Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 TÜBİTAK’tan -1511- Bulut Bilişim-İmalat Sektörüne ve Üretime Yönelik Büyük Veri İşleme Teknolojilerinin Geliştirilmesi Çağrısı

Bu çağrı ile ülkemizde özel veya açık bulutta çalışabilme özelliğine sahip imalat sektörüne ve üretime yönelik büyük veri işleme ve analizi tekniklerinin geliştirilmesi amacıyla Ar-Ge çalışmalarının yapılması ve etkin çözümlerin ortaya çıkarılması hedeflenmektedir.

Çağrı Konu ve Kapsamı

İmalat sektörüne ve üretime yönelik özel veya açık bulutta çalışabilme özelliğine sahip büyük veri işleme ve analizi uygulamalarının/sistemlerinin geliştirilmesi çağrı kapsamında değerlendirilecektir. Büyük veri işleme ve analizini içeren aşağıdaki uygulamalar/sistemler örnek olarak verilebilir:

· Üretime yönelik iş süreçlerinin yönetimine, iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik büyük veri analizi uygulamaları

· Önleyici ve öngörücü bakım (preventive and predictive maintenance) uygulamaları

· Üretim sistemlerinde anomali tespiti (anomaly detection) uygulamaları

· Üretim hatlarında kullanılan otonom robotlarda büyük veri işleme uygulamaları

· Ürünlere yönelik toplanacak verilerin davranışsal (behavioral) analizi uygulamaları

· Üretimde maliyeti düşürecek ve kaliteyi arttıracak keşifsel büyük veri analizi (exploratory big data analysis) uygulamaları

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler: Yukarıda konu ve kapsamı belirtilen alanlarda sunulacak çözümlerin aşağıda verilen ölçütler doğrultusunda geliştirilmesi gerekmektedir. Bu ölçütleri içermemesi durumunda proje çağrı kapsamında değerlendirilmeyecektir.

· Özel veya açık bulutta (private and public cloud) çalışabilme özelliği olması
· Projenin uygulanmasının planlandığı üretim firması/firmalarından iyi niyet mektubu alınarak proje öneri bilgileri formunun ek bölümüne eklenmesi gerekmektedir. Şayet başvuran firma projeyi kendi üretim hattında uygulayacak ise bunu belirten bir doküman yüklemelidir.
· İşlenmesi gereken verinin büyüklüğü, hacmi, akış hızı ve çeşitliliğine proje öneri bilgileri formunun B.2.1.2 “Projenin AR-GE kapsamını açıklayınız” alanında yer verilmesi
· Geliştirilecek ürünün pazar araştırmasının yapılmış olması
· Veri işleme ve/veya analizi platformlarının dağıtık çalıştırma ortamlarında ölçeklenebilir olması
· Verilerin korunması ve mahremiyetinin sağlanmasına yönelik planlamanın yapılmış olması
· Etkin raporlama araçlarını içermesi

 

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:

Proje süresi üst sınırı : 24 ay

Proje bütçesi üst sınırı : 2.500.000 TL*

İşbirliği yapısı : Kısıt yok.

Diğer hususlar :

: Ortaklı projelerde bütçe üst sınırı toplam proje bütçesi için 3.500.000 TL’dir.

Çağrı Ön Kayıt Son Tarihi:  28 Temmuz 2017

Detaylı bilgi ve Uzman Danışmanlık ekibimize buradan ulaşabilirsiniz

Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn veTwitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Bizi takip etmeye devam edin…

Rakamlarla Alkaze
Alkaze Danışmanlık’ın, bugüne kadar Türkiye’deki firmalara Ar-Ge Desteklerinden 200 Milyon TL kazandırdığını biliyor muydunuz ?

Örnek Ar-Ge Projesi