman Danışmanlık ekibimize buradan ulaşabilirsiniz

Rakamlarla Alkaze
Alkaze'nin danışmanlığında bugüne kadar 529 Başarılı Hibe Proje gerçekleştirildiğini biliyor muydunuz?

Örnek Ar-Ge Projesi