Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 TÜBİTAK’tan -1511- Endüstriyel Ana Kimyasalların/Etken Maddelerin ve Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi Çağrısı

Bu çağrı kapsamında;
 
mevcut hammadde ve ara ürünlere fiyat ve performans anlamında alternatif olabilecek veya mevcut yurtdışı kaynaklı hammadde kullanımını büyük ölçüde azaltacak, çevre ve insan sağlığına duyarlı üretim/üretim teknolojilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Çağrı Konu ve Kapsam:

• Projeler aşağıdaki ve benzeri konulara odaklanacaktır: 

A. Çevre ve insan sağlığının önemi nedeniyle dimetilasetamid (DMAc), dimetilformamid (DMF) ve metilen klorür (DCM) gibi çözücülere alternatif çevre dostu çözücülerin kullanılacağı proseslerin geliştirilmesi
B. Halojen içeren şişirici gazlara (141b gibi) alternatif olarak çevre dostu şişirici gazların kullanılmasına yönelik kimyasalların/ajanların ve teknolojilerin geliştirilmesi
C. Aşağıda belirtilen yüzey aktif kimyasal maddelerinin geliştirilmesi
c1. Biyokütle kaynaklarından ve/veya atıklarından yüzey aktif kimyasal maddelerinin geliştirilmesi              c2. EO/PO esaslı yüzey aktif kimyasal maddelerinin geliştirilmesi
D. Aşağıda belirtilen yaygın olarak kullanılan katkı kimyasallarının geliştirilmesi
d1. DOP/DOS yerine alternatif plastikleştirici (plastifiyanların) geliştirilmesi
d2. DOTG/TMTD gibi hızlandırıcılara alternatif kimyasalların geliştirilmesi
d3. Rezorsinol gibi çapraz bağlayıcı reçinelere alternatif kimyasalların geliştirilmesi
d4. Formaldehit içermeyen alternatif reçine sistemlerinin geliştirilmesi
E. Fosil enerji kaynağı kökenli kimyasal maddelere alternatif yenilenebilir doğal kaynaklardan üretilen, biyobozunur ve/veya geri dönüştürülebilir biyoplastik ve hammaddelerinin geliştirilmesi
F. Bitki besleme, bitki koruma ve bitki gelişim düzenleyici etken maddelerinin geliştirilmesi
G. Aşağıda belirtilen alt başlıklara göre sentetik kauçukların geliştirilmesi
g1. Sentetik kauçuk polimerlerinin/monomerlerinin/katkı maddelerinin geliştirilmesi
g2. Sentetik kauçukların geri dönüşüm teknolojilerinin geliştirilmesi
g3. Sentetik kauçuk üretim ve geri dönüşüm proseslerinde enerji verimliliğinin arttırılması

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:
• Proje çıktısı ürünler ve/veya prosesler ticarileşebilir nitelikte olmalıdır.
• Deneme üretimi veya pilot ölçekli üretim beklenmektedir.
• Ürün özelliklerinin tayininde ilgili uluslararası standartlara ve mevzuatlara uygunluğunun dikkate alınması gerekmektedir.
• Proje çıktısı ürünlerin hangi standartlara göre test edilerek, hangi ürünlere alternatif olacağı belirtilmelidir.
• Proje çıktısı ürün veya prosesin maliyet analizi ve performans özellikleri reel olarak sunulmalıdır. Ürünün raf ömrü irdelenmelidir.
• Proje çıktısı ürünlerin potansiyel kullanım alanları ve kapasiteleri irdelenmelidir.
• Proje çıktısı ürünlerin REACH gereksinimlerini de sağlaması beklenmektedir.

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:

Proje Süresi Üst Sınırı: 36 Ay
Proje Bütçesi Üst Sınırı: 3.000.000 TL
Ortaklı Proje Bütçesi Üst Sınırı: 3.000.000 TL
İşbirliği Yapısı: Kısıt yoktur
Çağrı Ön Kayıt Son Tarihi:  28 Temmuz 2017


Detaylı bilgi ve Uzman Danışmanlık ekibimize buradan ulaşabilirsiniz

Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Bizi takip etmeye devam edin…

Rakamlarla Alkaze

Alkaze'nin danışmanlığında bugüne kadar 750 Başarılı Hibe Proje gerçekleştirildiğini biliyor muydunuz?

Örnek Ar-Ge Projesi