Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 Çağrı Konu ve Kapsamı

Polimer bazlı kompozitler, polimer matris, takviye elemanları ve arayüzden oluşmaktadır. Bu nedenle çağrı her üç bileşeni ve bu kompozitlerin üretim teknolojilerini kapsamaktadır. Çağrıya dahil olan konuları şu şekilde sıralayabiliriz:

1. Yeni polimer matrislerin ve uyumlaştırıcıların geliştirilmesi ve/veya sentezi; bu matrislerin ve uyumlaştırıcıların polimer kompozitlerde kullanılmasıyla üstün özellikler veya ekonomik getiri sağlanması.

2. Taneli, fiber, pulsu veya tabakalı yapıya sahip makro/mikro/nano boyutlardaki takviye elemanlarının geliştirilmesi ve polimer kompozitlerde kullanılmasıyla üstün özellikler veya ekonomik getiri sağlanması.

3. Polimer matris ve takviye elemanları arasındaki arayüzün iyileştirilmesiyle polimer kompozitlere üstün özellikler veya ekonomik getiri sağlanması.

4. Yeni polimer kompozit malzeme üretim tekniklerinin bulunması veya var olan tekniklerin iyileştirilmesiyle üstün özellikler veya ekonomik getiri sağlanması. Örneğin;

-Termoplastik/Termoset Prepreg Kompozit üretim teknolojilerinin geliştirilmesi

-Yenilikçi “RTM” (Resin Transfer Molding) ve benzeri uygulamaların geliştirilmesi

-Yenilikçi “In-Mold” kompozit enjeksiyon sistemlerinin geliştirilmesi

- Gözenekli kompozit yapıların geliştirilmesi

- Araç içi panel parçalarının üretilmesine yönelik kompozit teknolojilerinin geliştirilmesi

- Kompozit üretim teknolojileri için yenilikçi alet ve teçhizatın iyileştirilmesi/geliştirilmesi

5. Otomotiv endüstrisinde kullanılan polimer kompozitlerin ekonomik bir şekilde geri kazanımının sağlanması. Örneğin; plastiklerin geri dönüştürülmesinde yukarı dönüşüm (upcycling) tekniği kullanılması.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:

Geliştirilecek malzeme, ürün ve teknolojilerin otomotiv ana ve yan sanayi beklentilerini karşılar nitelikte olması, hedeflenen çıktıların ve teknik özelliklerin otomotiv sektörü ve malzeme teknolojileri alanında geçerli mevcut spesifikasyonlara ve standartlara uygun olarak ölçülmesi ve raporlanması beklenmektedir. İstenen teknik özellikler kullanım alanına bağlı olacaktır. Çoğu uygulamalar düşük yoğunlukla yüksek gerilme direnci ve yüksek gerilme modülü elde etmeye yönelik olmasına rağmen tek uygulama alanı bu değildir. Matris, takviye elemanı ve arayüz çalışmaları sonucu üretilen kompozit malzemelerde aranan özelliklerden belli başlıları şunlar olabilir:

1. Düşük yoğunluk,

2. Yüksek gerilme dayanımı,

3. Yüksek darbe dayanımı

4. Yüksek aşınma direnci

5. Yüksek korozyon direnci

6. Yüksek yorulma direnci

7. Hasar toleransı

8. Leke tutmama

9. Geri kazanım

10. Ekonomik olma

Kompozit malzeme üretim tekniklerinden istenen çıktı da, bu teknikle üretilecek malzemenin yukarıda sayılan özelliklerden bir veya birkaçına sahip olmasıdır. Otomotiv sektörü için geliştirilecek fonksiyonel ve akıllı kompozitler de bu çağrı kapsamındadır.

Çağrı kapsamında olmayan konular:

Otomotiv sektörüne yönelik olmayan, özgün, yenilikçi veya ekonomik unsurlar içermeyen ve proje sonucunda polimer kompozit malzeme üretimini hedeflemeyen, örneğin sadece analize veya teoriye dönük çalışmalar çağrı kapsamı dışındadır.

 

Çağrıya Özel Şartlar

Proje Süresi Üst Sınırı: 36 ay

Proje Bütçesi Üst Sınırı: 5.000.000-TL

Ortaklı Proje Bütçesi Üst Sınırı: 7.000.000-TL

İşbirliği Yapısı: Kısıt yoktur.

Diğer Hususlar: Proje önerisi konusunda faaliyet gösteren diğer akademik birimler ve /veya araştırma kuruluşlarıyla işbirliği yapılması önerilmektedir.


Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Bizi takip etmeye devam edin…

Rakamlarla Alkaze
Alkaze’nin danışmanlığını yaptığı TÜBİTAK AR-GE projelerinde %95 proje kabul başarısına ulaştığını biliyor muydunuz?

Örnek Ar-Ge Projesi