Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 



TÜBİTAK’tan -1511- Evde Hasta Bakımına Yönelik Biyomedikal Ekipmanların Geliştirilmesi Çağrısı

Bu çağrının amacı, evde bakım hizmetlerinin kalitesini ve etkinliğini artırmayı amaçlayan biyomedikal ekipmanları yerli kaynaklarla geliştirecek teknolojik bilgi birikimini sağlamak ve bu teknolojileri elde etmektir.

Çağrı Konu ve Kapsamı

Evde bakım gerektiren hastaların manipülasyonu gerek tedavinin etkinliği, hastanın konforu, gerekse Hasta yakınları ile birlikte hastabakıcının konforu açısından oldukça önemlidir.

Bu çağrının konusu evde hasta bakımı gerektiren durumlarda kullanılacak biyomedikal ekipmanların geliştirilmesi için proje önerilerini desteklemektir.

Buna göre:

1- Evde bakım gerektiren hastaların tedavisi ve rehabilitasyonuna yönelik donanımların (mekanik, elektronik, elektro-mekanik) geliştirilmesi,
2- Evde bakım hastalarının üst ekstremitelerini kullanarak günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmelerine yönelik robotik manipülatörlerin (yemek yediriciler, tutucu ve kaldırıcılar vb) geliştirilmesi,
3- Uzun süreli yatan hastalarda yatak yarasını önlemeye yönelik robotik manipülatörlerin geliştirilmesi
4- Evde fizik tedavi ve rehabilitasyonu devam eden hastalar için, bu amaca yönelik, uzaktan kontrol edilebilen rehabilitasyon robotlarının geliştirilmesi,
5- Hastanın evde hareketliliğini sağlayan sistemlerin geliştirilmesi
6- Evde bakım hastalarının (down sendromlu hastalar, geriatri hastaları, serebral palsili çocuklar vb) tedavileri esnasında, mental rehabilitasyona ihtiyaç duyulması durumunda buna destek verecek bilişsel robotik sistemlerin geliştirilmesi çağrı kapsamını oluşturmaktadır.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:

· Fizik tedavi rehabilitasyon robotlarında kuvvet ve konum geri beslemesinin olması, hastadan gelen tepkilere uygun olarak tedavi sürecinin değiştirilmesi, internet tabanlı olarak sistemin kaydettiği verilerin tedavi merkezine ulaştırılması ve gereği halinde tedavi programının uzman hekim tarafından uzaktan değiştirilebilmesi mümkün olmalıdır

· Batarya ile çalışan sistemlerde enerji planlamasının, verimlilik ve hastanın ihtiyacı olabilecek minimum süreyi karşılayacak şekilde tasarlanması gerekmektedir.

· Geliştirilmesi planlanan tüm sistem bileşenleri, türüne göre uluslararası standartların gerektirdiği asgari teknik özelliklere sahip olmalıdır.

· Kullanılacak yöntemlerin çalışma ve sonuç verme süreleri, klinik kullanıma uygun olmalıdır.

· İlgili standartlar proje önerisinde belirtilmeli ve hedeflenen çıktılar rakip ürünlerle karşılaştırmalı olarak sunulmalıdır.

· Kurumumuza sunulan proje önerileri, insandan anket, mülakat, odak grup çalışması, deney vb. yollarla veri toplanmasını ve/ veya İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılmasını öngörüyor ise başvuru öncesinde ilgili kurumun İnsan Araştırmaları Etik Kurulu/Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerlik Çalışmaları Etik Kurulları/Klinik Araştırmalar Etik Kurulu/Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’ndan (HADYEK) Etik Kurul Onay Belgesi alınması zorunlu olup, belgenin çağrı kapanış tarihine kadar proje öneri bilgileri formu ile birlikte sunulması gerekmektedir.

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:

Proje Süresi Üst Sınırı: 30 ay

Proje Bütçesi Üst Sınırı: 3.000.000 TL

İşbirliği Yapısı:

-Üniversite ve diğer araştırma kurumlarıyla işbirlikleri dikkate alınacaktır. Taraflarca imzalanmış ilgili ön sözleşmenin proje başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.

Diğer Hususlar:

-Çağrının temel amacı, biyomedikal ekipmanlar alanında çağrı konusu ile ilgili ulusal bilgi birikiminin arttırılmasıdır. Bu nedenle, sistem ve/veya teknolojinin -yurtiçi veya yurtdışından ağırlıklı olarak hazır alındığı ve/veya teknoloji transferi niteliğindeki projeler, çağrı kapsamı dışındadır.

 -Sadece sistem entegrasyonu/montajı içeren pilot uygulama projeleri çağrı kapsamı dışındadır.

- Tasarım ve Ar-Ge faaliyetleri yurtdışında ve/veya büyük oranda firma dışında yapılan çalışmalar çağrı kapsamı dışındadır

Çağrı Ön Kayıt Son Tarihi:  28 Temmuz 2017

Detaylı bilgi ve Uzman Danışmanlık ekibimize buradan ulaşabilirsiniz

Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn veTwitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Bizi takip etmeye devam edin…

Rakamlarla Alkaze
Alkaze’nin danışmanlığını yaptığı TÜBİTAK AR-GE projelerinde %95 proje kabul başarısına ulaştığını biliyor muydunuz?

Örnek Ar-Ge Projesi