Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 TÜBİTAK’tan -1511- Güvenli İmalat Hatları Çağrısı

Çağrının amacı, mevcut güvenlik standartları dahilinde, imalat hatlarında güvenli çalışma koşullarının oluşturulmasını sağlayacak, insan-makine-robot etkileşiminde etkin işbirlikçi çalışma yöntemlerinin kullanıldığı ve iş sağlığı ve güvenliğine yönelik gerekliliklerin yerine getirildiği yerli güvenli otomasyon sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulamalarının gerçekleştirilmesidir.

Çağrı Konu ve Kapsamı

Çağrının konusu, insan-makine-robot etkileşiminin olduğu imalat hatlarında kullanılmak üzere güvenli üretim ve çalışma koşullarının oluşturulmasına yönelik otomasyon sistemlerinde kullanılacak donanım ve yazılım bileşenlerinin tasarım ve uygulamalarının yapılmasıdır.

 Çağrı kapsamında geliştirilecek güvenli imalat hatlarında ilgili sektörel güvenlik standartlarına ve robotik otomasyon içeren sistemler için TS EN ISO 10218-1, TS EN ISO 10218-2 ve işbirlikçi robotlar için bu standartlara ek olarak ISO/TS 15066 standardına da uygunluk beklenmektedir. Proje önerisinde başarı ölçütlerinin ilgili standartlar ile ilişkilendirilerek tanımlanması ve başarı performanslarının nasıl ölçüleceğinin detaylı bir şekilde belirtilmesi beklenmektedir. Proje kapsamında sunulan senaryolar için risk değerlendirmeleri detaylı bir şekilde yapılmalıdır.

 

Projeler en az aşağıda belirtilen çalışmaları içermelidir:

1. İnsan-Makine-Robot etkileşim senaryoları: Yapılacak proje önerisinde özellikle iş sağlığı ve güvenliği konularının öne çıktığı insan-robot ya da insan-makine etkileşiminin önem arz ettiği uygulamalar (işçi ve robot kabiliyetlerinin birlikte kullanılması gereken yerler, işçinin yönlendirmesi ile sadece işçinin yapabileceği işler vb.) değerlendirmeye alınmalıdır.

2. Güvenlik, ergonomi, hız ve verimlilik kriterlerine uygun İnsan-Makine-Robot etkileşimli otomasyon sistemleri: Proje ile sunulan otomasyon sistemi, işçi güvenliği ve ergonomik çalışma koşulları ile birlikte yüksek hız ve yüksek verimlilik gereksinimlerini de sağlamalıdır.

3. Programlama ve çalışma şartlarına ilişkin parametrelerin belirlenmesi (yörünge planlaması, hareket ve kontrol parametreleri vb.) işlemlerinde insan faktörünü ortadan kaldıran ya da çok azaltan önlemler: Geliştirilecek otomasyon sistemi yapısında yer alan tüm programlama ve ilgili çalışma şartlarına ilişkin parametrelerin belirlenmesi işlemlerinin, çalışma ortamındaki değişikliklere insan müdahalesi olmadan kendi kendine uyum sağlayacak nitelikte olması gerekmektedir.

4. İnsan-robot etkileşiminin güvenlik standartlarına uygun olarak sağlanması: İmalata yönelik robotik otomasyon sistemlerinde, robotun çalışma uzayı içerisindeki insan varlığı en temel güvenlik sorunlarından biridir. Güvenli çalışma koşullarının oluşturulabilmesi için kullanılan robotun insan varlığını algılaması ve/veya insandan gelen girdilere duyarlı olması gerekmektedir. Önerilecek projelerde, insan-robot etkileşimini yönetecek ve farklı sektörlerdeki imalatlara uyarlanabilecek nitelikte esnek donanım ve algoritmaların geliştirilmesi ve bunların uygulamasının/uygulamalarının yapılması beklenmektedir.

