Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 Tübitak 1511 Kapsamında Kalıp Tasarımı ve İmalatı-İleri Kalıp Teknolojileri Geliştirilmesi Proje Çağrısı


Çağrı Konu ve Kapsamı

A) İleri kalıplama teknolojilerinin geliştirilmesi
Karbon elyafın (CF) şekillendirilmesi, karbon elyaf üzerine plastik enjeksiyon, 2-3 bileşenli kalıplama teknolojisi (2-3K), film insörtlü kalıplama veya kalıp içi desenleme (IMD), çoklu kalıplama (overmolding), mikro hücresel köpüklendirme vb. teknolojilerin uygulandığı, geliştirildiği projeler beklenmektedir.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:

İleri kalıplama teknolojileri kullanılarak/geliştirilerek
-Kalıptan çıkan ürünler üzerinde ikincil işlemlerin (post-proses) sayısının azaltılması,
-Enerji giderlerinin ve çevrim sürelerinin düşürülmesi
hedeflenmektedir.

B) Büyük boyutlu polimer parçalar için kalıp ve yeni sistemlerin geliştirilmesi
Bu çağrı kapsamında büyük polimer parça üretimine (örneğin araçlardaki tampon, ön panel, kapı paneli, büyük elektronik eşyaların gövdeleri vb.) yönelik kalıp tasarım ve imalatına ilişkin projeler beklenmektedir. Kalıplarda kullanılması gerekli ise sıcak yolluk sistemlerinin proje kapsamında geliştirilmesi veya Türkiye’de üretilmiş olması gerekmektedir.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:

Proje çalışmaları kapsamında aşağıda belirtilen maddelerden en az bir tanesinin yer alması
gerekmektedir.
-Büyük boyutlu polimer parçaların et kalınlıklarının azaltılması,
-Ürün yüzeyinde istenen desenlerin oluşturulması amaçlı olarak kalıp talaşlı işleme operasyonu ile entegre veya sonrasında konvansiyonel talaşlı imalat dışında kalan kimyasal, lazer, diğer ışınlar, elektro-erozyon, vb esaslı desenleme,
Kalıpta üretilen polimer parça ağırlıklarının ve kalıp ağırlıklarının azaltılması sağlayacak yöntem ve/veya tekniklerin kullanılması,
 Kalıp alıştırma sürelerini azaltacak teorik yaklaşımlarla entegre edilmiş uygulama çalışmaları.
C) Mikro kalıplama için kalıp ve teknolojilerinin geliştirilmesi
Kütlesi bir gramdan daha az (mikro sayım dişlileri, mikro dişli kutuları, işitme cihazları, mikro motor parçaları, saat parçaları vb) hassas parça üretimine yönelik kalıp ve/veya enjeksiyon makinesi geliştirilmesi beklenilmektedir.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:

-Söz konusu kalıpların üretilmesi ve bu kalıplar kullanılarak yüksek hassasiyette parçaların
deneme üretimlerinin yapılması gerekmektedir.

Çağrı kapsamında olmayan konular:

-Tasarım ve Ar-Ge faaliyetlerinin ağırlıklı olarak firma dışında yapılacağı çalışmalar çağrı kapsamı
dışındadır.
-Sistem veya teknolojinin -yurtiçi veya yurtdışından- ağırlıklı olarak hazır alındığı projeler, çağrı kapsamı dışındadır.
-Çağrının temel amacı ulusal sanayimizin imkânlarını geliştirmektir. Bu nedenle teknoloji
transferi niteliğindeki projeler çağrı kapsamı dışındadır.

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:
Çağrı Kapanış Tarihi:  23 Eylül 2016
Ön Kayıt Son Tarihi :  9 Eylül 2016
Proje Süresi Üst Sınırı: 24 AY
Proje Bütçesi Üst Sınırı: 2.000.000 TL
Ortaklı Proje Bütçesi Üst Sınırı: 2.000.000 TL

Diğer Hususlar:

•- Proje çalışmaları CAD/CAE tasarım, analiz ve simülasyon faaliyetlerini içermelidir.
•-Proje çıktısı ürünün performans özellikleri muadilleri ile deney/test/ölçüm çalışmalarıyla karşılaştırmalı ve somut olarak verilmelidir. Proje çıktısı, varsa yerli muadillerinden üstün olmalıdır.
  - Proje kapsamında kalıp üretim süreçlerini simüle eden ve optimize eden yazılımların geliştirilmesi değerlendirme aşamasında olumlu bir husus olarak dikkate alınacaktır.

Detaylı bilgi ve Uzman Danışmanlık ekibimize buradan ulaşabilirsiniz. Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Bizi takip etmeye devam edin…

Rakamlarla Alkaze

Alkaze’nin danışmanlığını yaptığı TÜBİTAK AR-GE projelerinde %91,4 proje kabul başarısına ulaştığını biliyor muydunuz?

Örnek Ar-Ge Projesi