Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 TÜBİTAK'tan Cerrahi Sistemler için Yüksek Çözünürlüklü Kamera Sistemlerinin Geliştirilmesine 5 milyon TL’lik Hibe Proje Çağrısı

TÜBİTAK, 1511 Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı kapsamında robotik cerrahi sistemlerinde, endoskopik ve laparoskopik girişimlerde kullanılmak üzere yüksek çözünürlüklü kamera ve kamera sistemlerinin geliştirilmesini 5 milyon TL hibe ile destekleyeceğini duyurmuştur.
Bu kapsamda, üretim işlemleri açısından ülkemizde geliştirilmesi öncelikli teknoloji alanlarından yüksek yoğunluklu mikroelektronik devre elemanları (CCD, TFT, vb) yanında, hızlı işlemler yapan mikrodenetleyici elektronik devre alt birimleri ile entegre şekilde çalışan bu tip kameraların ve sistemlerinin donanım ve yazılımlarının beraber geliştirilmesi, var olan robotik sistemlere ve minimal invazif görüntüleme yaklaşımlarına entegrasyonuna yönelik Ar-Ge proje çalışmaları bu çağrı ile hedeflenmektedir.

Hibe Destek Oranı: Büyük Ölçekli Kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 hibe şeklinde verilmektedir.
Son Başvuru Tarihi:     12 Ocak 2015 (17:30)

Detaylı bilgi ve hibe proje başvurusu için Uzman Danışmanlık ekibimize ulaşarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Rakamlarla Alkaze
Alkaze Danışmanlık’ın, bugüne kadar Türkiye’deki firmalara Ar-Ge Desteklerinden 57 Milyon TL kazandırdığını biliyor muydunuz ?

Örnek Tübitak Projesi
http://www.alkaze.com/hizmetlerimiz.aspx?MenuId=4&SubMenuId=35&ContentId=230

Çağrı Kodu
1511-SAĞLIK-2014-BE-05

Çağrı Başlığı
Robotik  cerrahi  sistemlerinde,  endoskopik  ve  laparoskopik  girişimlerde  kullanılmak  üzere  yüksek çözünürlüklü kamera ve kamera sistemlerinin geliştirilmesi

Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar
Robotik cerrahi uygulamalarının,  endoskopik ve laparoskopik girişimlerin sayısı dünya çapında giderek artmaktadır.  Bu tarz uygulamaların girişimde yaşanabilecek komplikasyonları, hastanede kalış süresini, iyileşme süresini azaltmaktadır.  Bu uygulamalar esnasında hekimin vücut içindeki ilgili bölgeyi, kesici, dağlayıcı ve tutucu cerrahi gereçlerin nerede olduğunu görmesini sağlayan iki veya üç boyutlu, canlı ve renkli olarak görmesini sağlayan kameralar ve kamera sistemleri kullanılmaktadır.  Bu çağrı ile yüksek çözünürlüklü kamera ve kamera sistemlerinin geliştirilmesi beklenmektedir.

Çağrı Konu ve Kapsamı
Çağrı konusu ve kapsamı: Bu çağrı kapsamındaki sistemlerde kullanılabilecek kameralar, üretim işlemleri açısından ülkemizde geliştirilmesi öncelikli teknoloji alanlarından yüksek yoğunluklu mikroelektronik devre elemanları (CCD, TFT, vb) yanında, hızlı işlemler yapan mikrodenetleyici elektronik devre alt birimleri ile entegre şekilde çalışmaktadır. Bu tip kameraların ve kamera sistemlerinin donanım ve yazılımlarının beraber geliştirilmesi, var olan robotik sistemlere ve minimal invazif görüntüleme yaklaşımlarına entegrasyonu, bu çağrı ile hedeflenmektedir.

Bu çağrıya konu olabilecek ürün ve teknolojiler aşağıdaki gibi sıralanabilir:
•   Optik, elektromanyetik ve termal görüntüleme kamera sistemleri,
•   Robotik cerrahi uygulamalarında kullanılan kameraları ve görüntü iletim araçları,
•    Robotik cerrahi uygulamalarında kullanılan görüntüleme sistemlerinin hareket yeteneklerini ve görüntü kalitesini artırıcı uygulamalar,
•   Endoskopi ve laparoskopi amaçlı görüntüleme sistemlerinin kamera ve görüntü iletim araçları,
•    Endoskopi ve laparoskopi amaçlı görüntüleme sistemlerinin hareket yeteneklerini ve görüntü kalitesini artırıcı uygulamalar.
Proje önerisi hazırlığı sırasında, projenin özgün değeri ve yenilikçi yönleri açıklanırken,  mevcut teknoloji seviyesinin ilgili patentler ve akademik yayınlar göz önünde bulundurularak detaylandırılması beklenmektedir.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler: Geliştirilecek tüm sistemler, türüne göre uluslararası standartların gerektirdiği asgari teknik özelliklere sahip olmalıdır. Hedeflenen ilgili standardın proje önerisinde belirtilmesi ve hedeflerin rakip ürünlerle karşılaştırmalı olarak verilmesi beklenmektedir.

Çağrı Takvimi
Çağrı Açılış Tarihi    15 Eylül 2014
Çağrı Kapanış Tarihi    19 Ocak 2015
Ön Kayıt Son Tarih*    12 Ocak 2015 Saat : 17:30
Proje Öneri Başvuru Tarihleri    15 Ekim 2014 – 19 Ocak 2015 Saat : 17:30

*:  Proje başvuruları yapabilmek için  proje öneri başlığınız ve  kuruluşunuz durumu ile  ilgili belgeleri TÜBİTAK’a sunarak  ön  kayıt  onayı  almanız  gerekmektedir. Burada  belirtilen  tarih  bu  evrakların  TÜBİTAK’a  evrak  girişinin yapılabileceği en son tarihi ifade etmektedir. Bu tarihe kadar ön kayıt evraklarını TÜBİTAK’a ulaştıramayanlar proje bavurusu yapamayacaktır.

 Çağrıya Özel Şartlar
Proje süresi üst sınırı            : 36 Ay
Proje bütçesi üst sınırı          : 5.000.000 TL
İşbirliği yapısı                          : Kısıt yok.
Diğer hususlar                        :
•    Projede tıp fakülteleri ve hastanelerin ilgili bölümleri ile birlikte, mühendislik ve/veya temel bilimler bölümlerinden proje konusu ile ilgili olarak danışmanlık hizmet alımları şeklinde iş birliği yapılması önerilmektedir.
•    Sadece  görüntü  işleme  veya  karar  verici  yazılımların  geliştirilmesini  içeren  proje  önerileri destek kapsamı dışındadır.
•   Sistemin teknolojik kısmının hazır olarak alındığı projeler destek kapsamı dışındadır.
•    Üretim sistemi veya teknolojisinin –yurtiçi veya yurtdışından- tümüyle hazır olarak alındığı projeler, çağrı kapsamı dışındadır.
•   Tasarım ve Ar-Ge faaliyetleri yurtdışında yapılan sistemler çağrı kapsamı dışındadır.

İlgili Belgeler
•   1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı
Uygulama Esasları
•   1511 Proje Öneri Başvuru Formu (AGY111-02)

Bu çağrı duyurusu TÜBİTAK 1511 kodlu “Öncelikli Alanlarda Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri  Destekleme Programı”  uygulama  esasları  çerçevesinde  yapılmış  olup,  burada  belirtilmeyen hususlar için uygulama esaslarında yer alan hükümler geçerlidir.