Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 Teknolojik Ürün Yatırım Destekleri Artırıldı

Çağrının amacı;

Bu program ile ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen sanayiye yönelik Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler veya özkaynaklar kullanılarak yapılan ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan teknolojik ürünler ile ilgili Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerce gerçekleştirilecek yatırımların desteklenmesi amaçlanmıştır.

Desteklenen Yatırım Türleri:

1. Komple yeni yatırım

2.Ürün çeşitlendirme

Destek Unsurları

• Yatırım proje tutarını oluşturan harcamalar için sağlanacak geri ödemesiz destek Makine ve Teçhizat Desteği

• Yatırım proje tutarını oluşturan harcamalar için alınacak yatırım kredisine ait faiz desteği Kredi Faiz Desteği

• Üretim aşamasındaki işletme dönemine ait giderler için sağlanacak destek

1.     Küçük işletmeler:

Makine ve Teçhizat Desteği - Kredi Faiz Desteği - İşletme Gideri Desteği 

2.     Orta büyüklükteki işletmeler:  

Makine ve Teçhizat Desteği - Kredi Faiz Desteği –

3.     Büyük işletmeler:

Makine ve Teçhizat Desteği

Yatırım konusu teknolojik ürünün üretimine yönelik yatırım   proje tutarını oluşturan harcamalara, işletmenin büyüklüğüne göre aşağıdaki tutarlarda geri ödemesiz destek sağlanır:

a) Mikro işletmelere, yatırım proje tutarının en fazla %60’ı kadar destek sağlanır. Bu destek tutarı 8.000.000 TL’yi geçemez.

b) Küçük işletmelere, yatırım proje tutarının en fazla %50’si kadar destek sağlanır. Bu destek tutarı 7.000.000 TL’yi geçemez.

c) Orta büyüklükteki işletmelere, yatırım proje tutarının en fazla %40’ı kadar destek sağlanır. Bu destek tutarı 6.000.000 TL’yi geçemez.

ç) Büyük işletmelere, yatırım proje tutarının en fazla % 10’u kadar destek sağlanır. Bu destek tutarı 3.000.000 TL’yi geçemez.

Her bir yatırım projesi için işletmelere sağlanacak makine ve teçhizat desteği tutarı ile işletme gideri desteği tutarının toplamı yerli malı ilave puanı dahil 10.000.000 TL’yi geçemez

Makine ve teçhizat desteği:

Yatırım proje tutarının 10.000.000 TL’ye kadar olan kısmı, yatırım harcamaları olarak desteklenir

İşletme gideri desteği :

Yatırımını tamamlamış mikro ve küçük işletmelere, aşağıdaki gider kalemlerinden biri veya birkaçı esas alınarak destek sağlanır:

·        Enerji giderleri: Üretim amaçlı yıllık kullanılan enerji bedelinin en fazla %75’i kadar

·        Personel giderleri: Yıllık istihdam edilen personel için, destek ödemesinin yapıldığı tarih esas alınarak o dönem uygulanan brüt asgari ücret tutarının en fazla %75’i kadar.

·        Kira gideri: Yıllık kira giderinin en fazla %75’i kadar.

Kredi faiz desteği:

·        Yatırım projelerinde 50.000.000 TL’ye kadar olan yatırım harcamaları desteklenir.

·        İşletmelere sağlanacak faiz destek üst limiti 10.000.000 TL dir

Desteklenen Harcama Kalemleri Nelerdir?

• Makine ve teçhizat bedelleri

• Yardımcı makine ve teçhizat bedelleri

• Makine, araç-gereç taşıma ve sigorta bedelleri

• Montaj giderleri

• Yatırım projesi için hazırlanacak “Fizibilite Raporu” gideri

Rakamlarla Alkaze
Alkaze’nin danışmanlığını yaptığı TÜBİTAK AR-GE projelerinde %95 proje kabul başarısına ulaştığını biliyor muydunuz?

Örnek Ar-Ge Projesi