Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 TÜBİTAK’tan -1003- Robotik ve Mekatronik- Seri Üretim Hatlarında Gömülü Sistemler Çağrısı

Bu çağrıda “akıllı fabrika” kavramı içinde yer alacak şekilde fabrika otomasyonuna katkıda bulunacak ürünlere yönelik gömülü sistem teknolojilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Geliştirilecek teknolojiler ile ilgili özgün ve yenilikçi çözümlere ulaşılması ve milli akıllı fabrika sistemleri geliştirmek üzere ilgili alanlara katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede -20 °C ile +85 °C arasında çalışabilecek ve endüstriyel seviyede elektromanyetik uyumluluğa (EMC) sahip;

a) Ölçeklenebilir (aynı gömülü sistemden birden çok olması durumunda arayüzlerin çalıştığı), endüstriyel otomasyon sistemlerine entegre gömülü
sistem ve uygulama platformu geliştirilmesi

Bir işletim sistemine sahip; endüstriyel otomasyon sistemleri (PLC, vb.) ile kumanda ve haberleşme arayüzü bulunan; MRP arayüzü bulunan; ölçeklenebilir insan-makine arayüzü olan gömülü sistemler için
- Donanım platformu geliştirilmesi
- Gerçek zamanlı algoritmalar geliştirilmesi
- API’ler geliştirilmesi
- MRP arayüzü geliştirilmesi

b) Otomatik Yönlendirmeli Araçların (OYA/AGV-Automated Guided Vehicle)
kontrolü için gömülü sistem ve uygulama platformu geliştirilmesi

Kablosuz iletişim sağlayabilen; bina içi konumlandırma yapabilen; ölçeklenebilir (çoklu araç) kontrol, çarpışmadan kaçınma (collision avoidance), çarpışma tespiti (collision detection) özelliklerine sahip otomatik yönlendirmeli en az iki araç için
- Kapsamlı bir simülasyon ortamında çalışan OYA modeli geliştirilmesi
- Seçilen donanım platformu için sürücü yazılımlarının geliştirilmesi
- Kablosuz iletişim yaklaşımlarının geliştirilmesi
- Ölçeklenebilir kontrol yaklaşımlarının geliştirilmesi
- Yüksek hassasiyete sahip gerçek zamanlı bina içi konumlandırma algoritmalarının geliştirilmesi
- Gerçek zamanlı rota planlama, çarpışma tespiti, çarpışmadan kaçınma
algoritmalarının geliştirilmesi

c) Otomatik Depo Raf Sistemlerinin (ASRS - Automated Storage Retrieval
System) kontrolü için gömülü sistem ve uygulama platformu geliştirilmesi

Alan kullanımı (space utilization) %75 olan; %99 doğruluk oranına (accuracy) sahip; ölçeklenebilir (birden fazla ASRS’nin bir depoda çalışabilmesi); ERP/MRP arayüzüne sahip ve konum belirleme sistemi bulunan en az iki ASRS için
- Alan kullanımı stratejisinin belirlenmesi
- Donanım platformu geliştirilmesi
- Sürücü yazılımların geliştirilmesi
- ERP/MRP arayüzlerinin geliştirilmesi
- Gerçek zamanlı konum belirleme ve kontrol algoritmalarının geliştirilmesi

d) Emniyet Amaçlı Programlanabilir Mantıksal Denetleyici (Safety PLC)
geliştirilmesi

Asgari SIL3 (Safety Integrity Level) emniyet seviyesi desteğine sahip; giriş-çıkış sayısı ölçeklenebilir; lineer cetvel ve/veya enkoder bağlantılı emniyet amaçlı PLC için
- Emniyet amaçlı denetleyicilerin kavramsal tasarımının yapılması, donanım
platformunun seçilmesi veya donanımın sistem tasarımı
- Sürücü yazılımlarının geliştirilmesi
- Emniyet amaçlı işlevlere yönelik model, metodoloji ve algoritmaların geliştirilmesi (veya uyarlanması)
- Geliştirilen model, metodoloji ve algoritmalara ilişkin yazılım kütüphanelerinin geliştirilmesi (veya uyarlanması) konularında özgün ve yenilikçi projeler desteklenecektir.

Çağrıya Özel Hususlar:

• Önerilecek projeler küçük, orta veya büyük ölçekli projeler olarak hazırlanabilir.
• Bu çağrı kapsamında altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez ve proje bütçe kalemleri arasında dengeli bir dağılım olması beklenir.
Orta ve büyük ölçekli projelerin farklı kurum/kuruluşlarda yürütülen ve birden fazla kurumun yer aldığı alt projelerden oluşması (bir proje en fazla 1 ana ve 3 alt projeden oluşabilir) ve üniversite ile özel sektörün katılımı önerilmektedir.
Bu çağrı programına önerilecek projelere, yeni kurulan üniversitelerden (2006 yılından itibaren kurulmuş üniversiteler) proje yürütücüsü ve/veya araştırmacıların katılımının sağlanması teşvik edilmektedir (*).
Önerilecek projelerde Teknoloji Hazırlık Seviyesi (**) 5 (THS-5) hedeflenmesi teşvik edilmektedir.

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:
Çağrı Kapanış Tarihi:  1 Nisan 2016


Detaylı bilgi ve Uzman Danışmanlık ekibimize buradan ulaşabilirsiniz

Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.
Bizi takip etmeye devam edin…

Rakamlarla Alkaze
Alkaze'nin danışmanlığında bugüne kadar 679 Başarılı Hibe Proje gerçekleştirildiğini biliyor muydunuz?

Örnek Ar-Ge Projesi