Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 TÜBİTAK’tan -1003- Gömülü Sistemler, İşlemci Mimarileri Çağrısı


Çağrının amacı;
Bu çağrının amacı, gömülü sistemler için daha uygun olabilecek özgün ve yenilikçi işlemci mimarileri ve bunlarla uyumlu işletim sistemlerinin geliştirilmesi yoluyla gömülü sistemlerin etkinliğinin arttırılması ve başka uygulamalar için de en alt düzeyde çaba ile uyarlanabilecek yapıların geliştirilmesidir.

Gömülü sistemler için daha etkin işlemci mimarileri öneren;
Mikroişlemciler, mikrodenetleyiciler, sayısal sinyal işleyiciler, genel amaçlı grafik işlemciler,
• Yeniden yapılandırılabilir sistemler,
• Yonga üstü sistemler,

Yonga üstü çok işlemcili sistemler,
Yonga üstü ağlar,
Enerji etkin yonga üstü sistemler,
Hibrit sistemler,
Kriptografik sistemler,
Güvenilir sistemler,
Yeniden yapılandırılabilir ya da hibrit sistemleri destekleyen işletim sistemleri ve
Gerçek zamanlı ve gömülü işletim sistemleri alt konularından bir ya da bütünlük arz edecek şekilde birden fazlasını kapsayacak özgün ve yenilikçi projeler desteklenecektir.

Yeniden yapılandırılabilir sistemler konusunda, özellikle;
Dinamik yeniden yapılandırma tekniklerinin de kullanılabildiği devre ve sistem prototiplemesi,
Dinamik yeniden yapılandırma teknikleri yardımıyla donanım kaynaklarını
uyarlayabilen sistemlerin geliştirilmesi,
Yeniden yapılandırma kavramını destekleyen işletim sistemlerinin geliştirilmesi,
Güvenlik ve kriptografi için yeniden yapılandırılabilir donanımların geliştirilmesi,
Güvenilir yazılım yürütülmesi için yeniden yapılandırılabilir donanım desteği
geliştirilmesi,
Kriptoanaliz için özel amaçlı yeniden yapılandırılabilir donanım tasarımı,
İletişim ve sayısal işaret işleme uygulamaları için yeniden yapılandırılabilir
mimarilerin geliştirilmesi,
Yeniden yapılandırılabilir işlemciler ve yonga üstü sistemlerin geliştirilmesi,
Biyolojiden esinlenen yeniden yapılandırılabilir hesaplama sistemlerinin
gerçeklenmesi ve
Dinamik olarak yeniden yapılandırılabilir tasarımların modellenmesi, simülasyonu ve hata ayıklaması için gerekli yazılım ve tasarım araçlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Çağrıya Özel Hususlar

Önerilecek projeler küçük, orta veya büyük ölçekli projeler olarak hazırlanabilir.
Bu çağrı kapsamında altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez ve proje bütçe kalemleri arasında dengeli bir dağılım olması beklenir.
Orta ve büyük ölçekli projelerin farklı kurum/kuruluşlarda yürütülen ve birden fazla kurumun yer aldığı alt projelerden oluşması (bir proje en fazla 1 ana ve 3 alt projeden oluşabilir) ve üniversite ile özel sektörün katılımı önerilmektedir.
Bu çağrı programına önerilecek projelere, yeni kurulan üniversitelerden (2006 yılından itibaren kurulmuş üniversiteler) proje yürütücüsü ve/veya araştırmacıların katılımının sağlanması teşvik edilmektedir.
Önerilecek projelerde Teknoloji Hazırlık Seviyesi  5 (THS-5) hedeflenmesi teşvik edilmektedir.

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:

Çağrı Kapanış Tarihi:  1 Nisan 2016

Detaylı bilgi ve Uzman Danışmanlık ekibimize buradan ulaşabilirsiniz

Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Bizi takip etmeye devam edin…

Rakamlarla Alkaze
Alkaze'nin danışmanlığında bugüne kadar 679 Başarılı Hibe Proje gerçekleştirildiğini biliyor muydunuz?

Örnek Ar-Ge Projesi