Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 Tübitak 1511 kapsamında Kömür ve Biyokütle Gazlaştırma ve Uygulama Teknolojilerinin Geliştirilmesi Proje Çağrısı

Bu çağrıda; kömür ve/veya biyokütle kaynaklarından yararlanarak, ikili üretim (kojenerasyon) ve/veya çoklu üretim (sıvı yakıt, gaz yakıt, kimyasal, elektrik, ısı, vb.) uygulamalarına yönelik yerli teknolojilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Geliştirilecek teknolojilerin düşük ve orta kaliteli kömürlere, biyokütle kaynaklarına ve/veya bunların birlikte kullanımına uygun olması, gaz üretim veriminin yüksek olması ve çevresel etkilerinin standartlar tarafından belirlenen limit değerler içerisinde kalması beklenmektedir.

Çağrı kapsamında önerilecek projelerin aşağıda belirtilen teknolojilerden sadece birine ya da sistem bütünlüğü sağlamak koşuluyla birden fazla teknolojiye odaklanması beklenmektedir:
 • Akışkan yatak gazlaştırma teknolojileri,
• Sürüklemeli yatak gazlaştırma teknolojileri,
• Teknik, ekonomik ve çevresel olarak kömürün ve/veya biyokütle kaynaklarının gazlaştırılmasında uygulanma potansiyeli olan diğer yenilikçi gazlaştırma teknolojileri,
 • Gazlaştırma sonucu üretilen ham gazın kullanım amacına (elektrik, sıvı ve gaz yakıt, kimyasal üretimi uygulamaları) uygun temizleme ve gaz şartlandırma teknolojileri,
• Sentez gazından sıvı yakıt, gaz yakıt ve kimyasal üretimine uygun katalizör ve reaktör teknolojileri.
Buna göre, düşük ve orta kaliteli kömürlere uygun yüksek verimli gazlaştırıcıların geliştirilmesi, minimum enerji gereksinimi ve maksimum oranda kirletici (partikül, tar, H2S, COS, NH3, HCl vb.) giderimi sağlayan gaz temizleme sistemlerinin geliştirilmesi, uygulamaya bağlı olarak gazlaştırıcı dahil proses verimliliği sağlayan basınçlı proseslerin geliştirilmesi, maliyet etkin CO2 yakalama ve ayırma proseslerinin geliştirilmesi, hedeflenen nihai ürüne uygun maliyet etkin ve yüksek performanslı (aktivite, stabilite, ürün seçiciliği vb.) katalizör ve reaktörlerin geliştirilmesi gibi çalışmalar bu çağrı kapsamındadır.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:
 Projelerde geliştirilecek teknolojilerin; endüstriyel veya büyük ölçekli uygulamalara nasıl girdi sağlayacağı belirtilmelidir. Ayrıca, maliyet etkin ve rekabetçi olmaları yanında, asgari olarak aşağıda belirtilen değerleri sağlaması gerekmektedir:
• Sistem ısıl kapasitesinin kojenerasyon uygulamaları için en az 10 MW, yakıt ve kimyasal üretimi uygulamaları için ise en az 5 MW olması,
• Gazlaştırıcı sistemde soğuk gaz üretim veriminin en az %70 olması, karbon dönüşüm veriminin ise en az %95 olması,
• Kojenerasyon uygulamalarında sistemin elektrik ve ısıl güç toplamı olarak en az %68 enerji dönüşüm verimliliğini sağlaması,
- Yakıt ve kimyasal üretimi amacıyla geliştirilecek olan katalizörlerin ürün seçiciliğinin en az %60 olması,
-Gaz temizleme ünitelerinin çıkışında kirletici konsantrasyonlarının uygulama alanına bağlı olarak prosesin gerektirdiği rekabetçi sınır değerlerini sağlaması.

Proje önerisinde, ilgili üniversite ve araştırma kurumlarından proje konusu ile ilgili olarak danışmanlık hizmet alımları şeklinde iş birliği yapılması beklenmektedir.

Ayrıca, projenin özgün değeri ve yenilikçi yönleri açıklanırken, mevcut teknoloji seviyesinin ilgili patentler, akademik yayınlar ve ticari uygulamalar göz önünde bulundurularak detaylandırılması da gerekmektedir. Proje önerilerinde mevcut benzer teknolojilerin özellikleri verilerek, katma değeri yüksek yerli teknolojik ürün ortaya çıkarılması istenmekte olup, ilgili uygulamaların hedef ve başarı ölçütlerinin sayısal olarak açık biçimde verilmesi, teknik, ekonomik ve çevresel açılardan neden tercih edildiğinin kıyaslamalı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir

Sadece entegrasyon/montaj içeren projeler destek kapsamı dışındadır. Ancak, mevcut ve halen testleri tamamlanmış kömür ve/veya biyokütle gazlaştırma uygulamaları kapsamındaki sistemlerin performans ve maliyetlerini iyileştirmeye yönelik projeler de destek kapsamındadır.

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:
Çağrı Kapanış Tarihi:  23 Eylül 2016
Ön Kayıt Son Tarihi :  9 Eylül 2016
Proje Süresi Üst Sınırı: 48 Ay
Proje Bütçesi Üst Sınırı: 5.000.000 TL
Ortaklı Proje Bütçesi Üst Sınırı: 5.000.000 TL

Detaylı bilgi ve Uzman Danışmanlık ekibimize buradan ulaşabilirsiniz. Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.
 
Bizi takip etmeye devam edin…


Rakamlarla Alkaze
Alkaze Danışmanlık’ın, bugüne kadar Türkiye’deki firmalara Ar-Ge Desteklerinden 200 Milyon TL'den fazla hibe kazandırdığını biliyor muydunuz ?

Örnek Ar-Ge Projesi