Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
  

Yatırım teşvik mevzuatında değişiklik yapan Bakanlar Kurulu Kararıyla, 31.12.2015 tarihine kadar yatırıma başlayanlar için geçerli olan;

- Yatırıma katkı oranları ve kurumlar vergisi indirim oranları ile

- Sigorta primi işveren payına ilişkin avantajlı sürelerin

yatırıma 2016 yılında başlayanlar için de uygulanması olanağı getirilmiştir.

 

08.04.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2016/8715 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda bazı değişiklikler yapılmıştır.

Değişiklikler, Kararın yayımı tarihi olan 08.04.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yapılan düzenlemelerden bir kısmı aşağıda özetlenmiştir.

1. Avantajlı Oranların Uygulama Süresinin Uzatılması

Yeni Kararla, 31.12.2015 tarihine kadar yatırıma başlayanlar için geçerli olan;

- Yatırıma katkı oranları ve kurumlar vergisi indirim oranları ile

- Sigorta primi işveren payına ilişkin avantajlı sürelerin

yatırıma 2016 yılında başlayanlar için de uygulanması olanağı getirilmiştir.

Yapılan düzenleme sonrasında 31.12.2016 tarihine kadar başlanılan yatırımlar için uygulanacak oranlar ve süreler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

a) Vergi indirim oranları ve yatırıma katkı oranları

31.12.2016 tarihine kadar başlanan yatırımlar için

Bölge

Bölgesel Uygulama

Büyük Ölçekli Yatırımlar

Yat. Katkı Oranı (%)

KV İnd. Oranı (%)

Uyg. KV Oranı (%)

Yat. Katkı Oranı (%)

KV İnd. Oranı (%)

Uyg. KV Oranı (%)

1

15

50

10

25

50

10

2

20

55

9

30

55

9

3

25

60

8

35

60

8

4

30

70

6

40

70

6

5

40

80

4

50

80

4

6

50

90

2

60

90

2

01.01.2017 tarihinden sonra başlanan yatırımlar için

Bölge

Bölgesel Uygulama

Büyük Ölçekli Yatırımlar

Yat. Katkı Oranı (%)

KV İnd. Oranı (%)

Uyg. KV Oranı (%)

Yat. Katkı Oranı (%)

KV İnd. Oranı (%)

Uyg. KV Oranı (%)

1

10

30

14

20

30

14

2

15

40

12

25

40

12

3

20

50

10

30

50

10

4

25

60

8

35

60

8

5

30

70

6

40

70

6

6

35

90

2

45

90

2

 

Stratejik yatırımlar için tüm bölgelerde uygulanacak vergi indirimi oranı yüzde doksan ve yatırıma katkı oranı yüzde ellidir.

b) Sigorta primi işveren hissesi desteği uygulama süreleri

Bölgeler

Büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel uygulama kapsamında desteklenen yatırımlar

Stratejik yatırımlar

31.12.2015 Tarihine Kadar Başlanılan Yatırımlar

01.01.2016 Tarihinden Sonra Başlanılan Yatırımlar

1

2 yıl

-

7 yıl

2

3 yıl

-

7 yıl

3

5 yıl

3 yıl

7 yıl

4

6 yıl

5 yıl

7 yıl

5

7 yıl

6 yıl

7 yıl

6

10 yıl

7 yıl

10 yıl

 

2. Öncelikli Yatırımlar

2012/3305 sayılı Kararın 17. maddesine göre, maddede sayılan yatırım konuları 5. bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilmekte, bu yatırımların, 6. bölgede yer almaları halinde ise bulunduğu bölge desteklerine tabi olmaktadır.

Yeni Kararnameyle, 2012/3305 sayılı Kararın 17. Maddesinin birinci fıkrasına eklenen (p) benbdiyle, “direkt soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı mamul üretimine yönelik entegre yatırımlar” öncelikli yatırım kapsamına alınmıştır.

3. Turizm Yatırımları

Yeni Kararnameyle, 2012/3305 sayılı Kararnamenin ekinde yer alan EK-2B Tablosunun 10 no.lu dipnotuna eklenen bentle, “turizm yatırım veya işletme belgeli deniz turizmi tesis yatırımları"na, bulunduğu bölgeye uygulanan bölgesel desteklerden yararlanma hakkı getirilmiştir.

4. Havalimanı Yatırımları

2012/3305 sayılı Kararnamenin 3 no.lu ekindeki “Büyük Ölçekli Yatırımlar” listesinde yer alan “Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları” ibaresi “Liman ve Liman Yatırımları ile Havalimanı Yatırımları” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu yatırımların büyük ölçekli yatırımlara sağlanan teşviklerden yararlanabilmesi için, asgari sabit yatırım tutarının asgari 200 milyon lira olması gerekmektedir.

5. Diğer Düzenlemeler

a) Faiz Desteğinde Süre uzatımı

Kararla, stratejik yatırımlarda faiz desteğinin belirlenmesinde dikkate alınan 31.12.2015 tarihi, 31.12.2016 olarak değiştirilmiştir.

b) Güvenlik Sorunları Nedeniyle Yarım Kalmış Yatırımlar

2012/3305 sayılı Karara eklenen geçici 6. maddeyle, güvenlik sorunları nedeniyle yarım kalan veya tamamlanamayan yatırımlardan, 01.06.2015 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibarıyla süresi devam eden Yatırım Teşvik Belgeleri kapsamındaki yatırımlara, belgedeki orijinal süre geçilmemek kaydıyla ilave süre verilebileceği hükme bağlanmıştır.

c) Yeni Kararın Lehe Hükümleri

2012/3305 sayılı Karara eklenen geçici 6. maddeyle, yeni Kararla lehe gelen hükümlerin, 01.01.2015 tarihinden itibaren yapılan müracaatlara ilişkin düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanması öngörülmüştür.

Yatırım Teşvik Başvurularınızı birlikte kurgulamak ve başarı ile hayatta geçirmek için bizimle hemen iletişime geçiniz.

Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Bizi takip etmeye devam edin…

Rakamlarla Alkaze
Alkaze Danışmanlık’ın, bugüne kadar Türkiye’deki firmalara Ar-Ge Desteklerinden 200 Milyon TL’den fazla kazandırdığını biliyor muydunuz ?

Örnek Ar-Ge Projesi