Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri için Yıllık Faaliyet Raporu Zamanı Yaklaşıyor

10 Ağustos 2016 tarihinde Resmî Gazete'nin 29797 sayısında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yayınlandığı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Ve Denetim Yönetmeliği'ne göre; Ar-Ge merkezlerinde veya tasarım merkezlerinin yıllık faaliyet raporlarını hazırlayıp sunmasında son aylara girmiş bulunmaktayız. Buna göre; Ar-Ge merkezlerinde veya tasarım merkezlerinde, yürütülen faaliyetlere ilişkin faaliyet raporu, takvim yılını kapsayacak şekilde ve takip eden yılın en geç mayıs ayı içinde Bakanlığa yazılı veya elektronik ortamda sunulur. Bakanlık, faaliyet raporunun şekil ve içeriği açısından ön incelemesini yapar, eksik bilgi ve evrak bulunması hâlinde, tespit edilen eksiklikler işletme tarafından tamamlanarak en geç on iş günü içinde Bakanlığa yazılı veya elektronik ortamda sunulur.
 
Ayrıca aynı yönetmelikte bizlere belirtilen şekilde, Ar-Ge merkezleri veya tasarım merkezlerinin izleme faaliyetine ilişkin işlemler her yıl için takip eden yılın haziran ayından takvim yılı sonuna kadarki süre içerisinde tamamlanacağı bilgisi verilmektedir. Unutulmamalıdır ki, Bakanlar kurulunca tespit edilecek faaliyetler kapsamında Ar-Ge veya tasarım merkezi dışında geçirilecek sürelerin proje kapsamında ve zorunlu olduğunun tevsiki ve sorumluluğu, Ar-Ge veya tasarım merkezi yönetimine aittir. Bu kapsamda teşvikten yararlanmış olan Ar-Ge veya tasarım personeline ilişkin liste projeler itibarıyla Bakanlığa sunulan yıllık faaliyet raporlarında bildirmekle yükümlüdür.
 
Ar-Ge ve Tasarım Merkezi olan tüm firmalara tavsiyemizi bir kez de buradan iletmek isteriz. Gereken çalışmaların yapılması ve faaliyet raporunuzun hazırlanmasını lütfen Mayıs ayına bırakmayınız. Hazırlıkları öncesinde yaparak, Mayıs ayında sunum telaşına düşmemekte fayda olacaktır.
 
Son olarak, Bakanlar Kurulunca belirlenen kriterleri haiz Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik veya tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artışının yüzde ellisine kadarı yukarıdaki esaslar dâhilinde indirim konusu yapılabilir. Bu indirimden yararlanacak işletmelerin, Bakanlar Kurulunca belirlenen kriterler doğrultusunda faaliyet raporu ve ekinde Bakanlıkça istenen belgeleri ibraz etmeleri esas olduğunu hatırlatmak isteriz.

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Kurulum Danışmanlığı Hizmetlerimiz için Alkaze Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.


Detaylı bilgi ve Uzman Danışmanlık ekibimize buradan ulaşabilirsiniz

Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Bizi takip etmeye devam edin…

Rakamlarla Alkaze

Alkaze Danışmanlık’ın, bugüne kadar Türkiye’deki firmalara Ar-Ge Desteklerinden 200 Milyon TL kazandırdığını biliyor muydunuz ?

Örnek Ar-Ge Projesi