Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 
TÜBİTAK’tan -1003- “Yerli Bitki Kaynaklarından Değerli Kimyasallar Geliştirme” Hibe Proje Çağrı Metni


Bu çağrı kapsamında;
Ülkemizde yetiştirilen bitkilerden ilaç, gıda, kozmetik, tekstil ve diğer sektörlerde kullanılmak üzere, doğal ve yarı sentetik değerli kimyasalların elde edilmesi ve/veya toplam sentezlerinin gerçekleştirilmesi bu çağrı kapsamında amaçlanmaktadır.   

Proje önerilerinde aşağıdaki konulara odaklanılması beklenmektedir:

-  İlaç, gıda, kozmetik ve diğer sanayi sektörlerinde kullanılmak üzere, bitki kaynaklarımızdan elde edilen kimyasalların saflaştırılması, karakterizasyonu ve zenginleştirilmesi ile ilgili biyoteknolojik veya kimyasal yöntemlerin geliştirilmesi ve/veya elde edilen kimyasalların spesifikasyonlarının belirlenmesi,

- Tekstil sektöründe kullanılan kimyasallara (örneğin boyar maddeler/pigmentler vb.) muadil olabilecek bitki kaynaklı kimyasalların izolasyonu ve/veya sentez yöntemlerinin geliştirilmesi ve uygulanabilirliklerinin (sektörün talep ettiği özellikler bağlamında) gösterilmesi,

- Özellikle ilaç, gıda ve kozmetik sektörlerinde kullanılmak üzere, doğal kaynaklı aroma
verici/koruyucu/renk verici özellikteki kimyasalların endüstriyel olarak üretilmesine yönelik
yöntem/teknolojilerin geliştirilmesi,

- Bitki kaynaklı değerli kimyasalların, yarı sentez/toplam sentez/biyoteknolojik sentez
yöntemleriyle üretilmesi,

- Bitki kaynaklı değerli kimyasalların stabilizasyonuna yönelik yöntem/teknolojilerin
geliştirilmesi.

Çağrıya Özel Hususlar:

- Bitkilerin yanı sıra ülkemizde doğal olarak bulunan veya üretilen mantar, alg ve liken kaynaklı çalışmalar da çağrı kapsamı dahilindedir.

- Çağrı konusunun ana hedefinin “değerli kimyasal eldesi” olması nedeniyle, bu çağrı kapsamında sunulacak proje önerilerinde hedeflenen değerli kimyasallara ilişkin “maliyet analizi” nin yapılması beklenmektedir.

- Önerilecek projeler küçük, orta veya büyük ölçekli projeler olarak hazırlanabilir.

- Bu çağrı kapsamında altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez ve
proje bütçe kalemleri arasında dengeli bir dağılım olması beklenir.

- Farklı disiplinlerden araştırmacıların proje ekibinde görev alması ve konunun
disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınması önerilmektedir.

- Orta ve büyük ölçekli projelerin farklı kurum/kuruluşlarda yürütülen ve birden fazla
kurumun yer aldığı alt projelerden oluşması (bir proje en fazla 1 ana ve 3 alt
projeden oluşabilir) ve üniversite ile özel sektörün katılımı önerilmektedir.

- Çağrı konusu kapsamında önerilecek projeler, yukarıda sıralanan konu
başlıklarından sadece birini ele alabileceği gibi, bütünlük arz edecek şekilde, diğer
konu başlıklarından bir veya birkaçını da içerebilir.

- Bu çağrı programına önerilecek projelere, yeni üniversitelerden (2006 yılından
itibaren kurulmuş üniversiteler) proje yürütücüsü ve/veya araştırmacıların katılımının
sağlanması teşvik edilmektedir.Detaylı bilgi ve Uzman Danışmanlık ekibimize buradan ulaşabilirsiniz


Çağrı Kapanış Tarihi:
     21.08.2015 17:30


Rakamlarla Alkaze
Alkaze Danışmanlık’ın, bugüne kadar Türkiye’deki firmalara Ar-Ge Desteklerinden  94,2 Milyon TL kazandırdığını biliyor muydunuz ?

Örnek Ar-Ge Projesi