Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 TÜBİTAK’tan - 1003- Nanobiyoteknoloji - Biyomalzeme Çağrısı

Bu çağrı programı ile özgün nanoteknolojik yaklaşımların, yeni nanobiyomalzemelerin veya
nanoteknolojik yaklaşımlarla özellikleri iyileştirilmiş biyomalzemelerin sağlık alanında
kullanılması için geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çağrıya sunulacak proje önerilerinin
katma değeri yüksek, yaratıcı ve yenilikçi olması, ilaç ve biyomedikal ürünlere temel teşkil
edecek veya girdi sağlayacak teknolojik platform ve/veya bilgi üretmeye yönelik olması
beklenmektedir.

Biyouyumluluğu in vitro ve in vivo çalışmalarla gösterilmiş yeni nanobiyomalzemeler ile veya yeni nanobiyoteknolojik yöntemlerle klinikte kullanılabilir yeni ürün veya ürün için öncü
model oluşturulması bu çağrı kapsamında hedeflenen ürün/teknolojik çıktılardır.

Bu çağrı kapsamında aşağıdaki konu veya yaklaşımlardan en az birini içeren araştırma
projeleri değerlendirmeye alınacaktır:

1) İlaç nanotaşıyıcısı sistemler
- Hücre/doku hedefli nanotaşıyıcılar,
- Nanoteranostik sistemler,
- İlaç konjuge nanotaşıyıcı sistemler,
- İlaç dirençliliğine karşı yenilikçi nanosistemler,
- Tümör hedefli nanosistemler,
- İmmunoterapötik nanosistemler,
- Biyomakromolekül (DNA, peptit, protein, karbonhidrat) esaslı nanoteknolojik aşı
sistemleri,
- Enflamasyon hedefli nanosistemler,
- Manyetik alan, ışık, pH gibi çevresel uyarıya duyarlı nanosistemler,
- DNA, RNA, protein, peptit esaslı biyomakromolekül ilaçların kararlılık, uzun dolaşım
süresi ve hedeflenmesini sağlayan biyomolekül konjugatları,
- DNA, RNA, protein, peptit esaslı biyomakromolekül ilaçların hücresel bariyerleri
aşmasını sağlayan nanosistemler,
- Biyolojik membran bariyerlerini aşmaya yönelik nanosistemler ,
- Parenteral dışında farklı uygulama yoluyla uygulanan nanoparçacıklar (örneğin oral,
pulmoner, mukozal, lokal uygulama),
- Erken teşhis amaçlı in vivo uygulanabilir nanosistemler,

2) Doku mühendisliği için nanobiyoteknolojik yaklaşımlarla hazırlanmış biyomalzemeler
- Doku hasarlarının iyileştirilmesine yönelik doğal veya sentetik polimer veya inorganik
katkı malzemesi içeren kompozit esaslı yenilikçi doku matriks sistemleri,
- Doğrudan doku onarımı için yeni nanobiyoteknoloji yaklaşımları (örneğin hücresel
dönüşüme yardımcı olacak nanomalzemeler),
- Kardiyovasküler, nörodejeneratif hastalıklar, travma modeline ve deri uygulamalarına
yönelik rejeneratif biyomalzemeler,
- Kök hücre uygulamaları için yenilikçi biyomalzemeler,
- Doku/Organ çipleri (Akciğer çip, böbrek çip, vb): Hedeflenmiş terapi için gelecek nesil
in vitro model (3D hücre kültürü oluşturmada nanoteknolojik platformların kullanılması),
- Doku mühendisliği iskelelerinin hazırlanması için yenilikçi işleme teknikleri,

3) Nanoteknolojik yaklaşımlarla özellikleri iyileştirilmiş veya yenilikçi implantlar
- İmplantların yüzeylerinin fiziksel, kimyasal ve biyolojik modifikasyonu,
- Diş ve çene kemiği; dejeneratif kemik hastalıkları ve doku kayıpları tedavilerine
yönelik yeni nesil, kontrollü ilaç, rejeneratif ajan veya biyoaktif moleküllerin salımını
yapabilen nanoteknolojik yapılar içeren implantlar, dolgu malzemeleri ve
yapıştırıcılar,
- Kalp ve damar hastalıklarının tedavilerine yönelik yüksek kalitede yeni nesil, kontrollü
ilaç salımı yapabilen implant ve damar greftleri,
- Biyomimetik yöntemler ve sistemlerin implantlara uygulanması.

Proje başvurusunun çağrı kapsamında yukarıda tanımlanan konu veya yaklaşımlardan
hangilerini kapsadığı net olarak belirtilmelidir.

Bu çağrı kapsamında başvuru yapacak projelerin içeriğinin aşağıdaki tüm hususları
taşıması gerekmektedir:


- Önerilecek projelerin küçük, orta veya büyük ölçekli projeler olarak hazırlanması,
- Orta ve büyük ölçekli projelerde en fazla 1 ana proje ve 3 alt proje olması,
- İkinci aşama başvurularında, gerekli olan etik kurul onay ve yasal izin belgelerinin
eklenmiş olması,
- Bu destek programı kapsamında talep edilebilecek toplam hizmet alımı bedeli
önerilen toplam proje bütçesinin % 35’ini geçmemesi,
- Bu destek programı kapsamında talep edilebilecek toplam burs miktarı önerilen
toplam proje bütçesinin % 40’ını geçmemesi,
- Bu destek programı kapsamında talep edilebilecek toplam makine-teçhizat miktarları
önerilen toplam proje bütçesinin % 35’ini geçmemesi.

Aşağıdaki hususların dikkate alınması proje önerisinin güçlendirilmesi için tavsiye
edilmektedir:

- Farklı disiplinlerden araştırmacıların proje ekibinde görev alması ve konunun
disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınması,
- Proje önerisinin akademi-sanayi işbirliğini içermesi, sponsor şahısların veya
şirketlerin ayni/nakdi katkıda bulunması,
- Bu çağrı programına önerilecek projelere, yeni kurulan üniversitelerden (2006
yılından itibaren kurulmuş üniversiteler) proje yürütücüsü ve/veya araştırmacıların
katılımının sağlanmasının teşvik edilmesi,
- Proje ekibinde, çağrı konusu ile ilgili bilimsel makale, patent veya patent başvurusu
olan araştırmacıların yer alması.

Bu çağrı kapsamı dışında tutulacak konular şunlardır:
- Önerilen projenin araştırma geliştirme projesi niteliğinde olup doğrudan ticarileşmeye
yönelik projeler,
- Sadece yazılım ve program geliştirmeye yönelik projeler,
- Esas olarak altyapı kurmaya yönelik hazırlandığı kanısı oluşturan projeler,
- Veterinerlik uygulama alanları hedefli projeler.

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:
Çağrı Kapanış Tarihi:  1 Nisan 2016


Detaylı bilgi ve Uzman Danışmanlık ekibimize buradan ulaşabilirsiniz


Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Bizi takip etmeye devam edin…

Rakamlarla Alkaze
Alkaze Danışmanlık’ın, bugüne kadar Türkiye’deki firmalara Ar-Ge Desteklerinden 108,4 Milyon TL kazandırdığını biliyor muydunuz ?

Örnek Ar-Ge Projesi