Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 TÜBİTAK’tan -1003- Genişbant Teknolojileri (Kablolu/Kablosuz İletişim Teknolojileri ve IP Teknolojileri Dahil) Geleceğin İnterneti Çağrısı


Çağrının amacı;
Bu çağrı kapsamında;

a) Geleceğin interneti için iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi;
• Geleceğin internetinde yenilikçi iletişim teknikleri için ölçeklenebilir ve maliyet etkin çözümlerin geliştirilmesi, geleceğin internetinde yer alacak cihazların tüm iletişim katmanlarında etkin ve verimli çalışmasını sağlayan haberleşme protokollerinin tasarımı ve geliştirilmesi, ölçeklenebilir deneysel ağ yapılarının oluşturulması,

b) Geleceğin interneti mimarilerinin ve modellerinin geliştirilmesi;
• Geleceğin interneti için yenilikçi ağ mimarisi ve modelleri tasarlanarak ölçeklenebilir, dağıtık, yüksek veri hızı sağlayan yazılım ve donanım platformlarının gerçeklenmesi

c) Geleceğin interneti için yeni nesil ağ yapılarının geliştirilmesi;
• Yüksek hızlı ve paralel işlemci mimarileri, yazılım tanımlı ağlar, genişbant ağlarda öz örgütlenme (self-organizing network-SON), hareketlilik ve kaynak yönetimi

Çağrıya Özel Hususlar:
• Önerilecek projeler küçük, orta veya büyük ölçekli projeler olarak hazırlanabilir.
• Entegrasyon/montaj içeren pilot uygulama projeleri destek kapsamı dışındadır.
• Bu çağrı kapsamında altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez ve
proje bütçe kalemleri arasında dengeli bir dağılım olması beklenir.
• Orta ve büyük ölçekli projelerin farklı kurum/kuruluşlarda yürütülen ve birden fazla
kurumun yer aldığı alt projelerden oluşması (bir proje en fazla 1 ana ve 3 alt
projeden oluşabilir) ve üniversite ile özel sektörün katılımı önerilmektedir.
• Ortaklı projelerde özel sektörün projeye ayni/nakdi destek sağlamış olması
gerekmektedir. İlgili destek mektubu 2. Aşama proje önerisine eklenmelidir.
• Bu çağrı programına önerilecek projelere, yeni kurulan üniversitelerden (2006
yılından itibaren kurulmuş üniversiteler) proje yürütücüsü ve/veya araştırmacıların
katılımının sağlanması teşvik edilmektedir.

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:

Çağrı Kapanış Tarihi:  1 Nisan 2016

Detaylı bilgi ve Uzman Danışmanlık ekibimize buradan ulaşabilirsiniz


Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Bizi takip etmeye devam edin…

Rakamlarla Alkaze
Alkaze Danışmanlık’ın, bugüne kadar Türkiye’deki firmalara Ar-Ge Desteklerinden 108,4 Milyon TL kazandırdığını biliyor muydunuz ?

Örnek Ar-Ge Projesi