Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 Hidrolik Servo Silindir Sistemlerinin Yurtiçi Geliştirilmesine Tübitak’tan 3 Milyon TL Hibe

İthal yoluyla temini sağlanmakta olan ve malzeme ve ürün testlerinde, simülatör, robotik, takım tezgahları vb. uygulamalarda kullanılan hidrolik servo silindir sistemlerinin ve esnek yapılı kontrol yazılımının yurt içinde geliştirilmesi amacı ile Tübitak hibe desteği sunmaktadır.

Hidrolik servo sistemlerinde kullanılan silindir, elektronik donanım, kontrol algoritmaları ve yazılımın bütünleşik olarak geliştirilmesi, test edilmesi ve seri üretim için hazır hale getirilmesi aşamaları çağrı konusunun kapsamını oluşturmaktadır.

Projeye yönelik çalışmaların “1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı” kapsamında 36 Ay süre ile 3 milyon lira Ar-Ge Proje Hibesi ile destekleneceği duyurulmuştur.
Hibe Destek Oranı: Büyük Ölçekli Kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 hibe şeklinde verilmektedir.

Avantajlar
 - Daha yüksek maaş limitleri uygulanmaktadır. (TÜBİTAK’ın diğer projelerinden 2 maaş daha yüksek üst limite izin verilmektedir.)
 - Kabul edilen projenin %10’u kadar tutar genel gider ödemesi olarak destek kapsamına ilave edilecektir. (Genel gider destek ödemesi sadece 1511 programı kapsamında verilmektedir.)

Son Başvuru Tarihi:     12 Ocak 2015 (17:30)


Detaylı bilgi ve hibe proje başvurusu için Uzman Danışmanlık ekibimize aşağıdaki sayfadan ulaşabilirsiniz.

Çağrı Kodu
1511-MAKİNE-2014-AG-02

Çağrı Başlığı
Bütünleşik Hidrolik Servo Silindir Geliştirilmesi
Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar
Malzeme ve ürün testlerinde, simülatör, robotik, takım tezgahları vb. uygulamalarda kullanılan hidrolik servo silindir sistemleri ithal yoluyla temin edilmektedir. Çağrının amacı bu tür bütünleşik sistemlerin ve esnek yapılı kontrol yazılımının yurt içinde geliştirilmesidir.

Çağrı Konu ve Kapsamı
Çağrı konusu ve kapsamı
Hidrolik servo sistemlerinde kullanılan silindir, elektronik donanım, kontrol algoritmaları ve yazılımın bütünleşik olarak geliştirilmesi, test edilmesi ve seri üretime hazırlık çalışmaları çağrı konusu ve kapsamıdır.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:
Hidrolik servo silindir 0,5 ton ve üzeri yük değerinde, farklı kurs boyları sağlayan bir ürün olmalıdır. 0-8 Hz aralığında genlik kaybı olmamalı ve 30 Hz’e kadar frekanslarda çalışabilmeli, hassas konum, kuvvet veya hız kontrolü yapabilmelidir. Kontrol yazılımı farklı kontrol yöntemlerini uygulamaya olanak vermelidir.

Çağrı Takvimi

 

Çağrı Açılış Tarihi

15 Eylül 2014

Çağrı Kapanış Tarihi

19 Ocak 2015

Ön Kat Son Tarih

12 Ocak 2015 Saat : 17:30

Proje Öneri Başvuru Tarihleri

15 Ekim 2014 19 Ocak 2015 Saat : 17:30

*:  Proje başvurula yapabilmek için  proje öneri başğınız ve  kuruluşunuz durumu ile  ilgili belgeleri TÜBİTAKa sunarak  ön  kayıt  onayı  almanız gerekmektedir. Burada  belirtilen  tarih  bu  evrakların  BİTAKa  evrak girişinin yapılabileceği en son tarihi ifade etmektedir. Bu tarihe kadar ön kayıt evraklanı TAKa ulaştıramayanlar proje bavurusu yapamayacaktır.


Çağrıya Özel Şartlar

Proje süresi üst nırı           : 36 Ay
Proje tçesi üst nırı         :
3.000.000 TL
İş
birliği yapısı                         : Tasarım amasında üniversitelerden danışmanlık alınması tavsiye edilir.

Diğer hususlar                        :

•   Test ekipmanlarının birlikte geliştirildiği projelere öncelik verilecektir.
•   Üniversite ve diğer araştırma kurumlarıyla işbirlikleri dikkate alınacaktır.
•    Sistem veya teknolojinin -yurtiçi veya yurtdışından- ağırlıklı olarak hazır alındığı projeler, çağrı kapsamı dışındadır.
•   Sadece sistem entegrasyonu/montajı içeren pilot uygulama projeleri çağrı kapsamı dışındadır.
•   Tasarım ve Ar-Ge faaliyetleri yurtdışında yapılan çalışmalar çağrı kapsamı dışındadır.
•    Çağrının  temel  amacı  ulusal  sanayimizin  imkanlarını  geliştirmektir.    Bu  nedenle  teknoloji transferi niteliğindeki projeler çağrı kapsamı dışındadır.

İlgili Belgeler
•   1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı
Uygulama Esasları
•   1511 Proje Öneri Başvuru Formu (AGY111-02)
Bu çağrı duyurusu TÜBİTAK 1511 kodlu “Öncelikli Alanlarda Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri  Destekleme Programı”  uygulama  esasları  çerçevesinde  yapılmış  olup,  burada  belirtilmeyen hususlar için uygulama esaslarında yer alan hükümler geçerlidir.