Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 Tübitak 1511 kapsamında Yerli Güvenlik Yazılımlarının Geliştirilmesi Proje Çağrısı


Bilişim sistemlerinde güvenlik zafiyetlerini tespit, raporlama ve/veya önleme amacıyla geliştirilecek yazılım ve donanım tabanlı çözümleri hedefleyen projeler bu çağrı kapsamında değerlendirilecektir.
Bunun yanı sıra bilgi sistemlerinin güvenliğine ilişkin bilgi birikimi ve farkındalık oluşturmaya yönelik eğitim ve denetim yazılım uygulamaları da aynı şekilde değerlendirmeye alınacaktır. Bu amaca yönelik olarak, proje çıktılarının aşağıdaki belirtilen gereksinimler dahilinde olması hedeflenmektedir.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:
- Zararlı Yazılım Tespit Araçlarının Geliştirilmesi:
o Zararlı Yazılımların Dinamik Analizi: Zararlı yazılımların dinamik olarak analizini yapacak,
sıfırıncı gün saldırılarını (zero-day attacks) tespit edecek altyapı, yöntem ve yazılım
araçlarının geliştirilmesi,
o Zararlı Yazılım İmza (Signature) Veri Tabanlarının Oluşturulması: Sürdürülebilir bir imza
veri tabanının oluşturulması için gerekli altyapının ve yazılım araçlarının geliştirilmesi.
- İzleme Araçları: Ağ trafiğini ve sistem aktivitelerini gerçek zamanlı izleyen, anormallikleri tespit eden, raporlayan yazılım araçlarının geliştirilmesi.
- Dağıtık Hizmet Dışı Bırakma (DDoS) Saldırılarını Tespit ve Etkisiz Bırakma:
o Yüksek bant genişlikli saldırılara karşı koruma sağlayan donanım ve yazılım
sistemlerinin geliştirilmesi,
o Test amaçlı yüksek bant genişlikli zararlı/normal ağ trafiği yaratan ve değişik test
senaryolarını uygulayabilen donanım ve yazılım sistemlerinin geliştirilmesi.
- Yazılımlardaki Güvenlik Zafiyetlerinin Tespiti ve Raporlanmasına Yönelik Yazılım Araçları:
İşletim sistemi ve uygulama kodlarının sistematik güvenlik testlerini gerçekleştirecek, açıkların bulunmasını ve raporlanmasını sağlayacak yazılım araçlarının geliştirilmesi.
- Güvenlik Bilgi ve Olay Yönetim Yazılım Araçları: Bu alanda geliştirilecek ürünlerin aşağıdaki özelliklere sahip olması beklenmektedir.
o Bilgisayar sistemlerinde hâlihazırda tutulan günlük (log) verilerinin etkin bir şekilde
toplanması, birleştirilmesi, analizlerinin gerçekleştirilmesi ve raporlanması,
o Toplanan verilerin büyük veri sistemi içerisinde saklanması ve işlenmesi,
o Toplanan verilerin görselleştirilmesi.
- Adli Bilişim Yazılım Araçları: Bilişim suçlarının tespiti amacıyla aşağıda yer alan konulara
yönelik sistemlerin geliştirilmesi;
o Sabit disk ve hafıza imajı alma araçları,
o İmaj dosyaları üzerinde etkin adli analiz yapma araçları,
o Veri kurtarma araçları.
- Güvenlik Eğitim Uygulamaları: Bilgi güvenliği alanında çalışan personelin yetkinliğini
geliştirmek ve ölçmek amacıyla kullanılacak, aşağıda muhtemel özellikleri listelenen eğitim
yazılım araçlarının geliştirilmesi;
o Mevcut senaryoları olan ve yeni senaryoların dinamik olarak eklenebilen,
o Multimedya içerikle desteklenebilen,
o Uzaktan öğrenimi destekleyen,
o Etkileşimli çalışan.
- Bilgi Güvenliği Denetleme Yazılım Araçları: Bilgi güvenliği yönetim süreçlerinin denetimlerinin planlanması, denetlenmesi, raporlaması ve izlenmesi hususunda yazılımların geliştirilmesi.

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:

Çağrı Kapanış Tarihi:  2 Eylül 2016

Ön Kayıt Son Tarihi :  26 Ağustos 2016

Proje Süresi Üst Sınırı: 24 Ay

Proje Bütçesi Üst Sınırı: 2.000.000 TL

Ortaklı Proje Bütçesi Üst Sınırı: 3.000.000 TL


Detaylı bilgi ve Uzman Danışmanlık ekibimize buradan ulaşabilirsiniz. Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Bizi takip etmeye devam edin…

Rakamlarla Alkaze
Alkaze’nin danışmanlığını yaptığı TÜBİTAK AR-GE projelerinde %91,4 proje kabul başarısına ulaştığını biliyor muydunuz?

Örnek Ar-Ge Projesi