Hakkımızda

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Turquality Akredite Danışmanlık   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 Alkazeismi, misyonumuz gereği Türk sanayisinin katma değerli üretime geçişinde öncü rol oynayan bir danışmanlık firması olma yolunda başlattığımız oluşumu anlamlandırmak üzere seçilmiştir. “Ülkelerin zenginliği ürettikleri ürünlerdir.” anlayışı günümüz dünyasında geçerliliği ispatlanmış bir argümandır. Artık gelişmişlik; yer altı ve yer üstü zenginliklere göre değil üretim zenginliği ile ölçülmektedir. Uluslararası vizyona sahip, Türkiye gerçekleriyle yoğrulmuş bir felsefe ile hareket etmekte olan danışmanlık firmamızın ismi de zorlu bir yol olan sanayimizin katma değerli üretime geçişini simgeleyen ve hizmetlerimizin yaygın etkisini özetleyen bir anlam taşır.

Bu bağlamda Japon kültürünün geleneklerine bağlı, çalışkan, disiplinli ve katma değeri yüksek ürünler üretme yeteneği bir ilham kaynağı ve iş modeli olarak Alkaze Danışmanlık'ta uygulanmaktadır. Alkaze Japon orijinli bir kelime olarak bizim için “değişim rüzgarı” nı simgeler. Bu değişim, ezber bozan, dinamik ve yenilikçi, bilgi ve teknoloji odaklı, katma değerli ürünlerin ve yazılımların üretilmesi anlamında Türk sanayisine uyguladığımız modeller ve onların sonuçlarıdır.