Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 TÜBİTAK’tan Hidro-Şekillendirme Presleri Geliştirilmesine 3 milyon TL’lik Hibe Proje Çağrısı


TÜBİTAK, 1511 Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı kapsamında hidro-şekillendirme presleri hidrolik ve kontrol sistemlerinin geliştirilmesine 3 milyon TL hibe ile destekleyeceğini duyurmuştur.

Otomotiv, havacılık ve beyaz eşya sektörlerinde dünyada yaygın olarak kullanılan hidro-şekillendirme yönteminin kullanım alanının yaygınlaşmamış olması ve ithal edilmekte olan hidro-şekillendirme sistemleri alanındaki dışa bağımlılığın azaltılması hibe proje çağrısının amacını oluşturmaktadır.


Bu kapsamda, büyük  boyutlu  sac  parça  (örneğin  otomotiv  sektöründe  kaput,  kapı,  şasi sistemleri; beyaz eşya sektöründe ise fırın ve ocak gövdeleri, tepsi vb.) üretiminde kullanılmak üzere, hidro-şekillendirme preslerinin hidrolik devre ve kontrol sistem tasarım ve imalatına yönelik Ar-ge projeleri beklenmektedir.

Hibe Destek Oranı: Büyük Ölçekli Kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 hibe şeklinde verilmektedir.

Son Başvuru Tarihi:     12 Ocak 2015 (17:30)


Detaylı bilgi ve hibe proje başvurusu için Uzman Danışmanlık ekibimize ulaşarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Çağrı Kodu
1511-MAKİNE-2014-AG-04

Çağrı Başlığı
Hidro-Şekillendirme Presleri Hidrolik ve Kontrol Sistemlerinin Geliştirilmesi

Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar
Hidro-şekillendirme yöntemi dünyada yaygın olarak otomotiv, havacılık ve beyaz eşya sektörlerinde kullanılmasına  karşın  ülkemizde  bu  yöntemin  uygulama  alanı  yaygınlaşmamıştır.  Özellikle  büyük boyutlu  sac  malzemelerin  şekillendirilmesi  için  gerekli  olan  hidro-şekillendirme  sistemleri  ithal edilmektedir. Bu alandaki dışa bağımlılığın azaltılabilmesi çağrının gerekçesidir.


Çağrı Konu ve Kapsamı
Çağrı konusu ve kapsamı: Bu  çağrı  kapsamında;  büyük  boyutlu  sac  parça  (örneğin  otomotiv  sektöründe  kaput,  kapı,  şasi sistemleri; beyaz eşya sektöründe ise fırın ve ocak gövdeleri, tepsi vb.) üretiminde kullanılmak üzere, hidro-şekillendirme preslerinin hidrolik devre ve kontrol sistem tasarım ve imalatına yönelik projeler beklenmektedir.


Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:
Hidro-şekillendirme presinin kapasitesi en az 1200 ton, presten çıkacak ürün boyutu en az 150 mm ve kalıp içi hidrolik basınç en az 2000 bar olmalıdır.


Çağrı Takvimi
Çağrı Açılış Tarihi:          15 Eylül 2014
Çağrı Kapanış Tarihi:    19 Ocak 2015
Ön Kayıt Son Tarih*:      12 Ocak 2015 Saat : 17:30
Proje Öneri Başvuru Tarihleri:   15 Ekim 2014 – 19 Ocak 2015 Saat : 17:30

*:  Proje başvuruları yapabilmek için  proje öneri başlığınız ve  kuruluşunuz durumu ile  ilgili belgeleri TÜBİTAK’a sunarak  ön  kayıt  onayı  almanız  gerekmektedir. Burada  belirtilen  tarih  bu  evrakların  TÜBİTAK’a  evrak  girişinin yapılabileceği en son tarihi ifade etmektedir. Bu tarihe kadar ön kayıt evraklarını TÜBİTAK’a ulaştıramayanlar proje bavurusu yapamayacaktır.


Çağrıya Özel Şartlar

Proje süresi üst sınırı             : 36 Ay

Proje bütçesi üst sınırı          : 3.000.000 TL

İşbirliği yapısı                         : Tasarım aşamasında üniversitelerden danışmanlık alınması tavsiye edilir.

Diğer hususlar                        :

•    Ar-Ge faaliyetleriyle ilgili iş birlikleri beklenmektedir ve bu husus değerlendirme sürecinde dikkate alınacaktır.

•   Üniversite ve diğer araştırma kurumlarıyla işbirlikleri dikkate alınacaktır.

•    Sistem veya teknolojinin -yurtiçi veya yurtdışından- ağırlıklı olarak hazır alındığı projeler, çağrı kapsamı dışındadır.

•   Sadece sistem entegrasyonu/montajı içeren pilot uygulama projeleri çağrı kapsamı dışındadır.

•   Tasarım ve Ar-Ge faaliyetleri yurtdışında yapılan çalışmalar çağrı kapsamı dışındadır.

•    Çağrının  temel  amacı  ulusal  sanayimizin  imkanlarını  geliştirmektir.  Bu  nedenle  teknoloji transferi niteliğindeki projeler çağrı kapsamı dışındadır.

İlgili Belgeler

•   1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı

Uygulama Esasları

•   1511 Proje Öneri Başvuru Formu (AGY111-02)

Bu çağrı duyurusu TÜBİTAK 1511 kodlu “Öncelikli Alanlarda Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri  Destekleme Programı”  uygulama  esasları  çerçevesinde  yapılmış  olup,  burada  belirtilmeyen hususlar için uygulama esaslarında yer alan hükümler geçerlidir.