Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 Tübitak 1511 kapsamında CNC İşleme Merkezi Geliştirilmesi

Yüksek hız, ivme, konumlama hassasiyeti ve tekrarlanabilirlik değerlerine sahip, çevreye
duyarlı, yenilikçi CNC talaşlı imalat işleme merkezleri ve bileşenlerinin geliştirilmesi ve bu sayede dışa bağımlılığımızın azaltılarak gerekli teknolojik bilgi birikiminin sağlanması bu çağrının amaçlarını oluşturmaktadır.

Çağrı Konu ve Kapsamı
Çağrı amaçları doğrultusunda yüksek katma değerli CNC işleme merkezlerinin ve işleme merkezleri bileşenlerinin geliştirilmesi bu çağrının konusudur.
Aşağıda belirtilen ürün/ürünlerin geliştirilmesine yönelik projeler çağrı kapsamındadır:

A) 3-4 eksen CNC İşleme Merkezlerinin geliştirilmesi
B) 5 ve daha fazla eksenli CNC İşleme Merkezlerinin geliştirilmesi
C) CNC Tezgah bileşenlerinin geliştirilmesi
C1) CNC İşleme Merkezleri için iş mili geliştirilmesi
C2) CNC İşleme Merkezleri için kontrol ünitelerinin geliştirilmesi
C3) CNC İşleme Merkezleri için veri toplama kartlarının geliştirilmesi
C4) CNC İşleme Merkezleri için otomatik takım değiştirme sistemlerinin geliştirilmesi
C5) CNC İşleme Merkezleri için otomatik parça sıfırlama sistemlerinin geliştirilmesi
C6) CNC İşleme Merkezleri için izleme (online monitoring) sistemlerinin geliştirilmesi

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:

Çağrı kapsamında belirtilen işleme merkezleri ve bileşenlerinin geliştirilmesi ile ilgili olarak aşağıda her bir başlık altında verilen ilgili teknik özelliklerin sağlanması gerekmektedir.

A) 3-4 eksen CNC İşleme Merkezleri:
3-4 eksenli CNC İşleme Merkezlerinin geliştirilmesine yönelik projelerde aşağıda belirtilen tüm özelliklerin sağlanması gerekmektedir:

