Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 TÜBİTAK’tan -1511- V2X Haberleşme Katmanlarına Yönelik Teknolojilerin Geliştirilmesi Çağrısı

Akıllı ulaşım sistemleri alanında araçlar ve ulaşım alt yapılarının gömülü sistem çözümleri ile ağ yapılı, daha güvenli, daha verimli, daha çevreci hale getirilmesi ihtiyacı vardır. Uluslararası firmalarla rekabet edebilecek ve bu pazarlara girebilecek ürünlerin geliştirilmesi gerekmektedir

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürün/özelliklere odaklanacaktır:

· V2X haberleşme uygulamalarını destekleyecek, var olan standartlarla uyumlu donanım ve yazılım uygulamaları · V2X uygulamalarını destekleyen sabit istasyon ve diğer altyapı haberleşme sistemleri tasarımı · Haberleşme katmanlarında [Fiziksel (Physical), Bağ (Link), Ağ (Network), Taşıma (Transport) vb.] oluşan problemlere yönelik çözümler · Olağan dışı ve acil durumların sezimi, sınıflandırılması ve yönetilmesine yönelik V2X haberleşmesi çerçevesine uygun tasarımlar · Standartlar çerçevesinde belirlenen protokollerden kaynaklanan problemlerin çözümü için optimizasyonun yapılması · RF antenlerden kaynaklanan problemlerin çözümü için optimizasyonun yapılması · Mikrodalga ve Terahertz Frekanslarında Radyo Erişim Teknolojileri · Yazılım Tanımlı Ağlar (SDN) ve Ağ Fonksiyonlarının Sanallaştırılması (NFV) · Heterojen Ağ Teknolojileri (HetNets) · 5G ve ötesi haberleşme sistemlerinde kullanılabilecek tekniklerin geliştirilmesi (veri iletim kapasitesi, gecikme süresi ve enerji kullanımı açısından 5G ve ötesi hedeflere ulaşmayı sağlayacak yöntemler)

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:

Proje çıktılarında, ETSI ve benzeri uluslararası standartlarda verilen metriklerin sağlanması ve aşağıdaki teknik özelliklerden proje konusu ile ilgili olanlarının bulunması beklenmektedir.

 Ağda oluşan tıkanıklığı (congestion) çözme özelliği

 Güvenli ve hızlı haberleşme

 Düşük gecikmeli, kayıpsız ve/veya yüksek hızlı paket yönlendirme (routing) özelliği

 Yüksek hassasiyetli, düşük gecikmeli ve yüksek hızlı araç ve nesne konumlandırma özelliği

 Kritik, ölçeklenebilir V2X özellikleri

 Özgün şekilde optimize edilmiş haberleşme protokolleri, RF antenler ve algoritmalar

 

Projeler aşağıdaki ve benzeri çalışmaları içerecektir:

 Uygulamanın ve gereksinimlerinin uluslararası standartlara uygun şekilde belirlenmesi (Beklenen Çıktı: Gereksinim dokümanı)

 Tasarım yapılması ve prototip gerçeklenmesi, yazılım benzetim ve laboratuvar ortamında test edilmesi (Beklenen Çıktı: Tasarım dokümanı; Sistem prototipi)

 Saha, performans, yük ve stres testlerinin yapılması (Beklenen Çıktı: Saha test dokümanları)

 Projelerde hem yazılım hem de donanım geliştirme faaliyetlerinin birlikte bulunması

 Önerilecek çözüme dair literatür araştırmasının tamamlanmış olması gerekmektedir.

Çağrı kapsamında olmayan konular:

 Sadece entegrasyon/montaj içeren uygulama projeleri destek kapsamı dışındadır.

 Salt yazılım geliştirme faaliyetlerine dayalı projeler desteklenmeyecektir.

 Çağrının odak noktası çağrı metninde belirtilen şartları taşıyan gömülü sistemlerin geliştirilmesidir. Bu yüzden tesis/alt yapı geliştirmeye yönelik projeler desteklenmeyecektir.

 Düşük performanslı (hobi düzeyi) geliştirme kartlarının kullanıldığı projeler desteklenmeyecektir.

 Tasarım ve Ar-Ge faaliyetleri yurtdışında yapılan sistemler çağrı kapsamı dışındadır.

Diğer Hususlar:

 Araç veya bileşen üreticisi bir firma ile ortak çalışılması önerilmektedir.

 Üniversite ve/veya araştırma merkezleri ile işbirliği içeren projelere öncelik verilecektir.

 Proje çıktılarının ilgili uluslararası standartları karşılaması beklenmektedir.

 

 

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:

Proje süresi üst sınırı : 24 ay

Proje bütçesi üst sınırı : 2.000.000 TL*

İşbirliği yapısı : Kısıt yok.

Diğer hususlar :

Üniversite ve/veya araştırma merkezleri ile işbirliği içeren projelere öncelik verilecektir. Taraflarca

imzalanmış ilgili ön sözleşmenin proje başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.

*: Ortaklı projelerde bütçe üst sınırı toplam proje bütçesi için 3.000.000 TL’dir.

Çağrı Ön Kayıt Son Tarihi:  28 Temmuz 2017

 

Detaylı bilgi ve Uzman Danışmanlık ekibimize buradan ulaşabilirsiniz

Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn veTwitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Bizi takip etmeye devam edin…

Rakamlarla Alkaze
Alkaze Danışmanlık’ın, bugüne kadar Türkiye’deki firmalara Ar-Ge Desteklerinden 200 Milyon TL kazandırdığını biliyor muydunuz ?

Örnek Ar-Ge Projesi