5. İş sağlığı ve güvenliği açısından kritik proseslerde (ağır yük koşulları, ergonomi, kimyasal etkiler, hassas işler vb.) işçinin yönlendirmesi ile yapılacak işe gerçek zamanlı destek verebilmesi: İşçinin yönlendirmesi ile insan ve robot etkileşimli çalışabilmelidir. Üretim sistem otomasyonunun ortamda oluşabilecek tehditleri algılaması ve gerekli uyarıları üretmesi beklenmektedir. Bu çalışmalarda arttırılmış gerçeklik (“Augmented Reality”) yaklaşımlarından yararlanılması olumlu olarak değerlendirilecektir.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:

· Çağrı kapsamında geliştirilecek güvenli imalat hatlarında ilgili sektörel güvenlik standartlarına ve robotik otomasyon içeren sistemler için TS EN ISO 10218-1, TS EN ISO 10218-2 ve işbirlikçi robotlar için bu standartlara ek olarak ISO/TS 15066 standardına da uygunluk beklenmektedir.

· İnsan-Makine-Robot etkileşim senaryoları: Risk analizi yapılarak otomasyon tasarım kriterleri (ergonomi, hız, verimlilik vb.) belirlenmeli ve proje önerisinde sunulmalıdır. Proje sürecinde gerçekleştirilecek test ve raporlama faaliyetleri ilgili iş paketlerinde detaylı olarak verilmelidir. Bu çalışmalarda mevcut ya da yeni geliştirilecek simülasyon yazılımlarının kullanılması ve senaryoların oluşturulmasında uygulamalar sonucunda oluşacak deneyimler dikkate alınarak güncellenebilir bir yapının hedeflenmesi olumlu olarak değerlendirilecektir.

· Sensör uygulamaları: Güvenli imalat sistemi üzerinde birden fazla ve farklı türden algılayıcının kullanılması ile oluşturulacak bilgilerin/verilerin doğruluğunun teyit ettirilmesi ve sistemdeki diğer bileşenler ile paylaşılabilir formatta sunularak otomasyon sisteminde kullanılması ve kontrol hatalarının en aza indirilmesi gerekmektedir.

· İnsan-Makine-Robot etkileşimli otomasyon sistemi: Güvenlik, ergonomi, hız ve verimlilik kriterlerini ve gereksinimlerini karşılayan İnsan-Makine-Robot etkileşimli otomasyon sisteminin


Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:

Proje süresi üst sınırı : 30 Ay 

Proje bütçesi üst sınırı : 2.500.000.-TL

İşbirliği yapısı : Proje başvurusu, hedeflenen çıktıyı gerçekleştirebilecek tek bir kuruluş tarafından yapılabilmekle birlikte kuruluşlar arası görev dağılımı uzmanlık alanlarına uygun olarak yapılmış ortaklı başvurular da olumlu bir husus olarak göz önüne alınacaktır.

Diğer hususlar :

· Proje kapsamında geliştirilecek güvenli imalat hattında, altyapı yatırımına yönelik hazır robot manipülatör ve tezgah alımları proje kapsamı dışında bırakılacaktır.

· Geliştirilecek sistemin farklı sektörlere de uygulanabilir nitelikte olması yönü ile ticarileşme potansiyelinin yüksek olması beklenmektedir. Bu kapsamda proje önerisinde, hedeflenen endüstriyel uygulamaların detaylandırılarak konu ile ilgili sistemin yaygın kullanım potansiyeline yönelik piyasa araştırmalarına da yer verilmesi gerekmektedir.

· Üniversitelerden ve/veya araştırma merkezlerinden akademik danışmanlık alımı yapılması proje değerlendirmesinde dikkate alınacaktır.

· Projede hedeflenen tasarımların doğrulanarak ticarileştirilebilmesi için ana sanayi ve yan sanayi işbirliğine dayalı planlamanın yapılması önerilmektedir.

· Sadece sistem entegrasyonu/montajı içeren pilot uygulama projeleri çağrı kapsamı dışındadır.
· Tasarım ve Ar-Ge faaliyetleri firma dışında yapılan çalışmalar çağrı kapsamı dışındadır


Çağrı Ön Kayıt Son Tarihi:  28 Temmuz 2017

Detaylı bilgi ve Uzman Danışmanlık ekibimize buradan ulaşabilirsiniz

Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn veTwitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Bizi takip etmeye devam edin…

Rakamlarla Alkaze
Alkaze Danışmanlık’ın, bugüne kadar Türkiye’deki firmalara Ar-Ge Desteklerinden 200 Milyon TL kazandırdığını biliyor muydunuz ?

Örnek Ar-Ge Projesi