-Tezgah otomatik parça sıfırlama sistemine sahip olmalıdır.
-Tezgah takım değiştirme sistemine (en az 24 takım) sahip olmalıdır.
-Tezgah takım içi soğutma sistemine sahip olmalıdır.
-Tezgah eksen hızları; hızlı harekette 50 m/dakika, kesme hareketinde 20 m/dakika
değerlerine en az bir eksende erişebilmelidir.
-Tezgahta 0,2 μm (mikron) tekrarlanabilirlik ve 0,5 μm (mikron) konumlama hassasiyeti
değerleri sağlanabilmelidir.
B) 5 ve daha fazla eksenli CNC İşleme Merkezlerinin geliştirilmesi
En az 5 eksenli CNC İşleme Merkezlerinin geliştirilmesine yönelik projelerde aşağıda belirtilen tüm
özelliklerin sağlanması gerekmektedir:
-Tezgah otomatik parça sıfırlama sistemine sahip olmalıdır.
-Tezgah takım değiştirme sistemine (en az 24 takım) sahip olmalıdır.
-Tezgahın iş mili 20.000 devir/dakika ‘ya erişebilmelidir.
-Tezgah eksen hızları; hızlı harekette 30 m/dakika, kesme hareketinde 10 m/dakika
değerlerine en az bir eksende erişebilmelidir.
-Tezgahta en az 5 eksen eş zamanlı (simultane) çalışma yeteneğine sahip olmalıdır.
-Tezgahta 2 μm (mikron) tekrarlanabilirlik ve 5 μm (mikron) konumlama hassasiyeti
değerleri sağlanabilmelidir.
C) CNC Tezgah bileşenlerinin geliştirilmesi
Aşağıda belirtilen her bir bileşen için verilen teknik özelliklerin sağlanması gerekmektedir.
C1) CNC İşleme Merkezleri için iş mili geliştirilmesi
-İş mili 12.000 devir/dakika hıza erişebilmelidir.
-İş mili takım içi soğutma sistemine sahip olmalıdır.
-İş mili 10kW üstünde güç ile tahrik edilebilmelidir.
C2) CNC İşleme Merkezleri için kontrol ünitelerinin geliştirilmesi
-En az 16 eksen kontrol edebilmesi,
-En az 5 eksende interpolasyon kabiliyetine sahip olması,
-Bütün eksenlerde referans hareket (ivme) profili oluşturabilmesi,
-Sıfırlama kabiliyetine sahip olması (Home Positioning),
-Eksenler arası senkronizasyon özelliği olması,
-En az 1 kHz kapalı çevrim hızına sahip olması,
-Harici sensör (enkoder, Hall etkisi, kamera, lazer vb.) üzerinden kapalı çevrim kontrol
edilebilmesi,
-Sistem modelinin kontrolcü içine gömülmesi ile sistem parametrelerinin optimizasyonunu
gerçekleştirilebilmesi,
-CE normlarında güvenlik standartlarına uygun olması,
-Sistemdeki diğer kontrolcüler ile haberleşme protokolünü (USB, CAN, Ethernet vb. ) ve
kablosuz uzaktan erişimi desteklemesi,
-Kolay programlanabilir, kullanıcı arayüzü kendisine ait ve tüm yazılımı açık mimari yapıda
olması,
-Program geliştirme yazılımları (C++, MATLAB, LabVIEW vb.) ile uyumlu kütüphane ve
kullanıcı arayüzüne sahip olması,
-Kendi kendine arıza tespit özelliğine sahip olması
C3) CNC İşleme Merkezleri için veri toplama kartlarının geliştirilmesi
-16 SE / 8 Diff analog girişin en az 2 kanalı eş zamanlı örnekleme özelliğine sahip olması,
-En az 16 bit örnekleme hassasiyetine sahip olması,
-En az 500 kS/s örnekleme hızına sahip olması,
-± 10V, ± 5V, ± 1V analog giriş gerilim aralığına sahip olması,
-En az 2 analog çıkış, en az 16 bit, minimum 900 kS/s, ± 10V giriş gerilim aralığına sahip
olması
-En az 24 dijital I/O olması,
-C++, MATLAB, LabVIEW vb. programlar ile uyumlu sürücü programına (Bu yazılımlardan
donanıma erişebilme ve kontrol edebilme) sahip olması,
-USB ve/veya PCI üzerinden veri aktarma özelliğine sahip olması,
-Oto-kalibrasyon yapabilme özelliğine sahip olması,
-Donanım ve yazılım tetikleme özelliğine sahip olması,
-Tercihen sayıcı ve zamanlayıcı fonksiyonlarına sahip olması
C4) CNC İşleme Merkezleri için otomatik takım değiştirme sistemlerinin geliştirilmesi
-Takım değiştirme süresi en fazla 2 saniye olmalıdır.
-En az 24 kapasiteli takım magazini olmalıdır.
C5) CNC İşleme Merkezleri için otomatik parça sıfırlama sistemlerinin geliştirilmesi
-Tezgaha bağlanan iş parçasının otomatik sıfırlamasını yapmak üzere duyarga (prob) ve
gerekli yazılımdan oluşan sistem geliştirilmelidir. Duyargaların konumlama hassasiyetleri
en az 2 μm (mikron) olmalıdır. Yazılımların, tezgaha bağlı işlenen parça üzerinde (işlem
adımları arasında) duyarga aracılığıyla ölçü denetimini yapabilecek şekilde oluşturulması
beklenmektedir.
C6) CNC İşleme Merkezleri için izleme (online monitoring) sistemlerinin geliştirilmesi
Bu kapsamda CNC tezgahların işlem sırasındaki performanslarının anlık olarak izlenmesini
sağlayacak sistemlere ait bileşenlerin ulusal kaynaklar ile geliştirilmesi ve CNC tezgahlara uyarlanmasıgerekmektedir. Bu hedef doğrultusunda aşağıdaki hususlara ait projeler beklenmektedir.
-takım aşınmaları ölçüm ve telafi sistemi geliştirilmesi,
-takım kırılmalarında, titreşimlerde vb. durumlarda uyarı/düzeltme/koruma sistemlerinin
geliştirilmesi,
-aşırı yüklemelerin tespiti ve anlık düzeltme yapabilecek sistem geliştirilmesi.

Çağrı kapsamında olmayan konular:

-C6 kapsamında gerçekleştirilecek projelerde CNC tezgah alımları desteklenmeyecektir.
-Tasarım ve Ar-Ge faaliyetlerinin ağırlıklı olarak firma dışında yapılacağı çalışmalar çağrı kapsamı  dışındadır.
-Sistem veya teknolojinin -yurtiçi veya yurtdışından- ağırlıklı olarak hazır alındığı projeler, çağrı kapsamı dışındadır.
-Çağrının temel amacı ulusal sanayimizin imkânlarını geliştirmektir. Bu nedenle teknoloji
transferi niteliğindeki projeler çağrı kapsamı dışındadır.

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:
Çağrı Kapanış Tarihi:  23 Eylül 2016
Ön Kayıt Son Tarihi :  9 Eylül 2016
Proje Süresi Üst Sınırı: 36 Ay

Proje Bütçesi Üst Sınırı:
A maddesi için 3.000.000 TL , B maddesi için 3.000.000 TL, C maddesi için 1.000.000TL, Ortaklı Proje Bütçesi Üst Sınırı: Yukarda belirtilen tutarlar geçerlidir.


Detaylı bilgi ve Uzman Danışmanlık ekibimize buradan ulaşabilirsiniz. Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Bizi takip etmeye devam edin…

Rakamlarla Alkaze
Alkaze Danışmanlık’ın, bugüne kadar Türkiye’deki firmalara Ar-Ge Desteklerinden 200 Milyon TL'den fazla hibe kazandırdığını biliyor muydunuz ?

Örnek Ar-Ge Projesi